ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေန ေသာစစ္ပြဲမ်ား ၿပီးဆံုးရန္ႏွင့္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အျမန္ရရွိရန္

ကြၽန္ေတာ္ ယခု ေဆာင္းပါးကို ေရးသားပါသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ ၏ ရဲ၀ံ့လွေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္အတူ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး လ်င္
ျမန္စြာကူးေျပာင္းေနခ်ိန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလျပည္မ်ား ႏုိင္ငံေဒသ အမ်ားစု၌ တုိက္ခတ္ေနခ်ိန္တြင္ ကခ်င္ျပည္န...ယ္မွာေတာ့ ျခားနား စြာ စစ္ေရးအရွိန္မ်ား ျမင့္တက္ ေနသည္။
'KIA တပ္သားေတြ က်ဆံုး သလို အရပ္သားေတြ ဒုကၡေရာက္ တာလည္းအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ တစ္

ဖက္မွာလည္း အစုိးရတပ္သား ေတြကလည္း ႏုိင္ငံသားေတြပဲ။ အားလံုးက ႏုိင္ငံသားေတြပဲ'

ကခ်င္ျပည္နယ္လြတ္လပ္ေရး ဖြဲ႕(KIO)ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦး လနန္က အစုိးရတပ္မေတာ္ႏွင့္

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA)တို႔အၾကား တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ ပြားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္

ေပးေသာေျပာစကားျဖစ္၏။
တစ္ႏွစ္နီးပါး ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားအၾကား ေျမ စာပင္မ်ားျဖစ္ရသည့္ စစ္ေျပးဒုကၡ

သည္မ်ားထဲက အသက္ ၁၁ႏွစ္ အရြယ္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသူ ဂ်ီးဆန္႔ က သူမ၏ဆႏၵကို ေအာက္ပါအ

တုိင္းဖြင့္ဟသည္။
'သမီးတို႔ကေတာ့ ဒီကခ်င္ ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ အၿမဲဆုေတာင္းတယ္'
စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပး ေနရ၍ ယမန္ႏွစ္က သူမေက်ာင္း မတက္ခဲ့ရ။ ယခုႏွစ္တြင္ေတာ့

လိုင္ဇာၿမိဳ႕အနီးရွိ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းတြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ေက်ာင္း၌ ေက်ာင္းတက္ရန္ ျပင္ဆင္ေန သည္။

တတိယတန္းေက်ာင္းသူ သူမ အလိုခ်င္ဆံုးဆႏၵက ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးအျမန္ရၿပီး သူမဇာတိ ေပ်ာ္လ်ံရြာေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္း တက္ခြင့္ရရန္ျဖစ္၏။
ယမန္ႏွစ္ ဇြန္လ ၉ရက္မွ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အစုိးရႏွင့္ KIA ၾကား ျဖစ္ပြားေသာတုိက္ပြဲ မ်ားမွာ

တစ္ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မည္ျဖစ္ သည္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးရရန္ ေဆြးေႏြးမႈအႀကိမ္ႀကိမ္ လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရေသးဘဲ စစ္ေရးအရွိန္မ်ားသာ ျမင့္တက္ေနသည္။ ထုိစစ္ပြဲမ်ား ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈမ်ားစြာျဖင့္ ဒီမုိကေရစီေဖာ္ ေဆာင္မႈ ကမၻာ့စံျပေမာ္ဒယ္ပင္ ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု

ႏုိင္ငံတကာမွ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ခ်ီးက်ဴးရ ေသာျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တစ္ႏိုင္ငံတည္း ေသာ ျပည္တြင္းစစ္က်န္ရွိေနေသာႏုိင္ငံျဖစ္ေနျပန္သည္။
ကမၻာေပၚတြင္ အရွည္ၾကာ ဆံုး ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံမွာ အစုိးရသစ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္း

ေရးေဖာ္ေဆာင္မႈေျခလွမ္းသစ္ မ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပိုမုိရွင္သန္လာသည္။
အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ တုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ၁၁ ဖြဲ႕ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ ရန္ ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ဦးေအာင္ ေသာင္းတုိ႔ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ ႏွစ္ဖြဲ႕ကို တာ၀န္ေပးခဲ့ရာ အဖြဲ႕ ၁၀
ဖြဲ႕ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအပါ အ၀င္ ပဏာမအဆင့္ သေဘာ တူလက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၁၁ ဖြဲ႕တြင္ သေဘာ တူညီခ်က္မရေသးေသာ ေနာက္

ဆံုးအဖြဲ႕ ဳႈဗ ႏွင့္တြင္မူ တျဖည္း ျဖည္း စစ္ေရးအရွိန္မ်ားပါ ျမင့္ တက္လာသည္။ ၁၉၉၄ ေဖေဖာ္ ၀ါရီ ၂၄ရက္မွ

၂၀၁၁ ဇြန္လဆန္း အထိ ၁၇ႏွစ္ၾကာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲႏုိင္ခဲ့ၿပီးမွ တုိက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ ျဖစ္ပြားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၁၉၆၀ တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ဳႈဥ မွာ ၁၉၆၁ တြင္ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕ ဳႈဗ

ကို တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းခဲ့ သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကုိယ္ ပုိင္ဥပေဒျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္အတြက္

အစိုးရအဆက္ဆက္ ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ ပြားခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမွာ စစ္ ေရးျဖင့္

ေျဖရွင္း၍မရသည့္အ တြက္ အစုိးရႏွင့္ ဳႈဗ တုိ႔မွာ ၁၉၉၄ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့သည္။ အပစ္

အခတ္ရပ္စဲခဲ့သည့္ ကာလတစ္ ေလွ်ာက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အစုိးရႏွင့္ ဳႈဥ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိကာလတြင္ ဳႈဥ က အမ်ဳိးသားညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ကာ ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳး

ပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း အထမေျမာက္ ခဲ့ဟု ဳႈဥ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးလနန္းကဆုိသည္။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ ၂၀၀၉ ဧၿပီလကုန္တြင္ ဳႈဗ ကို နယ္ ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕အသြင္ေျပာင္း
ရန္အစုိးရကေဆာင္ရြက္သည္ တြင္ ဳႈဗ က သေဘာမတူခဲ့။ အပစ္ အခတ္ရပ္ထားမႈ အဆံုးသတ္ရ ေသာ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕စည္းေရး ႏွစ္ဖက္ အဆင္မေျပရာမွ ၂၀၁၁ ဇြန္ ၉ ရက္တြင္ တာခ်ီလိတ္အနီးရွိ ဆက္ဆံေရး႐ံုး KIA စခန္းအား အစုိးရတပ္မေတာ္က ၀င္ေရာက္
တုိက္ခိုက္ရာမွ စတင္ျခင္းျဖစ္ သည္။
တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြား ၿပီး တစ္ႏွစ္ျပည့္ရန္ သံုးပတ္ခန႔္ အလိုတြင္ (ဇြန္ ၉ မွ ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၂၁

အထိ)တုိက္ပြဲေပါင္း ၁ç၄၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ကမၻာ့အ ဆင္းရဲဆံုးႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ ပညာေရး၊

က်န္းမာေရး စေသာ က႑မ်ားအတြက္ အသံုးစရိတ္ တုိးျမႇင့္ရန္ လိုအပ္ခ်ိန္တြင္ စစ္ေရး အသံုးစရိတ္မ်ားက

ႏုိင္ငံအတြက္ ထိုးႏွက္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္ဖက္စလံုးက မိမိတို႔၏ ေတာင္း

ဆုိခ်က္မ်ားကို အေလွ်ာ့မေပး သည့္အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ အႀကိမ္ေရမ်ားလာေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့။
'တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး မၾကာေသးခင္ကေျပာခဲ့တဲ့ စကားေလး ကြၽန္ေတာ္ ေျပာျပ

ခ်င္ပါတယ္။ ၁၈ ႏွစ္၊ ၁၉ ႏွစ္ အရြယ္ရွိတဲ့ လက္နက္ကုိင္တုိင္း ရင္းသားလူငယ္ေတြကေျပာၾက တယ္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လည္း လက္ပ္ေတာ့ေတြ၊ ကြန္ပ်ဴတာေတြ ကုိင္ခ်င္တယ္ဆုိတဲ့စကားျဖစ္ပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္

တကယ္ကို စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္ အခုိင္အမာသႏိၷ႒ာန္ခ်ထား ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစုိးရ

လက္ထက္မွာ ဒီလို မယံုမရဲျဖစ္ေန တဲ့ စုိးရြံ႕မႈေတြ မေပ်ာက္ ေပ်ာက္ ေအာင္ ေဖ်ာက္ပစ္ရပါမယ္။ ဒါဟာ

ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရ ရဲ႕ခံယူခ်က္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ တိုင္းရင္းသားေတြခံစား ေနၾကရတဲ့ ခါးသီးတဲ့ဒဏ္ရာေတြ၊ စူးနစ္တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေတြ၊ ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့အိပ္မက္ေတြ အားလံုး ျဖည့္ဆည္းေပးဖုိ႔ တာ၀န္ ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အားလံုးအတြက္ သမုိင္းေပးတာ ၀န္တစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါတယ္}}ဟု

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္က အစုိးရသက္တမ္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ မတ္လ ၁ရက္တြင္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေျပာ ၾကားေသာမိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။
ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္း တုိင္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ နည္းပရိယာယ္မရွိဘဲ ပင္လံုစိတ္ ဓာတ္ႏွင့္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သမၼတကဆုိသည္။
သို႔ေသာ္ အစုိးရႏွင့့္ ေကအုိင္အုိအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ မႈမ်ားမွာ လက္ေတြ႕တြင္ အေျပာ ထက္မ်ားစြာခက္ခဲသည္။ ကုလအ တြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းႏွင့္ အေမရိကန္၊ ဥေရာပစေသာႏုိင္ငံ မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ ပြားေနေသာ ပဋိပကၡကုိ ႏုိင္ငံ ေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရန္ အစုိးရကုိ တြန္းအားေပးေနေသာ္လည္း ယခု ျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏုိင္ေသး။
'ကြၽန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ တပ္မေတာ္ကို မိမိကုိယ္ကိုခုခံကာ ကြယ္႐ံုက လြဲၿပီး ထုိးစစ္ဆင္တုိက္
ခုိက္မႈေတြမလုပ္ဖုိ႔ ၫႊန္ၾကားထားၿပီးတဲ့အေနအထားမွာ ဘာျဖစ္လုိ႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈေတြ မရပ္
ေသးတာလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကုိယ္တုိင္ လက္ေအာက္
ခံတပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႕ေတြကို ဆက္လက္ၫႊန္ၾကားၿပီးလည္းျဖစ္ပါ တယ္။ တပ္မေတာ္မွာ အမိန္႔နဲ႔
ၫႊန္ၾကားခ်က္ဟာ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ မၿပီးျပတ္ေသးတဲ့ တိုက္ပြဲေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တစ္ ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ လက္ညိႇဳးထုိး အျပစ္တင္႐ံုနဲ႔ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ေတြရပ္စဲသြားမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းႏုိင္ ဖုိ႔အတြက္ ပထမဦးဆံုး ႏွစ္ဦးႏွစ္ ဖက္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈေတြရပ္စဲ ဖုိ႔လိုပါတယ္။ ဒီအတြက္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈေတြ ရပ္စဲၾကမယ္ဆုိ တဲ့ ခုိင္မာတဲ့အာမခံခ်က္၊ ကတိ က၀တ္ေတြ အျပန္အလွန္ထားရွိ ဖုိ႔လိုပါတယ္။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစိုးရနဲ႔

ကခ်င္တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕တာ၀န္လည္း ျဖစ္ပါတယ္' ဟု သမၼတက ကခ်င္

ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ ျပဳသည္။
အစုိးရက အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍

အဆင့္သံုးဆင့္ကိုလည္း သမၼတ ကရွင္းျပခဲ့သည္။ ပထမအဆင့္မွာ ျပည္နယ္အဆင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ၿပီး

အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ အပါ အ၀င္ အျခားအခ်က္မ်ားကို သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယအဆင့္မွာ ျပည္ ေထာင္စုအဆင့္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ ေထာင္စုမွ ခြဲမထြက္ရန္၊ တစ္ခု

တည္းေသာလက္နက္ကုိင္တပ္မ ေတာ္အျဖစ္ ရပ္တည္ေရးညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ရန္စေသာ အေရးႀကီး

ခ်က္မ်ားကို သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထုိးရန္ျဖစ္သည္။
တတိယအဆင့္မွာ အစုိးရ၊ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္၊ ပါတီ မ်ား၊ အမတ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအင္

အားစုမ်ားႏွင့္ ဏသူငအငခေူ ဏူေပနမ အားလံုး လႊတ္ေတာ္တြင္ သေဘာ တူလက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ထာ၀ရ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရန္ဟုဆုိ သည္။
ေကအုိင္အုိ ဘက္မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားကလည္း ၁၇ႏွစ္တုိင္ အပစ္ရပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး
မႈ မျဖစ္ေျမာက္ခဲ့၍ ယခုတစ္ဖန္ အပစ္အခတ္ရပ္ရန္ထက္ ႏုိင္ငံ ေရးနည္းလမ္းျဖင့္သာ ဦးစြာေျဖရွင္းလိုေနသည္။
'မလိုခ်င္တဲ့ အနိ႒ာ႐ံုေတြ ကြယ္ေပ်ာက္ဖုိ႔က အခုျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာက လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ

မဟုတ္ဘူး။ အဓိကကေတာ့ ႏုိင္ငံ ေရးျပႆနာပဲ။ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာ ရဲ႕ အစြန္အဖ်ားျဖစ္တဲ့ လက္နက္

ကုိင္ျပႆနာကိုပဲ ေျဖရွင္းရမယ့္ အစား အရင္းအျမစ္ျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံ ေရးျပႆနာကို ဘယ္လိုေျဖရွင္း မလဲဆုိတာ

အေရးႀကီးတာပါ'ဟု ဦးလနန္ကလည္းဆုိသည္။
ထုိအခ်က္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေရွ႕မတုိးႏုိင္ ျခင္း၏အဓိကျဖစ္သည္။ အစိုးရ က

အပစ္အခတ္ရပ္ၿပီးမွ ႏုိင္ငံေရး အရေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လိုသည္။ေကအုိင္အုိက ႏုိင္ငံေရးေဆြး
ေႏြးမႈကိုျပဳလုပ္သည္ႏွင့္ အပစ္အခတ္မွာ အလိုအေလ်ာက္ ရပ္သြားမည္ဟုယံုၾကည္ေနသည္။ထုိ႔အတြက္
ႏွစ္ဖက္စလံုးက ပထမဦးစြာ အပစ္ရပ္ရန္ထက္ တပ္မ်ားကို ေနာက္ျပန္ဆုတ္ရန္လိုသည္ဟုလည္း ဆိုသည္။
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား အဆင္မေျပသည့္အျပင္ တိုက္ပြဲ မ်ားက မရပ္မနားျဖစ္ေနသည့္အ တြက္

စစ္ေျပးဒုကၡသည္ကယ္ ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္ စုစုေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္သြား သည္။

က်န္ေဒသမ်ားအားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေနခ်ိန္တြင္ ဒုကၡသည္ မ်ားမွာ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္ျဖစ္ပါက ၾကမ္းတမ္းလွေသာမုိးရာသီကို မလံုမၿခံဳကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား ၌ပင္ျဖတ္သန္းရလိမ့္မည္။ လက္ ရွိမွာပင္

စား၀တ္ေနေရး၊ က်န္းမာ ေရးႏွင့္ ပညာေရးအတြက္ အကူ အညီမ်ားစြာလိုအပ္ေနသည္။
ရွည္ၾကာလာသည့္ တိုက္ပြဲ မ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္စလံုးႏွင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား ေသေက်ထိ

ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ ဖက္ အမုန္းအာဃာတမ်ား ပိုမို ျပင္းထန္လာသည္။ ထုိအေျခအ ေနမ်ားက

လူမ်ဳိးေရးအသြင္ ေဆာင္လာမည္ကုိ ႏုိင္ငံေရးေလ့ လာသူအားလံုးက ပူပန္ေန ၾကရပါၿပီ။ ႏုိင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း

တုိက္ေနေသာစစ္ပြဲမ်ားျဖစ္၍ အားလံုး႐ံႈးေသာစစ္ပြဲျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူတစ္ဦး

ကေျပာသည္။
'လူမ်ဳိးလည္း မခြဲျခားပါဘူး။ အခုက ကုိယ့္ႏုိင္ငံသားခ်င္းျဖစ္ တဲ့စစ္ပြဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ

တစ္၀န္းမွာေနတဲ့ ျပည္သူအားလံုး တုိင္းရင္းသားအားလံုးက ကခ်င္ ျပည္နယ္အတြက္ ၀ုိင္းဆုေတာင္း
ေပးေစခ်င္တယ္။ အရမ္းဒုကၡေရာက္ တယ္'ဟု ဂ်ရန္းစခန္းမွ ေဒၚေကာ့ ဖန္က ဆုိ႔နင့္စြာဖြင့္ဟသည္။ ေျပာ ရင္း အသက္၅၉ႏွစ္အရြယ္ သူမ ပါးျပင္ေပၚ၌ မ်က္ရည္မ်ား လိမ့္ဆင္းလာသည္။
စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေျခာက္ ေထာင္ေက်ာ္ရွိေသာ ဂ်ရန္းကယ္ ဆယ္ေရးစခန္းတြင္ လုပ္အားေပး

ေနေသာ အသက္ ၃၉ႏွစ္အရြယ္ ကိုေနာ္ဂ်ာက စခန္းတြင္ ေနခဲ့ရ ေသာ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ စိတ္ ထိခိုက္ရဆံုး

အခုိက္အတန္႔ကုိ ျပန္ ေျပာသည္။
'စစ္ပြဲဆုိတာ ဘယ္အရပ္ ဘယ္ေဒသမွာမဆုိ ျဖစ္လုိ႔ရွိရင္ အဓိကခံစားရတာက ျပည္သူလူ ထုပဲ။

ေက်းဇူးေတာ္ေန႔ေတြ၊ အခါ ႀကီးရက္ႀကီးေတြမွာ ကုိယ့္ရပ္ ကိုယ့္ရြာမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မလုပ္ႏုိင္ဘဲ

စခန္းမွာ လုပ္ရတာ ကိုျမင္တဲ့အခါ အရမ္းစိတ္ထိခုိက္ တယ္}}။
ယခုျပႆနာကို အျမန္ဆံုး ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းဖိ႔ုလိုၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားေရးရာ

ႏွင့္ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ကခ်င္လူမ်ဳိး ျပည္သူ႔လႊတ္
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာ ေဒၚဒြဲဘူက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ စစ္ပြဲမ်ားကို အဆံုးသတ္ရန္ ယခုအခါ လႊတ္ ေတာ္ရွိလာသည့္အတြက္ တိုင္း ရင္းသားေရးရာမ်ားကို လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ ေျဖရွင္းႏုိင္ေၾကာင္း သူမကဆုိသည္။
'တုိင္းရင္းသားအေရးကို ေသခ်ာေပါက္ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ တယ္။

အရင္က လႊတ္ေတာ္မ ရွိဘူး။ အခု လႊတ္ေတာ္ရွိတယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ ပါတီစြဲ၊ ၀ါဒစြဲမရွိ ဘဲနဲ႔

လုပ္ေပးႏုိင္ေနၿပီ'ဟု ေဒၚဒြဲ ဘူကေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေကအုိင္အုိအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အခန္း က႑ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈရွိစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ရန္လိုေၾကာင္း ၎င္းကေျပာ သည္။ အစုိးရတပ္မေတာ္ကလည္း ျပည္သူလူထုကို ငဲ့ညႇာဖုိ႔လိုေၾကာင္းလည္း ၎င္းကတုိက္တြန္းသည္။
ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားတုိး တက္ေရးပါတီ ဥကၠ႒ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က ယခုပဋိပကၡအ
တြက္ အခ်က္သံုးခ်က္ကိုအႀကံ ျပဳသည္။ ေကအုိင္ေအအပါအ၀င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား မွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္လွ်င္ တပ္မေတာ္သားအားလံုး ကို ဗမာလူမ်ဳိးဟု ထင္ျမင္ေန သည္။ အမွန္တြင္ တပ္မေတာ္တြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံုပါ၀င္၍ လူမ်ဳိးေရးအရ ခြဲမျမင္ ရန္ အေရးႀကီးၿပီး၊ အစိုးရတပ္
မေတာ္ကလည္း မည္သည့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ႏွင့္ စစ္ျဖစ္ပါေစ ကုိယ့္ႏုိင္ငံသားအ
ခ်င္းခ်င္း တုိက္ခုိက္ေနရသည္ဟု အမွန္ျမင္ၿပီး ႏွစ္ဖက္စလံုးက လူမ်ဳိးေရးအျမင္မ်ား မရွိရန္လိုသည္။ ေနာက္ဆုံးအခ်က္မွာ ႏွစ္ဖက္ စလံုးက သေဘာထားႀကီးစြာျဖင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား ဒုကၡမေရာက္ ေစရန္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၾကရန္လုိေၾကာင္းလည္း ေဒါက္တာေအး ေမာင္ကအႀကံျပဳသည္။
'အစုိးရက သေဘာထား ႀကီးဖုိ႔လိုတယ္။ အစိုးရမလုပ္ႏုိင္ ရင္ လႊတ္ေတာ္ကို တာ၀န္ေပး

သင့္တယ္'ဟု ၎င္းကဆက္ေျပာ သည္။ သမၼတ၏အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း 'သမၼတအေန

နဲ႔လည္း အမိန္႔ကို ေအာက္ေျခ အဆင့္ထိ ေရာက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ သမၼတႀကီးမွာ တာ၀န္ရွိတယ္'ဟု

ေဒါက္တာေအးေမာင္က သူ၏ အျမင္ကိုေျပာသည္။
'ဘယ္သူမွေတာ့ မတုိက္ခ်င္ ဘူး။ ျမစ္ႀကီးနားမေရာက္တာ လည္း တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ'ဟု ေက

အုိင္ေအမွ အရာရွိတစ္ဦးကလည္း တစ္ႏုိင္ငံတည္းသားခ်င္း သေဘာ ထားကြဲလြဲရာမွ မတုိက္ခ်င္ဘဲ တုိက္
ေနရေသာ စစ္ပြဲမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ ၍ မွတ္ခ်က္ေပးသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းခဲ့စဥ္အခါက ႏွစ္ဖက္တပ္မေတာ္ သားမ်ားအခ်င္းခ်င္း ရင္းႏွီးခ်စ္ ခင္စြာ ေနထုိင္ခဲ့ၾကပုံမ်ားကုိလည္း အမွတ္တရ ျပန္ေျပာျပ
သည္။

Copy From 7days news
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free