ၿပည္တြင္းရွိ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ား၏ ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္း ပညာသင္ႏွစ္မ်ားကို တစ္ႏွစ္စီ တုိးျမႇင့္သင္ၾကားရန္ တကၠသုိလ္ပညာေရး အဖြဲ႕မ်ားေကာင္စီမွ အတည္ျပဳလုိက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္၍ တကၠသိုလ္မ်ား၏ ပညာသင္ႏွစ္ကို တုိးျမႇင့္ရန္ အတည္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္အသီးသီးရွိ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းႏွင့္ သင္ရုိးမာတိကာမ်ား ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တကၠသိုလ္ပညာေရး အဖြဲ႕မ်ားေကာင္စီ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ပါေမာကၡခ်ဳပ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ “တကၠသုိလ္ ပညာသင္ႏွစ္ေတြ တစ္ႏွစ္စီတုိးဖုိ႔ အတည္ျပဳလုိက္တယ္။ သက္ဆုိင္ရာ တကၠသိုလ္ေတြအလုိက္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းေတြ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေနၾကတယ္။ လာမယ့္ႏွစ္ကစၿပီး တစ္ႏွစ္စီ တုိးမွာပါ” ဟု ၎က ေျပာသည္။ တကၠသိုလ္ ပညာသင္ႏွစ္မ်ားကို လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္မွ စတင္၍ တစ္ႏွစ္စီ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုအခါ ပညာသင္ႏွစ္မ်ား ျပန္လည္တုိးျမႇင့္ရန္ အတည္ျပဳလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ တကၠသုိလ္ ပညာေရးအဖြဲ႕မ်ား ေကာင္စီအစည္းအေဝးကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမေအးက ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ တုိးျမႇင့္သင္ၾကားေရးအတြက္ သင္ရုိးညႊန္းတမ္း၊ သင္ရုိးမာတိကာမ်ားကို တင္သြင္းၾကမည္ျဖစ္ရာ ႏုိင္ငံေတာ္ရွိ တကၠသိုလ္အသီးသီး၌ ကမာၻ႕အဆင့္မီ သင္ရုိးညႊန္းတမ္း၊ သင္ရုိးမာတိကာမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသား ပညာရည္ျမင့္မားမႈအတြက္ အားတက္ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ရာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လက္ရွိပညာသင္ႏွစ္မွစတင္၍ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မ်ား၏ ပညာသင္ႏွစ္ကို သံုးႏွစ္မွ ေလးႏွစ္သုိ႔ တုိးျမႇင့္ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ အျခားတကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ ဘဲြဲ႕ႀကိဳသင္တန္း တက္ေရာက္ၾကမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ဘြဲ႕ဒီဂရီရရွိရန္ တစ္ႏွစ္ပိုမုိၾကာျမင့္၍ ပညာသင္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေခတ္လူငယ္ website ကပါ။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free