၀န္ႀကီးဌာနအခ်ိဳ႕ရဲ့ က်ပ္သိန္းေထာင္ခ်ီ အလြဲသံုးစားမွဳသတင္း ေဖာ္ျပတဲ့ The Voice ဂ်ာနယ္ကို သတၳဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနက တရားစြဲ
20120314 The Mirror Newspaper Page 10 ၂၀၁၂ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာ စာမ်က္ႏွာ ၁၀ မွ
မတ္လ ၁၂ - ၁၈ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ ထုတ္ေ၀တဲ့ The Voice ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၈ ၊ အမွတ္ ၁၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ”၀န္ႀကီးဌာနအခ်ိဳ႕၏ က်ပ္သိန္းေထာင္ခ်ီ အလြဲသံုးစားမွဳမ်ား စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိ“ ဆိုတဲ့ သတင္းတြင္ သတၳဳတြင္း ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး မမွန္မကန္ ေဖာ္ျပမွဳမ်ား ပါ၀င္ေနတဲ့အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနက The Voice ဂ်ာနယ္ ထုတ္ေ၀သူနဲ႔ သတင္းေရးသားသူတို႔အား ဥပေဒေၾကာင္းအေရး ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၂ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ အစိုးရပိုင္ သတင္းစာမ်ား ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ့အလင္းနဲ႔ ေၾကးမံုသတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။အခုတပတ္ထုတ္ The Voice ဂ်ာနယ္တြင္ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနအခ်ိဳ႕ရဲ့ ေငြေၾကးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေငြစာရင္း အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္ထားတာေတြ၊ လိမ္လည္ ေဖာ္ျပထားတာေတြ၊ မွားယြင္း ေဖာ္ျပထားတာေတြ ရွိတယ္လို႔ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္ ေငြစာရင္းေကာ္မတီကို အသိေပးခဲ့တဲ့ သတင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ”၀န္ႀကီးဌာနအခ်ိဳ႕၏ က်ပ္သိန္းေထာင္ခ်ီ အလြဲသံုးစားမွဳမ်ား စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိ“ ေခါင္းစီးနဲ႔ ေဖာ္ျပခဲ့ရာ လူအမ်ား စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းတပုဒ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယေန႔ျမန္မာ အပါအ၀င္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ျမန္မာသတင္းဌာမ်ားရဲ့ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ ျပည္ပ အေျခစိုက္ ေရဒီယိုမ်ားကလည္း ထုိသတင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွဳေဒါင့္မ်ိဳးစံုနဲ႔ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ထိုသို႔ ေဖာ္ျပရာတြင္ အခ်ိဳ႕သတင္းဌာနမ်ားအေနနဲ႔ သတၳဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ အမွတ္ ၁ သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္းရဲ့ မံုရြာ ေၾကးနီစီမံကိန္းရဲ့ အစုရွယ္ယာ ၅၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းအား ျမန္မာ့ စီးပြားေရး ဦးပိုင္ လီမီတက္ကို ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ ေငြေပးေခ်မွဳမ်ား ျပဳလုပ္တဲ့အခါ ဦးပိုင္လီမီတက္က ေပးေခ်ရမယ့္အစား ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီတခုက ေပးေခ်ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကို ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ထိုသတင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး The Voice ဂ်ာနယ္တြင္ ေရးသားရာမွာ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးကို ကိုးကား ေရးသားထားခဲ့ပါတယ္။ထိုသို႔ ေဖာ္ျပထားမွဳနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ အစိုးရပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ “စာနယ္ဇင္းမ်ားဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္ရာ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မ်က္ႏွာမလိုက္၊ ဘက္မလိုက္ဘဲ မွန္ကန္တဲ့ အေၾကာင္းအေရာအေပၚ အေျခခံၿပီး တိက်မွန္ကန္စြာ အျပဳသေဘာေဆာင္ ေရးသားရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါမွသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ သံုးရပ္နဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနနဲ႔ မီဒီယာရဲ့ အျပဳသေဘာေဆာင္ ေထာက္ျပ၊ ျပဳျပင္၊ တည့္မတ္မွဳမ်ားအေပၚ ေလးစား တန္ဖိုးထားၿပီး လိုအပ္တဲ့ တည့္မတ္ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္း အေရးယူမွဳမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခုလို ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ေခတ္မီ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ကာ စည္းကမ္းျပည့္၀တဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္မွာ စာနယ္းဇင္းက်င့္၀တ္နဲ႔ မညီ၊ အျပဳသေဘာ မေဆာင္၊ ဂုဏ္သိကၡာ မရွိတဲ့ အေရးအသားမ်ားနဲ႔ ဌာနမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚ မမွန္မကန္ စြတ္စြဲ ေရးသားပါက တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားနဲ႔အညီ တရားစြဲဆိုခံရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတၳဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနဟာ The Voice ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသလို ေငြေၾကး အလြဲသံုးစားမွဳ၊ ေငြစာရင္း လိမ္လည္မွဳ၊ ဖံုးကြယ္မွဳ၊ ထိန္ခ်န္မွဳ၊ လႊဲေျပာင္း ေဖာ္ျပမွဳ လံုး၀ မရွိခဲ့ေၾကာင္း“ ေခ်ပေရးသားခဲ့ၿပီး The Voice ဂ်ာနယ္တြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပထားတဲ့ သတၳဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းတဲ့ ေရးသားခ်က္ဟာ မွန္ကန္မွဳ မရွိ၊ ၀န္ႀကီးဌာနရဲ့ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစၿပီး ျပည္သူလူထုရဲ့ ယံုၾကည္အားထားမွဳကို ယုတ္ေလ်ာ့ နစ္နာေစတဲ့ မမွန္မကန္ စြပ္စြဲ ေဖာ္ျပမွဳ ျဖစ္တဲ့အတြက္ The Voice ဂ်ာနယ္ ထုတ္ေ၀သူနဲ႔ သတင္းေရးသားသူတို႔ကို ဥပေဒေၾကာင္းအေရ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားပါတယ္။ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားဟာ စာနယ္ဇင္းမ်ား ပံုႏွိပ္ ျဖန္႔ခ်ိတဲ့ ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲေနကာ စာေပစိစစ္ေရးအဖြဲ႕အား ဖ်က္သိမ္းပစ္ၿပီး မၾကာမီတြင္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တဲ့သတင္းမ်ား လြန္ခဲ့တဲ့လမ်ားအတြင္းက စတင္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ ထိုသို႔ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ေပးတဲ့အခါ သက္ဆိုင္ရာ စာနယ္ဇင္းမ်ားအေနနဲ႔ မိမိ ေရးသား ထုတ္ေ၀ ျဖန္႔ခ်ိတဲ့ သတင္းမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မိမိဖာသာ တာ၀န္ခံရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မမွန္မကန္ ေရးသား ေဖာ္ျပပါက တရားစြဲဆိုခံရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း စတဲ့ သတင္းမ်ားလည္း မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ားနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ၾကားသိလာရပါတယ္။ အခု ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာေတာ့ ေမာ္ဒန္ဂ်ာနယ္ တာ၀န္ခံ အယ္ဒီတာနဲ႔ သတင္းေထာက္ကို သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ ေဆာက္လုပ္ေရးက တရားစြဲတဲ့သတင္း ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး အစိုးရပိုင္ သတင္းစာတြင္ The Voice ဂ်ာနယ္အား တရားစြဲဆိုမယ့္သတင္း ေရးသားလာခဲ့ပါတယ္။ျမန္မာ စာနယ္ဇင္းမ်ားနဲ႔ အစိုးရတို႔အၾကား အျမင္ မၾကည္လင္မွဳမ်ားဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခါစ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကတည္းက ရွိခဲ့ပါတယ္။ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကဆိုရင္ သတင္းစာတိုက္မ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ား ၀င္ေရာက္ ရွာေဖြခဲ့ၿပီး ပံုႏွိပ္ရာတြင္ အေရးႀကီးတဲ့ ခဲစာလံုး ထည့္ထားတဲ့ ခြက္မ်ားကို ေမွာက္ပစ္ျခင္းကိစၥဟာ လူေျပာမ်ားခဲ့ၿပီး သတင္းစာတိုက္မ်ားအတြင္းသို႔ လူစုလူေ၀းနဲ႔ ၀င္ေရာက္ ရိုက္ႏွက္ျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ထိုေခတ္ကာလတြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့သူမ်ားက ျပန္ ေျပာျပခဲ့ဘူးပါတယ္။ ဒီကေန႔ေခတ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာေတာ့ စာနယ္ဇင္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ားက တရားစြဲဆိုတဲ့ကိစၥမ်ား ျဖစ္ပ်က္ေနပါတယ္။ မီဒီယာမ်ားတြင္ သတင္းေဖာ္ျပမွဳမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တရားစြဲဆိုၾကတာ၊ ျပန္လည္ ေျဖရွင္းၾကရတာေတြက မၾကာခဏဆိုသလို ႀကံဳေတြ႕ရတတ္တဲ့ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္သလို ေခတ္ေျပာင္း စနစ္ေျပာင္းစ ကာလေတြမွာ အဆင္မေျပမွဳေတြ၊ အခန္႔မသင့္မွဳေတြ ျဖစ္ပြားတာကေတာ့ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို အဆင္မေျပမွဳေတြ ျဖစ္ပ်က္ၾကရာကေန ေျပာင္းလဲမွဳလုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိခိုက္ခဲ့ရမွဳမ်ား ရွိခဲ့လို ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့တဲ့ သာဓကေတြကလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ဒီမိုကေရစီနစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာေတာ့ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုးရဲ့ အေမွ်ာ္အျမင္ ႀကီးမားမွဳ၊ အျပန္အလွန္္ ေလးစားမွဳမ်ားနဲ႔ ယွဥ္တြဲကာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ျပႆနာမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မယ္လို႔ သံုးသပ္မိပါတယ္။
20120314 The Voice Weekly, Volume 8, No. 13 Cover The Voice ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၈၊ အမွတ္ ၁၃ မ်က္ႏွာဖံုး မွ
20120312 Eleven Journal Online Version အလဲဗဲန္း မီဒီယာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ


ယေန႔ျမန္မာ သတင္း႒ာနမွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free