ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕မွ ေပးပို႕လာေသာ သတင္းအရ လာအိုႏိုင္ငံမွ ႐ွမ္းလူမ်ိဳး ျမန္မာႏိုင္ငံသား တစ္ဦးျဖစ္သူ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ဘတ္ (၂) သန္း ဆုေတာ္ေငြ ထုတ္ထားသည့္ မူးယစ္ရာဇာေနာခမ္း အား ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ေပးပို႕လာပါသည္။ ေနာ္ခမ္းမွာ ဘိန္းဘုရင္ ခြန္ဆာ၏ တပည့္ေဟာင္း တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။
နယ္ေျမ (၅) မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရး ဌာနခ်ဳပ္မွ ႏိုင္ဝိခ်ိဳင္ ခ်ိဳင္ယမြန္ခြန္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခ်က္အရ လာအိုႏိုင္ငံမွ တရားဝင္ သတင္းေပး ခ်က္အရ ဘိန္းဘုရင္ ခြန္ဆာ၏ တပည့္ ေနာ္ခမ္းအား မိမိတို႕ လာအိုႏိုင္ငံမွ ဖမ္းဆီး ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း  ေျပာၾကားခဲ့သည္။
လာအိုမွ ဖမ္းဆီးမိခဲ့သူမွာ ေနာခမ္းဟုတ္ မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တရားဝင္ သက္ေသထြက္ခ်က္ မရ႐ွိေသးေပ။ အကယ္၍ ေနာ္ခမ္း အမွန္ျဖစ္ပါက ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေနာ္ခမ္းအား မူးယစ္ေဆးဝါး ထိပ္တန္း တရားခံ တစ္ဦးအျဖစ္ ႐ံုးတင္ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ ျမန္မာအစိုးရအား ေတာင္းခံရန္ ႐ွိပါသည္။
interpoINTERPO အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ၌ ေတြ႕ရသည့္ ေနာ္ခမ္း၏ ဖမ္းဝရမ္းပံု (ဓါတ္ပံု - အင္တာပို)
ေနာ္ခမ္းမွာ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ လာအို သံုးႏိုင္ငံ စလံုး၌ မူးယစ္ရာဇာအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရၿပီး ဖမ္းဝရမ္း ထုတ္ထားျခင္း ခံရသူ ျဖစ္သည္။ ထိုင္း ႏိုင္ငံမွ ဆုေတာ္ေငြ ဘတ္ (၂) သန္းအထိ သတ္မွတ္ထားသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္း မူးယစ္ရာဇာ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။
ေနာ္ခမ္းမွာ ယခင္ MTA လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မွ တပ္သားေဟာင္းတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၌ ဆက္ေၾကးေတာင္းျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္း၊ မိမိတို႕ပိုင္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ပစၥည္းခြန္၊ ကုန္သြယ္ခြန္မ်ား စေသာ တရားမဝင္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စီးပြား႐ွာေနသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။
drug_wanted_personထိုင္းမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ မူးယစ္ရာဇာ (၂၅) ဦးပံု (ဓါတ္ပံု - အင္တာနက္)
ဧၿပီလ (၂၀) ရက္ေန႕တုန္း၌ ထိုင္းမူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးဌာနမွ မူးယစ္ရာဇာ (၂၅) ဦးကို ဖမ္းဝရမ္း ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီး ဘတ္ေငြ (၁၂) သန္း ဆုေတာ္ေငြ ခ်မွတ္ထားေပး ပါသည္။ ထိုမူးယစ္ရာဇာ (၂၅) ဦးထဲမွ (၃) ဦး မွာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
၁။ စိုင္းေနာ္ခမ္း (ဆုေတာ္ေငြ ဘတ္ (၂) သန္း)
၂။ ယိေဆး (ဆုေတာ္ေငြ ဘတ္ (၁) သန္း)
၃။ ဗိုလ္ႏႈတ္ခမ္းေမြး (ခ) ေစာလဗြယ္ (ဆုေတာ္ေငြ (၁) သန္း) တို႕ အသီးသီး ျဖစ္ၾကပါတယ္။
စိုင္းေနာ္ခမ္းမွာ ေ႐ႊႀတိဂံ နယ္ေျမမွာ လႈပ္႐ွားေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ တစ္ခုရဲ့ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ၿပီး အသက္ (၄၂) ႏွစ္ ႐ွိပါတယ္။ ယိေဆးမွာ အသက္ (၆၆) ႏွစ္ ဝန္းက်င္႐ွိၿပီး ႐ွမ္းျပည္နယ္႐ွိ ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕ တစ္ခု၏ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ႏႈတ္ခမ္းေမြးေခၚ  ေစာလဗြယ္မွာ ယခင္ DKBA တပ္ဖြဲ႕၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရႊဟသၤာမွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free