မႏၱေလး မဟာမုနိဘုရားၾကီးတြင္ ဆိုင္ခန္းအခြန္အခမ်ား(၃)ဆ တိုးၿမွင္႔ေကာက္ခံမည္႔ကိစၥကို လက္တေလာအေၿခအေနအရ ေခတၱဆိုင္းငံ႔ထားမည္ဟု မဟာမုနိေဂါပအဖြဲ႔ထံမွ သတင္းရရွိသည္။ “အရင္ႏွုန္းထားနဲ႔လည္း မေကာက္ေသးဘူး။ ႏွူန္းထားအသစ္နဲ႔လည္း မေကာက္ေသးဘူး။အားလံုးၿငိမ္းၿငိမ
္းခ်မ္းခ်မ္းၿဖစ္ေအာင္ ညွိႏွိုင္းပါမယ္။ ဘာကိုမွ ဇြတ္မလုပ္ပါဘူး။ ေၿပလည္ေအာင္ ညွိနွိုင္းမွာပါ။”ဟု မဟာမုနိေဂါပကအဖြဲ႕မွ ဥကၠဌဦးသိန္းတိုးက ေၿပာသည္။ ယခုကဲ႔သို႕ ဆိုင္ခန္းအခြန္အခမ်ား (၃)ဆတိုးၿမွင္႔ရၿခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အဆိုပါဆိုင္ခန္းမ်ားကို အဆင္႔ၿမွင္႔တင္ ၿပဳၿပင္ေပးေစလိုေသာေၾကာင္႔ၿဖစ္သည္ဟု ေဂါပကအဖြဲ႕မွ ရွင္းလင္းေၿပာၾကားသည္။ “ရရင္လည္း ၿပင္ေပးနိုင္မွာေပါ႔။ မရေတာ႔လည္း မၿပင္ေပးနိုင္ေသးဘူးေပါ႔။” ဟု ဥကၠဌကဆိုသည္။ မဟာမုနိဘုရားၾကီးေတာင္ဘက္မုဒ္တိုက္တန္းမွ ဆိုင္ခန္းရွင္တစ္ဦးက ဆိုင္ခန္းခြန္ကို ဘုရားဘ႑ာေတာ္ထဲသို႔သာ ေရာက္ေစလိုေၾကာင္း၊ ဆိုင္ခန္းၿပဳၿပင္ဖို႔ကို ဆိုင္ခန္းရွင္မ်ားသာ သီးၿခားအကုန္အက်ခံေစလိုေၾကာင္း သူ၏ အၿမင္ကို ေၿပာသည္။ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားအေနၿဖင္႔ အခြန္ေတာ္ (၃)ဆတိုးၿမွင္႔ေကာက္ခံမည္႔အစား ဆိုင္ခြန္ေတာ္အားလံုးအေပၚတြင္ ထပ္တိုးေငြ (၅၀၀)က်ပ္ သို႔မဟုတ္(၇၀၀)က်ပ္သာ တိုးၿမွင္႔ေကာက္ခံေပးရန္ ေဂါပကအဖြဲ႔ထံ တင္ၿပထားေၾကာင္း အေရွ႔ဘက္မုဒ္ တုိက္တန္းမွ ဆိုင္ခန္းရွင္တစ္ဦၤးကေၿပာသည္။မဟာမုနိဘုရားၾကီး ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားက မိမိတို႔ဘုရားၾကီးကိုလည္း ေစတနာသဒၵါတရားရွိပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း သင္႔ေလ်ာ္ေသာ ႏွုန္းထားတစ္ခုကိုေဂါပကအဖြဲ႔ႏွင္႔ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ား အၿမန္ဆံုးေတြ႔ဆံု ညွိႏွိုင္းေရြ႕ ေကာက္ခံေပးေစလိုေၾကာင္း ေၿပာသည္။ မဟာမုနိဆိုင္ခန္းမ်ားရွိ ဆိုင္ခြန္ေတာ္မ်ားမွာ ၂၀၀၀၊ ၂၅၀၀၊ ၃၀၀၀၊ ၃၅၀၀၊ ၅၀၀၀ ႏွူန္းထားမ်ားၿဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေမလမွ စတင္ကာ အခြန္အခမ်ား ယခုေကာက္ခံသည္႔ႏွူန္းထားထက္(၃)ဆ တိုးၿမွင္႔ေကာက္ခံမည္ဟု ေၾကၿငာလိုက္ရာမွ ေဂါပကအဖြဲ႕ႏွင္႔ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားအၾကား ပဋိပကၡအသြင္ေဆာင္လာခဲ႔ၿခင္းၿဖစ္သည္။

7day news မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free