မႏၱေလးတြင္ ေမြးဖြားသည့္ တရုတ္ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ HTC မိုဘိုင္းဖုန္း ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Mr. Peter Chou ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား လုပ္ငန္းရွင္္မ်ား ပူးေပါင္း၍ IT နည္းပညာမ်ား ဖြံၿဖိဳးေစရန္ စဥ့္ကူ ေဖာင္ေဒးရွင္း ထူေထာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ MICT Park ၌ ျပဳလုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဆိုပါ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

လူငယ္မ်ားကို IT နည္းပညာ လုပ္ငန္းမ်ား၌ သုေတသန က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ၎ႏွင့္ UMFCCI ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေသာင္းတင္တို႔ ရန္ပံုေငြ အဓိက ထည့္ဝင္၍ အျခား စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား ပူေပါင္းကာ ေဖာင္ေဒးရွင္း တစ္ရပ္ ထူေထာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေဖာင္ေဒးရွင္းမွ နည္းပညာ တီထြင္မႈမ်ား ႐ူးသြပ္ေသာ လူငယ္အုပ္စု တစ္ခု ထြက္ေပၚလာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း Mr. Peter Chou က ေဖာင္ေဒးရွင္း ထူေထာင္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းျပသည္။

အေသးစိတ္ အစီအစဥ္မ်ား မခ်မွတ္ရေသး ေသာ္လည္း Mr. Peter Chou ထံမွ ကတိကဝတ္မ်ား ရရွိၿပီး ျဖစ္ကာ IT နယ္ပယ္၌ ျမန္မာလူငယ္မ်ား ေနာက္ထပ္တစ္ဆင့္ ျမင့္တက္သြားရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း UMFCCI ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးေသာင္းတင္က ၎တို႔ အစီအစဥ္ကို ေျပာဆိုသည္။

အဆိုပါ HTC ကုမၸဏီ၏ CEO သည္ ဆက္သြယ္ေရး စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း ဝန္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုးတက္ေသာ တီထြင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အႀကံျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

The Voice မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free