‎"ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ညစာစားပြဲျပဳလုပ္၊ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ားဖိတ္ရမည္ဆိုလွ်င္တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားလာေရာက္ပါက ဖိတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းဆို"

ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၂ ရက္ေန႔ ညေနတြင္ နယူးဇီလန္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ေတြ႔ဆံုျပီးေနာက္ ၄င္းမွ ဖိတ္ၾကားထားေသာ တိုင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားျဖင့္ ညစာစားပြဲ ကို ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္ရိပ္သာ တြင္ ညစာ တည္ခင္းဧည့္ခံခဲ့သည္။
ထို ညစာ စားပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ႏိုင္ငံေရးတည္ေဆာက္မွဳ ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ လက္ရိွ လႊတ္ေတာ္ အေရးကိစၥမ်ား၊ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ တိုးတက္ေရးအဆိုႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေထာက္ခံျခင္း၊ကန္႔ကြက္ျခင္းမ်ား၊တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မွဳ အေျခအေနမ်ားကို ညစာစားျပီးခ်ိန္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ထို႔ျပင္ ျပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္း ေအာင္ျမင္ အတည္ျပဳ ခဲ့ေသာ ၄င္း ၏ အဆိုႏွစ္ခု တြင္ ေထာက္ခံ
ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ တိုးတက္မွဳ လမ္းစဥ္ မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္၀မ္းသာေၾကာင္း၊ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ ႏိုင္င့ံအေရးကို တိုင္းရင္းသားအားလံုးနွင့္ ပူးတြဲ...
"ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ 
ညစာစားပြဲျပဳလုပ္၊ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ားဖိတ္ရမည္ဆိုလွ်င္တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားလာေရာက္ပါက
 ဖိတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းဆို"ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၂ ရက္ေန႔ ညေနတြင္ 
နယူးဇီလန္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ေတြ႔ဆံုျပီးေနာက္ ၄င္းမွ ဖိတ္ၾကားထားေသာ 
တိုင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားျဖင့္ ညစာစားပြဲ ကို ေနျပည္ေတာ္ 
စည္ပင္ရိပ္သာ တြင္ ညစာ တည္ခင္းဧည့္ခံခဲ့သည္။

ထို ညစာ စားပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ႏိုင္ငံေရးတည္ေဆာက္မွဳ ႏွင့္ 
ပတ္သတ္ေသာ လက္ရိွ လႊတ္ေတာ္ အေရးကိစၥမ်ား၊ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ 
ႏိုင္ငံအတြက္ တိုးတက္ေရးအဆိုႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားကို 
ေထာက္ခံျခင္း၊ကန္႔ကြက္ျခင္းမ်ား၊တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မွဳ 
အေျခအေနမ်ားကို ညစာစားျပီးခ်ိန္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ထို႔ျပင္ ျပီးခဲ့သည့္ 
ရက္ပိုင္းအတြင္း ေအာင္ျမင္ အတည္ျပဳ ခဲ့ေသာ ၄င္း ၏ အဆိုႏွစ္ခု တြင္ ေထာက္ခံ

ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ တိုးတက္မွဳ လမ္းစဥ္ မ်ားအတြက္ 
ေက်းဇူးတင္၀မ္းသာေၾကာင္း၊ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ ႏိုင္င့ံအေရးကို 
တိုင္းရင္းသားအားလံုးနွင့္ ပူးတြဲ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ 
တိုင္းရင္းသားမ်ားမွလည္း ႏိုင္ငံ့ အေရးအတြက္ ကိုယ္တိုင္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ 
ရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ယင္းကဲ့သို႔ 
တိုင္းရင္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားဖိတ္ၾကားညစာစားရာတြင္ ဗမာ 
တိုင္းရင္းသားမ်ားအျပင္ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၀င္(အမ်ားစု) မပါေၾကာင္း 
ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ခ်ိဳ႔ကက်င္းပခဲ့ျပီးလႊတ္ေတာ္ေန႔ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးေသာ 
အသံမ်ား ထြက္လာေသာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က" ဗမာတိုင္းရင္းသားေတြ 
ဖိတ္လို႕႔လာတက္မယ္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္ သားကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း 
ဗမာေတြ၊တိုင္းရင္းသားေတြပဲ ၊သူတို႕ကို ပါေအာင္ေခၚလာမယ္ဆိုရင္ ဒီပြဲကို 
ဖိတ္ပါတယ္။စံုစံုညီညီ လုပ္ခ်င္ပါတယ္။ၾကံ့ခိုင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးက အားလံုးကို 
ဖိတ္ရင္လည္း ဒီခန္းမက ဘယ္လိုမွ ဆန္႔မွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ဗမာတိုင္းရင္းသားေတြ က 
ပိုျပီးမ်ားလို႕ပါ၊"ဟုရယ္ေမာရင္း ဆိုသည္။ထို႔ျပင္ 
တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ပါ၀င္စားမွဳ မ်ားႏွင့္ 
လႊတ္ေတာ္နိဳင္ငံေရးျပည္တြင္းျပည္ပ ႏိူင္းယွဥ္မွဳကို အေလးအနက္ ျဖင့္ 
အက်ယ္တ၀ံ့ေျပာၾကားခဲ့ျပီး ေနာက္ ၊   တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မွဳ 
အရ၊တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုယ္စားျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ 
ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးတီခြန္ျမတ္မွ အမွာစကားႏွင့္ 
ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ထို႔ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၏ 
ဖိတ္ေခၚစကားအရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 
ဦးေစာလွထြန္း(ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဳး )က " ဥကၠဌ 
ၾကီးမွာတဲ့စကားတခြန္းမွာတာကိုေျပာခ်င္ပါတယ္၊ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ 
(သူရဦးေရႊမန္း)ကို ဖိတ္ရင္လည္းလာျပီးညစားစားပြဲတက္ႏိုင္ပါတယ္တဲ့" ဟု 
ေျပာၾကားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က 
ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႔ဆံုမွာၾကားခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္္။အဆိုပါ ညစာစားပြဲတြင္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့့္ အမွတ္တရ 
ဓါတ္ပံုမ်ားတြဲ ရိုက္ကာ ရင္းႏွီးစြာ ေတြ႔ဆံု ႏွဳတ္ဆက္ခဲ့ျပီး

ညစာစားေတြ႕ဆံုပြဲသို႕ ျပည္ေထာင္စု ၾကံံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီမွ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအ၀င္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ား၊တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားဦးေရစုစုေပါင္းဦးေရ ၁၀၀နီးပါး 
တက္္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ah
လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားမွလည္း ႏိုင္ငံ့ အေရးအတြက္ ကိုယ္တိုင္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ ရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ယင္းကဲ့သို႔ တိုင္းရင္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားဖိတ္ၾကားညစာစားရာတြင္ ဗမာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအျပင္ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၀င္(အမ်ားစု) မပါေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ခ်ိဳ႔ကက်င္းပခဲ့ျပီးလႊတ္ေတာ္ေန႔ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးေသာ အသံမ်ား ထြက္လာေသာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က" ဗမာတိုင္းရင္းသားေတြ ဖိတ္လို႕႔လာတက္မယ္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္ သားကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း ဗမာေတြ၊တိုင္းရင္းသားေတြပဲ ၊သူတို႕ကို ပါေအာင္ေခၚလာမယ္ဆိုရင္ ဒီပြဲကို ဖိတ္ပါတယ္။စံုစံုညီညီ လုပ္ခ်င္ပါတယ္။ၾကံ့ခိုင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးက အားလံုးကို ဖိတ္ရင္လည္း ဒီခန္းမက ဘယ္လိုမွ ဆန္႔မွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ဗမာတိုင္းရင္းသားေတြ က ပိုျပီးမ်ားလို႕ပါ၊"ဟုရယ္ေမာရင္း ဆိုသည္။ထို႔ျပင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ပါ၀င္စားမွဳ မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္နိဳင္ငံေရးျပည္တြင္းျပည္ပ ႏိူင္းယွဥ္မွဳကို အေလးအနက္ ျဖင့္ အက်ယ္တ၀ံ့ေျပာၾကားခဲ့ျပီး ေနာက္ ၊ တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မွဳ အရ၊တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုယ္စားျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးတီခြန္ျမတ္မွ အမွာစကားႏွင့္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ထို႔ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၏ ဖိတ္ေခၚစကားအရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေစာလွထြန္း(ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဳး )က " ဥကၠဌ ၾကီးမွာတဲ့စကားတခြန္းမွာတာကိုေျပာခ်င္ပါတယ္၊ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ (သူရဦးေရႊမန္း)ကို ဖိတ္ရင္လည္းလာျပီးညစားစားပြဲတက္ႏိုင္ပါတယ္တဲ့" ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႔ဆံုမွာၾကားခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္္။အဆိုပါ ညစာစားပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့့္ အမွတ္တရ ဓါတ္ပံုမ်ားတြဲ ရိုက္ကာ ရင္းႏွီးစြာ ေတြ႔ဆံု ႏွဳတ္ဆက္ခဲ့ျပီး
ညစာစားေတြ႕ဆံုပြဲသို႕ ျပည္ေထာင္စု ၾကံံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအ၀င္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားဦးေရစုစုေပါင္းဦးေရ ၁၀၀နီးပါး တက္္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ah


Copy From Popular Myanmar Facebook Page
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free