ၿပည္ေထာင္စုသမၼတ ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ဘရူႏိုင္းဒါရုဆလမ္ႏိုင္ငံသို႔ ဘရူႏိုင္းဘုရင္ ဆူလတန္ ဟာဂ်ီဟာဆာနယ္ ဘိုလ္ကီးယားမူအစ္ဇာဒင္ ဝါဒိုလာ၏ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးလာေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ မေန႔က နံနက္ ၉နာရီခန္႔က ၉ နာရီတြင္ ေနၿပည္ေတာ္ေလဆိပ္မွ ၿမန္မာ့ေလေႀကာင္း အထူးေလယာဥ္ၿဖင့္ ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။ 
   သမၼတၾကီးႏွင့္အတူ  ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား ၿဖစ္ႀကသည့္ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္၊ ဦးစိုးေမာင္နွင့္ ဦးတင္နိုင္သိန္း၊ ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဌးဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခက္ထိန္နန္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး (ႀကည္း)မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသက္ႏိုင္ဝင္း၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား ၿဖစ္ႀကသည့္ ဦးထင္ေအာင္၊ ေဒါက္တာ ဘေရႊ၊ ေဒါက္တာဝင္းၿမင့္၊ ဦးဆက္ေအာင္ႏွင့္ အျခားဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲအခ်ိဳ႕ လိုက္ပါသြားခဲ့ေၾကာင္း သမၼတရံုး Website ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google
  • Furl
  • Reddit
  • Spurl
  • StumbleUpon
  • Technorati

Leave a comment

Join Free