သတိမျပဳမိတာလား မျပဳတာလား

ယွဥ္တြဲျပၾကည့္ယံုနဲ႔ သင့္မသင့္ သိႏိုင္ပါတယ္။
မဂၤလာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ဒီအေၾကာင္းကို မေျပာခင္မွာ တျခားသူေတြ ဒီအေၾကာင္းကို ေျပာေနၾကတာကို ခဏခဏ ျမင္ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လဲ တေန႔က ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုကေန ကိုေဇယာေသာ့္ပံုေတြ ကူးေနတုန္းက ေအာက္က Related Post မွာ ဦးမင္းကိုႏိုင္သတင္းကို ေတြ႔လိုက္ရမွ သတိထားမိတာပါ။ တကယ္ပဲ မီဒီယာမ်ား သတိမထားမိသည္လား သိရက္သားနဲ႔ ဘာကိုရည္ရြယ္ျပီး သံုးႏႈန္းေနသည္လဲ ကၽြန္ေတာ္မသိပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္သာ မက ကမာၻမွာပါ လူတစ္ဦးကို ေလးစားသမႈနဲ႔ ေရွ႕တြင္ ကိုယ္စားျပဳ စကားလံုးေတြ ထည့္ေခၚေလ့ရွိၾကပါတယ္။ Mr ႏွင့္ Mrs လိုစကာလံုးဟာ ထိုသူကို ေလးစားသမႈနဲ႔ ထည့္ေခၚေလ့ရွိျပီး တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ သံုးႏႈန္းလွ်င္လည္း ကိုယ့္ထက္ အသက္ၾကီးသူ ဝါရင့္နဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့အခါမွာ Sir ဟုသံုးႏႈန္းေလ့ရွိျပီး အကယ္၍ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေနပါက Madam ဟု သံုးႏႈန္းေလ့ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာတို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြက ပိုျပီးယဥ္ေက်းတာနဲ႔ အမွ် အသက္အရြယ္အလိုက္ အသံုးအႏႈန္းေတြ သီးျခားဆီခြဲထားပါတယ္။ ကေလးအရြယ္တစ္ေယာက္သို႔မဟုတ္ ၁၀ေက်ာ္သက္တစ္ေယာက္ကိုဆိုရင္ ေယာက္်ားေလးကို “ေမာင္” မိန္းကေလးဆို “မ” ဟုသံုးႏႈန္းေလ့ရွိျပီး လူငယ္တစ္ေယာက္ ႏွစ္ဆယ္ဝန္းက်င္မွ သံုးဆယ္ေက်ာ္ေလာက္အထိကို ေယာက္်ားေလးဆို “ကို” မိန္းကေလးဆိုရင္ေတာ့ “မ” ဟု ဆက္လက္အသံုးျပဳၾကသည္။ ထိုမွ ၄၀ေက်ာ္ ၅၀ေက်ာ္ စသည္ျဖင့္အရြယ္ေတြကို “ဦး” “ေဒၚ” ဟုလည္း သံုးႏႈန္းၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ခင္မင္ရင္းႏွီးေသာ လူၾကီးအခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ဆိုရင္ေတာ့လည္း “ကို” ကိုသာ ဆက္လက္ေခၚေဝၚသံုးစြဲၾကသလို လူငယ္ေသာ္လည္း အသက္အရြယ္အရ “ကို မ” ေခၚသင့္ေသာ္လည္း အလုပ္အကိုင္ ရာထူး စသည္ျဖင့္ ၾကီးျမင့္သူကိုမူ ေလးစားသမႈျဖင့္ “ဦး ေဒၚ ေခၚဆိုၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ မီဒီယာမ်ား အေနျဖင့္မူ ကိုယ့္ထက္ အသက္ငယ္သည္ ၾကီးသည္ ဟူ၍ ေျပာ၍ မရ မိမိေဖာ္ျပလိုသူ၏ အသက္သည္ စာဖတ္သူတို႔အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ အသံုးအႏႈန္းသာ သံုးသင့္သည္။ ဥပမာ စာေရးဆရာတစ္ေယာက္၏ အသက္သည္ ၆၀ေလာက္ ျဖစ္ေနျပီး ထိုသူေရးေသာ အေၾကာင္းအရာတြင္ ပါဝင္ေသာ လူအမ်ားေလးစားရသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ အသက္အားျဖင့္ သူ႔ထက္ငယ္ေနေသာ ၄၀ေက်ာ္ အရြယ္ျဖစ္ေနျပီဆိုပါစို႔ မိမိခံစားခ်က္ျဖင့္ “ဦး ေဒၚ” မတပ္ပဲေခၚျခင္း မျပဳသင့္သလို “ကို မ” အသံုးျပဳျခင္းမ်ိဳးလဲ မလုပ္သင့္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စာဖတ္သူမ်ားသည္ အရြယ္မ်ိဳးစံုရွိေနသလို ထိုပုဂၢိဳလ္ကို မေလးမစား ျပဳလုပ္မိသလိုမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ခုက ထိုစာေရးဆရာ အေနျဖင့္ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို မေလးမစားရာ ေရာက္သြားတတ္သည္။ ယခု ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ား ဘေလာ့မ်ားနဲ႔ ဂ်ာနယ္မ်ား စသည္ျဖင့္ မီဒီယာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အသက္ ၄၉ေက်ာ္ ဦးမင္းကိုႏိုင္ကို ဦးမတပ္ပဲ မင္းကိုႏိုင္ဟု ေခၚဆိုျခင္း ကိုမင္းကိုႏုိင္ဟု ေခၚဆိုျခင္းမ်ားကို ေတြေနရသည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္ပမီဒီယာမ်ားသည္ ထိုအသံုးအႏႈန္းကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သံုးႏႈန္းခဲ့သည္။ ထိုသည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း သတိမျပဳမိတာလား သို႔မဟုတ္ ဦးမင္းကိုႏိုင္ကိုပဲ မေလးစားတာလား စဥ္းစားစရာျဖစ္သည္။ သိၾကတဲ့အတိုင္း အသက္ ၅၀ေက်ာ္ ငါးမင္းေဆြကို အမ်ားအားျဖင့္ ငါးမင္းေဆြ(ဝါ) ဖားမင္းေဆြ ျဖင့္သာ သံုးႏႈန္းေခၚေဝၚၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထို ငါးမင္းေဆြ(ဝါ) ဖားမင္းေဆြကို မေလးစား၍ ျဖစ္သည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ဦးမင္းကိုႏုိင္ကိုေရာ မီဒီယာသမားမ်ားက မေလးစားၾကဘူးလား ဒါမွမဟုတ္ အသက္ၾကီးလာတာကိုမ်ား ဖံုးကြယ္ခ်င္တာလား မသိ။ ဦးမင္းကိုႏိုင္သည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္သည္ ေက်ာင္းသားလဲ မဟုတ္ေတာ့ အကယ္၍ ကေလးယူမယ္ဆိုလ်င္ ထိုကေလးသည္ပင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ျပန္ျဖစ္ေနေလာက္သည့္ အရြယ္သို႔ ျပန္ေရာက္ေနျပီ ျဖစ္သည္။ ထို အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္မႈကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ေစခ်င္၍မ်ား ထုိကဲ့သို႔ မေလးမစား မင္းကိုႏုိင္ဟု ေခၚေဝၚေနျခင္းမ်ားလား။ သို႔မဟုတ္ တကယ္ပဲ ဦးမင္းကိုႏိုင္ကို မီဒီယာမ်ားက မေလးစားၾကဘူးလား။ အျခားစဥ္းစားစရာတစ္ခုမွာ ၂၄နီးပါးၾကာျမင့္ခဲ့ျပီျဖစ္သည့္ အတိတ္တြင္ပဲ မီဒီယာမ်ား ဆက္လက္ေနထိုင္ေနၾကျခင္းေပေလာ။ ဥပမာတစ္ခုေပးခ်င္ပါသည္ သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္ကို သမၼတသိန္းစိန္ဟု ေခၚၾကည့္လိုက္ပါ ေရးၾကည့္လိုက္ပါ စာဖတ္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ မည္သို႔ခံစားရမည္နည္း။ အနည္းငယ္မွ် ေထာက္ေနသည္ကိုေတြ႔ရေပလိမ့္မည္။ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ဝါရင္ႏုိင္ငံေရးသမားၾကီးတစ္ေယာက္ကို ဦးတပ္မေခၚျခင္းမွာ မေလးစားရာေရာက္ေၾကာင္း သိေပလိမ္မည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း အသက္ ၃၀ေက်ာ္ရံုမွ်သာ ရွိေသာ ကိုေဇယာေသာ္ကို “ဦးေဇယ်ာေသာ္” ဟုတေလးတစား မီဒီယာမ်ားက သံုးႏႈန္းျခင္းေတြ႔ရသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ဦးမင္းကိုႏိုင္ထက္ ကိုေဇယ်ာေသာ္ကို မီဒီယာမ်ားက ပို၍ ေလးစားဖုိ႔ ေကာင္းသည္ဟု မွတ္ယူထား၍ အသံုးျပဳျခင္းေပေလာ။ ႏိုင္ငံေရးသမားျခင္း အတူတူ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုသို႔ကြာေနရျခင္းလဲမသိ။ ထိုသူႏွစ္ေယာက္၏ ႏိုင္ငံေရးသမားဘဝ ျဖတ္သန္းမႈကို ၾကည့္လွ်င္ ကိုေဇယ်ာေသာ္မွာ ဦးမင္းကိုႏိုင္ထက္ အဖက္ဖက္တြင္ အားနည္းေနမည္ကို ေတြ႔ရေပလိမ့္မည္။ ၈၈ႏွစ္ကတည္းက ႏိုင္ငံေရးစလုပ္ေနခဲ့ေသာ ဦးမင္းကိုႏိုင္ကို ၂၀၀၈ခုႏွစ္ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္မွ စ၍သိသိသာသာႏိုင္ငံေရး စလုပ္ခဲ့ေသာ ကိုေဇယ်ာေသာ္ ယွဥ္ႏိုင္မည္မဟုတ္သလို အဖက္ဖက္ကလဲ အားနည္းေနေပလိမ့္မည္။  ျပည္သူလူထု၏ ေလးစားမႈကုိ ရယူျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆိုလွ်င္လည္း ဦးမင္းကိုႏိုင္နဲ႔ ကိုေဇယ်ာေသာ္ မည္သူက ပို၍ေလးစားမႈခံရသည္ကို မီဒီယာသမားမ်ား မသိ၍ေလာ။ သာမာန္ႏိုင္ငံေရး မေတာက္တေခါက္သိသူေတာင္ သိသည္ကို ဝါရင့္မီဒီယာမ်ား မသိျခင္းမွာ အ့ံၾသဖို႔ေတာ္ေတာ္ေလး ေကာင္းသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ ကိုေဇယ်ာေသာ္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဟုေရာ ဆိုဦးမည္လား။ ကိုေဇယ်ာေသာ္ထက္ အနည္းငယ္မွ်သာ ငယ္ေသာ အႏုပညာရွင္ တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ေသာ အျခား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ရသ(ဝါ) ရဲမင္းသိန္း ကိုမူ ဦးရသ(ဝါ)ဦးရဲမင္းသိန္းဟု မေခၚသနည္း။ ၾကံ့ခိုင္ေရးမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကိုျဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းသည္လည္း အသက္၃၀ေက်ာ္မွ်သာ ရွိေသးသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္ကိုလည္း ဦးတပ္ေခၚၾကသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ရသကိုမွ ဦးရသဟု မေခၚရသည္း လူအမ်ားၾကိဳက္ၾကေသာ NLD ကဲ့သို႔ ပါတီမွ မဟုတ္ပါ၍လား သို႔မဟုတ္ ကိုျဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းကဲ့သို႔ ကုမၸဏီမ်ား ေဘာလံုးအသင္းမ်ား မပိုင္၍လား။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းျခင္းအတူတူ ဘာကိုခြဲျခားျပီး ဆက္ဆံသနည္း။ မီဒီယာဆုိသည္မွာ ပါတီစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ ကင္းကင္းျဖင့္ အမွန္ကို ျပည္သူလူကိုကို ခ်ျပရျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ လက္ရွိမီဒီယာ အမ်ားစုမွာ ပုဂၢိဳလ္စြဲ မကင္းဘူးဟု ဆိုလွ်င္ မွားမည္မဟုတ္။ ထိုပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦး၏ သတင္းကို တစ္ခုျခင္းဖတ္ရလွ်င္ မသိသာေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕ေသာ ဂ်ာနယ္မ်ား ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ား၌ ေရွ႕ဆင့္ ေနာက္ဆင့္ ျမင္ရတဲ့အခါတြင္ ေတာ္ေတာ္ၾကီးကို သိသိသာသာ ျဖစ္ေနျပီး စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္မိသည္။ အျမင္မေတာ္ ဆင္ေတာ္ႏွင့္ ခေလာက္ဟု ေခၚရမလုိ ျဖစ္ေနသည္။ လက္ရွိျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးမွာ ပို၍ပြင့္လင္းလာျပီး ပို၍ျမင္သာမႈလည္း ရွိလာသည့္ အခ်ိန္အခါတြင္ မီဒီယာမ်ား အေနျဖင့္ ယခုထက္ ပို၍ ပို၍ ပုဂၢိဳလ္စြဲကင္းသင့္သည္။ ပို၍ ဘက္မလိုက္ပဲ ေဖာ္ျပသင့္သည္ဟုသာ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ပါသည္။ ဤေဆာင္းပါးငယ္သည္ ကၽြန္ေတာ္၏ စိတ္ထဲတြင္ရွိေသာ ခံစားမႈႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္၏ စိတ္ထဲတြင္ရွိေသာ  အျမင္တစ္ခု မွ်သာျဖစ္ျပီး မည္သူ႔ကိုမွ် တိုက္ခိုက္ျခင္းမဟုတ္ရပါေၾကာင္း အေလးအနက္ၾကိဳေျပာလိုက္ရပါသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

One Response to this post

 1. KKM on August 12, 2015 at 12:46 PM

  ကေလာင္အမည္ ဟု ယူဆလွ်င္ အမည္အတုိင္းသာ သုံးရပါသည္။ မင္းကုိႏိုင္သည္ ကေလာင္အမည္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ အမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ေမာင္စိန္၀င္း(ပုတီးကုန္း)၊ ေမာင္လွမ်ဳိး(ခ်င္းေခ်ာင္းၿခံ)တို႔ကုိ ဦးစိန္၀င္း၊ ဦးလွမ်ဳိးဟု ေရးရန္ မသင့္ပါ။

Leave a comment

Join Free