ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေရႊ႕ဆိုင္းသည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားစာရင္း ေၾကညာျခင္း၊ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁၆/၂၀၁၂) ကို မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။ အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ (၁) ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္၊ (၂) ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္၊ (၃) မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ မ်ားသည္ လံုၿခံဳေရး အေျခအေနအရ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ အေျခအေနမရွိသျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယင္းမဲဆႏၵနယ္မ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို က်င္းပမည္မဟုတ္ဘဲ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀(စ)၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒပုဒ္မ ၅၀(ဂ)ႏွင့္ ပုဒ္မ ၅၄ တို႔အရ ေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ေနာင္လံုၿခံဳေရးအေျခအေနအရ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ အဆင္ေျပ သင့္ေလ်ာ္မည့္အခ်ိန္၌ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမည္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေခတ္လူငယ္မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free