ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔ ေရပိုင္နက္ အျငင္းပြားမႈကို ပင္လယ္ေရပိုင္နက္ဆုိင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံး ITLOS က ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၍ ပင္လယ္ျပင္ေရပိုင္နက္ကို အၿပီးျပတ္ သတ္မွတ္
ေပးလိုက္ၿပီဟု ITLOS မွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ ဟမ္းဘတ္ၿမိဳ႕အေျခစုိက္ ITLOS ေရပိုင္နက္ သတ္မွတ္မႈအရ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕ အနီးရွိ
ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံတို႔ကို ပိုင္းျခားထားေသာ နယ္စပ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ နတ္ျမစ္စီးဝင္ရာ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ရွိ အေျခခံမ်ဥ္းမွ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ေရမိုင္ ၂ဝဝ အထိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က သီးသန္႔ စီးပြားေရးဇုန္ အျဖစ္ ပိုင္ဆိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ITLOS သို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံက ပင္လယ္ျပင္ေရပိုင္နက္ အက်ယ္အဝန္း ၆၆,၄၈၆ မိုင္ ပိုင္ဆိုင္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပ
ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ITLOS မွ ၆၈,၉၇၂ မိုင္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

ITLOS ၏ ကမ္း႐ိုးတန္းအလ်ား သတ္မွတ္ေပးမႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕အနီး အေျခခံမ်ဥ္းမွ ဧရာဝတီတိုင္း ေမာ္တင္စြန္းအထိ ၃၆၄ မိုင္အထိ သတ္မွတ္ေပးၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအတြက္မူ အဆိုပါ အေျခခံမ်ဥ္းမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ Mandabaria ကၽြန္းအထိ ၂၅၆ မိုင္ ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ITLOS
ITLOS သို႔ တက္ေရာက္ ေလွ်ာက္လဲခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ (Photo:: itlos)

ITLOS သတ္မွတ္ေပးသည့္ ေရပိုင္နက္ (Photo:: itlos) ျမန္မာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ကမ္း႐ိုးတမ္း ပိုင္ဆိုင္မႈျပ ေျမပံု (Photo:: itlos) ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္တို႔ အျငင္းပြားၾကသည့္ ေရပိုင္နက္ အက်ယ္အဝန္း (Photo:: itlos)

ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္အတြင္းရွိ စိန္႔မာတင္ကၽြန္းမွာလည္း ITLOS သတ္မွတ္ေပးသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရပိုင္နက္ ၆၈,၉၇၂ မိုင္တြင္း ပါဝင္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ဟမ္းဘတ္ၿမိဳ႕တြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးသည့္ ေရပိုင္နက္ အျငင္းပြားမႈကို ျမန္မာဘက္မွ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္
ေဒါက္တာထြန္းရွင္ အပါအဝင္ ေရွ႕ေနမ်ားျဖစ္သည့္ Prof. Alain PELLET, Sir Michael Wood, Prof. Mathias FORTEAU, Mr. Daniel Muller, Mr. Coalter Lathrop, Professor Mathias Forteau, ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
ျဖစ္သည့္ ဦးေက်ာ္စန္း၊ ေဒၚလွမ်ဳိးႏြယ္တို႔ တက္ေရာက္ ေလွ်ာက္လဲခဲ့ၾကသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Dipu Moni အပါအဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀ ေက်ာ္တို႔ တက္ေရာက္
ေလ်ာက္လဲခဲ့ၾကသည္။ ITLOS ၏ တရားသူႀကီး ၂၂ ဦးပါဝင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရပိုင္နက္ အျငင္းပြားမႈ အမႈအမွတ္မွာ ၁၆ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံေရပိုင္နက္ အျငင္းပြားမႈမွာ ျမန္မာအစိုးရ၏ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ရွာေဖြခြင့္ ရရွိထားသည့္
ေဒဝူးအင္တာေနရွင္နယ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ ရခိုင္ကမ္းလြန္ေဒသ လုပ္ကြက္ AD 7 တြင္ ေရနံအစမ္းတြင္း တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္အတြင္း စတင္လုပ္ေဆာင္ရာမွ ႏုိင္ငံၾကား တင္းမာမႈ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လုပ္ကြက္ AD 7သို႔ ေရနံတြင္းတူးစင္ကို ဆြဲယူလာသည့္ ဆြဲသေဘၤာတစင္းကို ေစာင့္ေရွာက္ လိုက္ပါလာေသာ
ျမန္မာေရတပ္ သေဘၤာကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရ ေရတပ္သေဘၤာ BNS Nirvoy မွ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႔ရွိခဲ့ရာမွ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ဒါကာရွိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အာဏာပိုင္မ်ားက ျမန္မာသံအမတ္ကို ဆင့္ေခၚခဲ့ၿပီး ကန္႔ကြက္လႊာေပးခဲ့သည္။ ထိုကန္႔ကြက္မႈအၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို နယ္စပ္ တေလွ်ာက္ တပ္လွန္႔ တပ္စြဲထားမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထိုစဥ္က အဆိုပါ တင္းမာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၏ မွားယြင္းစြာ ေတာင္းဆိုမႈကို လက္ခံႏိုင္ျခင္း မရွိ သျဖင့္ ပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ထို႔အျပင္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ အက်ဳိးစီးပြားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ဆက္လက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ အေနျဖင့္ AD 7 လုပ္ကြက္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိသည္တို႔ကို ၿပီးဆံုးသည္အထိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာ
ျမန္မာ့အလင္းမွ တဆင့္ ျမန္မာအစိုးရက တုန္႔ျပန္ခဲ့ဖူးသည္။

ITLOS ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ “မိမိတို႔ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္သည္” ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Dipu Moni က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ bdnews24 အြန္လိုင္း သတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားသည္ကို အဆိုပါသတင္းဌာနက ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေဖၚျပသည္။Mizzima သတင္း႒ာနက တဆင့္ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free