ရဲတုိက္က NLD တြင္ သရုပ္ျပ

သရုပ္ေဆာင္ ရဲတိုက္


သရုပ္ေဆာင္ ရဲတိုက္သည္ ျပီးခဲ့သည့္ လက NLD သို႔တရားဝင္ ဝင္ေရာက္ျပီးေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရွမ္းျပည္နယ္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးခရီးစဥ္တြင္ သရုပ္ျပသသည့္ပံုစံျဖင့္ ပါဝင္ကူညီခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ရဲတိုက္မွာ ၂၉-၂-၂၀၁၂တြင္ ဟဲဟိုးသို႔ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ျဖင့္ ရန္ကုန္မွ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူသည္ NLD သို႔မဝင္ခင္ကတည္းက ရဲတိုက္ေဖာင္ေဒးရွင္းဟူေသာ ေဖာင္ေဒးရွင္းျဖင့္ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ျပီး NLD ပါတီ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ျပီးေနာက္ NLD ပါတီသို႔ ဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မတ္လ၈ ရက္ေန႔ ခရီးစဥ္တြင္လည္း တျခားအႏုပညာရွင္မ်ားနဲ႔အတူ ပါဝင္ကူညီသြားဦးမည္ဟု သိရသည္။

Source- ျပည္ျမန္မာ
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free