ယမန္ေန႔ညေနပိုင္းက မဲေရတြက္မႈ မၿပီးစီးသျဖင့္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းသို႔ ခ်ိန္းဆိုလိုက္သည့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၃) တြင္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (က်ားျဖဴ) မွ ဒုတိယအမ်ားဆံုးလိုက္ေနသည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို မဲ ၁၅၀၀ ေက်ာ္ အသာျဖင့္ အႏိုင္ရသြားၿပီဟု သတင္းမီဒီယာအခ်ိဳ႕၏ ေဖၚျပခ်က္ အရသိရွိရသည္။

ယခုမဲရလဒ္ ေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ အမ်ားဆံုး ၄၃ ေနရာသာ အႏိုင္ရရွိႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
ျပည္ေထာင္စု ေကာ္မရွင္မွ ေနရာ ၄၀ တြင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အႏုိင္ရေၾကာင္း ယမန္ေန႔ညေနပိုင္းက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း လားရိႈး ၊ တန္႔ယန္း၊ မိုင္းရယ္၊ သိႏၷီ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဆႏၵမဲရလဒ္ကို လားရိႈးခရိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ယေန႔နံနက္ ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ က်ားျဖဴပါတီဟု အမ်ားသိရွိထားသည့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ မွ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို မဲ ၁၇၀၀ နီးပါး အသာျဖင့္ အႏိုင္ရရွိသြားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ယင္း ပါတီ ၂ ပါတီအၿပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္ခဲ့သလို ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီသည္လည္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေနာက္မွ ၁၁ မဲေလ်ာ့နည္းကာ တတိယလိုက္ခဲ့သည္ကိုေတြ႕သည္။

ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ မဲစာရင္းမွာ
က်ားျဖဴ ၄၇၄၂၀ မဲ
ဒီခ်ဳပ္ ၄၅၇၂၂ မဲ
ၾကံ႕ခိုင္ေရး ၄၅၇၁၁ မဲ
ကိုးကန္႔ ၆၄၉၀ မဲ
လားဟူ ၁၁၆၅ မဲ

တို႔ျဖစ္သည္။
 
 YPIမွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free