မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္၏ ႀကိဳတင္မဲမ်ားအား ေရတြက္လွ်က္ရွိရာ ျပည္ပႀကိဳတင္မဲ ၅၁ မဲ၊ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပႏွင့္ ႒ာနဆိုင္ရာႀကိဳတင္မဲ ၁၇၉၁ မဲရွိသည္ဟု သိရၿပီး မည္သည့္ကိုယ္စားလွယ္ မည္မွ်ရရွိသည္ကိုမူ မဲရံုကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦး ရပ္မိရပ္ဖ ၈ ဦးေရွ႕ေမွာက္တြင္
ဆက္လက္ေရတြက္ဆဲ ျဖစ္သည္။

ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ မုေရာင္းႏွင့္ ေမာင္ငံရပ္ကြက္တို႔တြင္ ဒီခ်ဳပ္ အားသာေန...ေၾကာင္း ေမာ္လၿမိဳင္မွ သတင္းေထာက္က သတင္းေပးပို႔သည္။

ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္၌ ၉ ရံုတြင္ ဒီခ်ဳပ္အႏုိင္ရရွိမႈမွာ ၈၁. ၆၈ မွ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ခန္႔ ႏိုင္မည္ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္ ေအာင္ႏုိင္ေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကေျပာသည္။ ေနာက္ထပ္ ၆ ရြာေရတြက္လွ်က္ရွိရာ ျပည္ေတာ္သာ ရပ္ကြက္ (ဖေယာင္းသုတ္ခံရသည့္ ရပ္ကြက္) တြင္ ၈၈.၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ႏိုင္ၿပီး အျခားမဲရံု ၅ ရံုတြင္လည္း အနည္းဆံုး ၆၈ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိမည္ဟု ခန႔္မွန္းေၾကာင္း ၎တို႔ကေျပာသည္။

ပခုကၠဴ အမွတ္ ၅ ရပ္ကြက္ မဲရံု ၁ တြင္ ဒီခ်ဳပ္ ၄၈၇ မဲ၊ ၾကံ႕ခိုင္ေရး ၄၂ မဲ၊ရရွိထားသည္ဟု သိရွိရသည္။
ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိုတယ္ဇုန္မဲဆႏၵနယ္မွ မဲရလဒ္မွာ
NLD ၁၈၄ မဲ
USDP ၆၁ မဲ
ပယ္မဲ ၇ ျဖစ္သည္။

႔႔YPI မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free