ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေျဖေလ်ာ့သြားရန္ ဧျပီ လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ဥေရာပသမဂၢမႇ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား ေတြ႔ဆံုမႈတြင္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ဥေရာပေကာ္မရႇင္မႇ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရႇိသူက ေျပာၾကားသြား ခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ အေျခစိုက္ Wall Street Journal  ၏ ျမန္မာ့ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔က က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏႇင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရႇိေသာ ဆက္ဆံေရးအသစ္တစ္ရပ္ကို ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစ ခဲ့ေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢ၏ ထိပ္တန္း သံတမန္တစ္ဦးျဖစ္သူ Ms. Ashton ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရႇိသူက ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးျခင္းတို႔ ကဲ့သို႔ေသာ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ယခုအဆင့္တြင္ ဥေရာပသမဂၢမႇ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ရာ၌ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ားကို တိုးျမႇင့္ေပးအပ္သြားၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုမူ ပိတ္ဆို႔မႈ ေျဖေလ်ာ့သြားဖြယ္ရႇိသည္ဟု ဥေရာပသမဂၢ သံတမန္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဥေရာပသမဂၢ၏ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈတြင္ သတၲဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကြၽန္းသစ္ တင္ပို႔သည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အစိုးရပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈမ်ား ပါ၀င္သည္။

eleven media မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free