ဒဂံုဆိပ္ကမ္းတြင္ ေရတြက္ၿပီးမဲရံုမ်ား၌ NLD မွ အႏိုင္ရရွိဟုဆို သည္။ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ စုစုေပါင္း မဲရံု ၁၈ ရံုရွိရာ မဲေရတြက္ၿပီးစီးသြားေသာ မဲရံု ၁၀ ရံုတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာမ်ဳိးေအာင္ က အႏိုင္ရရွိထားေၾကာင္း NLD မဲရံုကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္အရ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ NLD ရံုးအဖြဲ႕ မွဴး ဦးထြန္း၀က The Voice ၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ၈၈ ရပ္ကြက္ ေသာ္ကၿမိဳင္ ၄ လမ္း၊ အမွတ္ ၁ အထက္တန္းေက်ာင္း မဲရံု ၁၊ ၂၊ ၃ ၊ ၄ တြင္ မဲစာရင္းမပါသူ၊ နာမည္မွားသူ ၊ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္မွားသူ မ်ားျဖင့္ မဲေပးခြင့္မရွိသူမ်ား မ်ားျပားလ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါမဲေပးခြင့္မရွိသူမ်ားက တိုင္းေကာ္မရွင္ရံုးသို႕ တိုင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ မဲဆႏၵနယ္သို႕ ေရာက္ရွိေနသည့္ The Voice သတင္းေထာက္ က သတင္းေပးပို႕သည္။

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free