ပိႆာ၊ က်ပ္သား စနစ္အစား ေျပာင္းလဲသံုးစြဲမည့္ ကီလုိအေလးမ်ားကို ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္း (MES)မွ သိရသည္။ ပိႆ၊ က်ပ္သားအစား ေျပာင္းလဲသံုးစြဲမည့္ မက္ထရစ္စနစ္သံုး ကီလုိအေလးမ်ားကို ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အေလးမ်ား၏ စစ္ေဆးမႈအပိုင္းကိုလည္း (MES)မွ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ကီလုိအေလးမ်ားကို ေျပာင္းလဲ ထုတ္လုပ္ရာ၌ လတ္တေလာ ေစ်းအသီးသီးတြင္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ အေလးအေရအတြက္မ်ားကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ကာ ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ပိႆာလွ်င္ ၃ ဒသမ ၆ ေပါင္ရွိကာ တစ္ကီလိုလွ်င္ ၂ ဒသမ ၂ ေပါင္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ပိႆာလွ်င္ ၅ ဒသမ ၆၃၂၉၃၂၅၄ ကီလုိဂရမ္ႏွင့္ တစ္ကီလုိလွ်င္ သုညဒသမ ၆၁၂၃၉၅၁၇ ပိႆာရွိေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၃၀ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမဝတီ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေခတ္လူငယ္မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free