ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုုင္ရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ႏွင့္ အန္အယ္ဒီအမတ္မ်ား ေမလတြင္ လႊတ္ေတာ္တက္မည္


လႊတ္ေတာ္တက္မယ့္အမတ္မ်ားအတြက္ အေျခခံဥပေဒပါက်မ္းက်ိန္လႊာက စကားအသုုံးအႏႈန္းျပင္ဆင္ႏိုုင္ေရး ၾကန္႔ၾကာမႈေၾကာင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုုင္ရ အင္န္အယ္ဒီအမတ္မ်ားက ဧျပီလ ၂၃ လႊတ္ေတာ္ညီလာခံကိုု တက္ေရာက္ျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုုအခါတြင္ လႊတ္ေတာ္သိုု႔ တက္ေရာက္ရန္ ဆုုံးျဖတ္လိုုက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ဧျပီ ၃၀၊ ပါတီရုုံးခ်ဳပ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ ထုုတ္ျပန္လိုုက္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က စကားလုုံးျပဳျပင္ေရးအတြက္ၾကန္႔ၾကာေနမႈမ်ားေနာက္ပိုုင္း ယခုုကဲ့သုုိ႔ လႊတ္ေတာ္တက္ရန္ ဆုုံးျဖတ္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေမးခြန္းေျဖၾကားရာတြင္ …
“အေလွ်ာ့ေပးလိုက္တာလားလို႔ ေမးရင္ ဟုတ္ပါတယ္။ အေလွ်ာ့ေပးလိုက္တာပါ။ ျပည္သူ႔ဆႏၵအတြက္ပါ” ဟုု ေျဖၾကားသည္ဟုု ဆိုုသည္။
            လက္ရွိျပ႒ာန္းထားေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအတြက္ က်မ္းက်ိန္စာအတိုုင္း အင္န္အယ္ဒီအမတ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္တက္ေရာက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုုင္ရန္ က်မ္းက်ိန္ၾကမည္ျဖစ္ျပီး လႊတ္ေတာ္တြင္း၀င္ေရာက္ျပီးမွသာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုုးမိုုးေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး စသည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ၾကလိမ့္မည္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

မိုးမခမွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free