ေမး- ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကခ်မွတ္  ထားတဲ့ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ  အေပၚမွာခ်မွတ္ထားတဲ့ဥပေဒေတြအတိုင္း  ေဆာင္ရြက္ဖို႔ပ်က္ကြက္တာနဲ႔ပါတီေတြအေပၚ ေလးစားလိုက္နာမႈအားနည္းတဲ့သေဘာေတြ အခ်င္းခ်င္းေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ေနၾကတဲ့အေပၚ မွာဘာေျပာခ်င္ပါသလဲခင္ဗ်။
ေျဖ- ကၽြန္ေတာ္ကအဲဒါမ်ဳိးမေျပာခ်င္ ဘူး။ အဲဒါေတြက တစ္ကမၻာလံုးမွာ ရွိတာပဲ။ အဲဒါေတြပါ ရွားေအာင္က  မလုပ္ပါနဲ႔လို႔ ေျပာလို႔မရဘူး။ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ကႏိုင္ငံေရး သမားအျဖစ္ခံယူထားသူေတြကဘာလုပ္ရမ  လဲဆိုေတာ့ႏိုင္ငံေကာင္းရာေကာင္းက်ဳိးေတြ ဟာဘာေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာသိရမယ္။ႏိုင္ငံေကာင္းက်ဳိးဆိုရာမွာအၾကမ္းအား ျဖင့္ႏွစ္ပိုင္းခြဲႏိုင္မယ္။မူ၀ါဒပိုင္းေပါ့။မူ၀ါဒ ပိုင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲစရာရွိတာေတြက ဘာေတြလဲဆိုတာကိုေျပာေနဖို႔ လိုတယ္။ယႏၱရားပိုင္းမွာခ်ဳိ႕ယြင္းၿပီးလုပ္ ေနတယ္ဆိုရင္ဒါႏိုင္ငံေရးလုပ္တာပါပဲ။
ေမး- ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကိုဘယ္လို ႏိုင္ငံေရးပံုစံမ်ဳိးလုပ္ေစခ်င္တာလဲ။
ေျဖ- ဒီလိုဗ်ာ။ကၽြန္ေတာ္ခုနဟာ ေလးကိုျပန္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေကာ္မရွင္က လည္းအေသအခ်ာမႀကီးၾကပ္ဘူး၊ က်န္ တဲ့ပါတီေတြကလည္းမလိုက္နာဘူးဆိုတာအ မည္းစက္လို႔ထားလိုက္ပါေတာ့၊ကၽြန္ေတာ္ တို႔ႏိုင္ငံေရးသမားေတြမ်ားေသာအားျဖင့္ ကဒီအမည္းစက္ကိုဖ်က္ဖို႔ႀကိဳးစားတာ။အဲဒါဟာခဲတံနဲ႔ခဲဖ်က္ေခတ္ကအဆင့္။ခဲတံနဲ႔ေရးထားတာမွားေနတဲ့အမည္းစက္ကို ခဲဖ်က္နဲ႔ဖ်က္မယ္လို႔စဥ္းစားတယ္။ဒီဘက္ ေခတ္က်ေတာ့ေကာ္ရရွင္ပန္ေခတ္။အမွားေတြရွိလိမ့္မယ္။အျဖဴနဲ႔အုပ္ပစ္ လိုက္တယ္၊မဖ်က္ဘူး။အျဖဴရဲ႕ေအာက္မွာ အမည္းရွိတယ္။ခဲတံကိုခဲဖ်က္နဲ႔ဖ်က္တာနဲ႔ မတူဘူးေနာ္။ခဲဖ်က္နဲ႔ဖ်က္တာကအမည္း   ကိုေျပာင္ေအာင္လုပ္ပစ္လိုက္တာ။ေကာ္ရရွင္ပန္ေခတ္ဆိုတာကမွားေနတာေတြအမည္း စက္ေတြရွိခ်င္ရွိမယ္။အျဖဴနဲ႔အုပ္လိုက္ တယ္။အျဖဴရဲ႕ေအာက္မွာအမည္း သက္သက္ရွိေနမယ္။ အမည္းကိုသြားၿပီး  ဖ်က္ဖို႔ မႀကိဳးစားဘူး။ ျဖဴခ်င္တဲ ့ဟာကိုဆက္ၿပီးလုပ္လိုက္တယ္။ႏုိင္ငံေရးကိုကၽြန္ေတာ္အဲဒီလိုလုပ္ ေစခ်င္တယ္။ႀကိဳက္တဲ့လူေတြကအမွား အယြင္းေတြလုပ္ေန၊အဲဒါမွားသလားဆိုရင္ မွားတယ္လို႔ေျပာ႐ံုပဲ။ႀကိဳက္သလားေမး ရင္မႀကိဳက္ဘူးလို႔ေျပာ႐ံုပဲ။အဲဒီေလာက္ပဲ အားထုတ္သင့္တယ္။သေဘာမွ်ေလာက္  ပဲအားထုတ္သင့္တယ္။အဲဒီလိုနည္းေပး လမ္းျပလုပ္ႏိုင္တာလည္းႏွစ္မ်ဳိးပဲရွိတယ္။မူ၀ါဒပိုင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔။ေပၚလစီပိုင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔။အဲဒါက်ေတာ့ဥပေဒျပဳ ကိစၥနဲ႔ဆိုင္တယ္။မူ၀ါဒေတြမွန္ေနၿပီး ယႏၱရားေတြမွားေနတယ္။ယႏၱရား ဆိုတာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏ္ၱရားတို႔၊တရားစီရင္ ေရးယႏ္ၱရားတို႔၊မွားေနရင္တစ္ကြက္ခ်င္းစီ  ေထာက္ၿပီးဒါေတြဟာအဂတိလိုက္စားမႈ ေတြနဲ႔ဆိုင္တယ္။အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြ နဲ႔ဆိုင္တယ္။အဲဒါေတြကိုတိုက္ဖ်က္။ၿပီးေရာ။
ေမး- ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕အေျခအေန ကိုၿခံဳငံုသံုးသပ္မိသေလာက္ျပည္သူ႔အက်ဳိးကို တကယ္ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီလားဆိုတာကိုလည္း သံုးသပ္ေပးပါ။
ေျဖ- ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာေနရာရဖို႔လုပ္ ေနတယ္လို႔စြပ္စြဲရင္ျပင္းထန္တယ္ဗ်။အဲ ဒီလိုမေျပာခ်င္ဘူး။ေဘးကၾကည့္လိုက္ရင္ ကိုယ္ေနရာရဖို႔လုပ္ေနတယ္လို႔ထင္ျမင္ယူဆ စရာရွိတယ္။ေျပာခ်င္တာကအဲဒီထက္ ေလးနက္တယ္။ႏိုင္ငံေရးလုပ္တာ ေရွးေဟာင္းဆန္တယ္။အဲဒီလိုကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တယ္။ေပၚလတီရွင္ဆန္တယ္။  စတိတ္မန္းမဆန္ဘူး။ေပၚလတီရွင္ဆန္ တယ္ဆိုတာကငါလုပ္ပိုင္ခြင့္ရမယ္ဆိုရင္  ငါေကာင္းတာကိုလုပ္ျပမယ္လို႔ဆိုတာ။သူ ေကာင္းတာေတြလုပ္ဖို႔စဥ္းစားေကာင္း  စဥ္းစားထားလိမ့္မယ္။ဒါေပမဲ့ သူ႔လက္   ထဲကိုလုပ္ပိုင္ခြင့္ရတဲ့အခါက်မွအဲဒီေကာင္း ျမတ္တဲ့ကိစၥေတြအေကာင္အထည္ေဖာ္ မယ္လို႔စဥ္းစားတယ္။ေပၚလတီရွင္က။     စတိတ္မန္းဆိုတာအဲဒါမဟုတ္ဘူး။လုပ္ ပိုင္ခြင့္ဘယ္သူပဲရရေကာင္းတာကေဟာ ဒါ။မင္းလုပ္မယ္ဆိုရင္လည္းေဟာဒီအ  လုပ္ကိုလုပ္ပါ။မလုပ္ရင္မင္းကိုငါျပႆနာ   နာရွာမယ္(သို႔မဟုတ္)မင္းလုပ္မယ္ဆိုရင္   ငါကူညီမယ္။ဒါမ်ဳိးေျပာမယ္။စတိတ္မန္း ကေတာ့အဲဒီလိုေျပာလိမ့္မယ္။ေရွးေဟာင္းဆန္တယ္ဆိုတာအဲဒါပဲ။ေရွး အစဥ္အဆက္ကတည္းကပါတီေတြေထာင္ ၾကတယ္။ေရြးေကာက္ပြဲမွာေနရာေတြအ မ်ားႀကိဳးရေအာင္ႀကိဳးစားတယ္။အဓိပၸာယ္ကလႊတ္ေတာ္ထဲမွာေနရာထက္ ၀က္ေက်ာ္ရွိရင္ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကို Yes(or)No လုပ္တဲ့အခါမွာမဲမ်ားတဲ့ အတြက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်င္တဲ့ကိစ္ၥ   ေတြေပၚလာမယ္ေပါ့။ေရွးေဟာင္းဆန္ တယ္။သမ႐ိုးက်ဆန္တယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပါတီကတစ္ေယာက္မွေရာက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေရာက္သည္ျဖစ္ေစကၽြန္ေတာ္တို႔လိုလား တဲ့ကိစၥေတြကဒါေတြပါ။အဲဒီအေကာင္း လုပ္ရင္ဘာေကာင္းၿပီးေတာ့အဲဒီအတိုင္း မလုပ္ရင္ဘာဆိုးပါတယ္ဆိုတာျခားျခား  နားနားက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဖာ္ထုတ္မယ္ ဆိုတဲ့ေခါင္းရွိတဲ့လူေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ဆန္႔ က်င္ဘက္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မိတ္ဖက္ပါတီပဲ ျဖစ္ျဖစ္မဲမ်ားတဲ့လူေတြလူမ်ားတဲ့အဖြဲ႕ေတြ ကလုပ္သြားလိမ့္မယ္လို႔ယံုၾကည္တယ္။ေျမယာဥပေဒတစ္ခုအေကာင္အထည္ေပၚ လာတယ္ဆိုရင္ကၽြန္ေတာ္တို႔လိုလားခ်က္ ၁၀၀ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီကလံႈ႔ေဆာ္ေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာပါတီကလူတစ္ေယာက္ မွမရွိဘူး။အဲဒါသက္ေသပဲလုပ္လို႔ရပါ တယ္။ေနရာသိပ္အေရးမႀကီးပါဘူး။
ေမး- တိုက္ခိုက္ေျပာဆိုမႈေတြအေပၚမွာ  ဘာေျပာခ်င္သလဲ။
ေျဖ- ေၾသာ္အဲဒါသညာ၀ိပၸာလာသ(ဘုန္း ႀကီးကိုေသေသခ်ာခ်ာေမးၾကည့္ဦး)သညာ   ၀ိပၸာလသဆိုတာကအမွတ္သညာေတြ၊ပညတ္ ခ်က္ေတြ၊စကားလံုးေတြနဲ႔ျငင္းခံုေနတာ။ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ကေထာက္ ခံလို႔ရတယ္။ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေထာက္ခံရင္းနဲ႔ဖြဲ႕စည္းပံုႀကီးကိုျပင္လို႔ရတယ္။ ျငင္းစရာမလိုဘူး။ဖြဲ႕စည္းပံုကိုဘယ္လို နည္းလမ္းေတြနဲ႔ျပင္သြားမယ္ဆိုတာအဓိက ပဲ။ဖြဲ႕စည္းပံုဟာအသက္ရွိသတၱ၀ါမဟုတ္  ဘူး။႐ုပ္တရားသူငါႏွင့္မပတ္သက္။ပထ၀ီ ဓာတ္ဗ်။ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုတာ။    အဲဒီဟာကိုျပင္ခ်င္တာဆိုတာလူထုေပါ့။လူထုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဒီလူေတြ  အမ်ားႀကီးကျပင္မယ္ဆိုရင္ျပင္လို႔ရတာပဲ။ အသစ္ေရးမယ္ဆိုရင္လည္းေရးလို႔ရတာပဲ။   ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုေလးစားတာက  ေလးစားလို႔ရတယ္။ေလးစားရင္းတန္း လန္းျပင္လို႔ရတယ္။အသစ္ေရးလို႔ရတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုကိုေလးစားတယ္ဆိုတာဖြဲ႕စည္းပံု မွာပါတဲ့စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီကိုတစ္သက္ လံုးေစာင့္ထိန္းပါမယ္လို႔ေျပာတာမဟုတ္ ဘူး။ဖြဲ႕စည္းပံုႏိုင္ငံေရးကိုေလးစားတယ္လို႔ ေျပာတာ။ျပင္ႏိုင္တဲ့လူထုကေထာက္ခံ ရင္ျပင္လို႔ရၿပီပဲ။ဖြဲ႕စည္းပံုရဲ႕ဘယ္အပိုဒ္ကို  ျပင္ခ်င္ပါတယ္လို႔အသံလႊင့္ၾကည့္လိုက္၊ ကၽြန္ေတာ္ေထာက္ခံတယ္ဆိုရင္တစ္မဲရ သြားၿပီပဲ။ကၽြန္ေတာ္ကန္႔ကြက္တယ္ဆိုရင္ သူတစ္မဲေလ်ာ့သြားၿပီ။လူအမ်ားစုကို စည္း႐ံုးရမွာပဲဟာကို။ဖြဲ႕စည္းပံုကိုေလးစား တယ္ဆိုတာဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔သြားတဲ့ႏိုင္ငံေရး စနစ္ကိုေလးစားယံုၾကည္တယ္လို႔ေျပာ တာေလ။
ေမး- ေရႊ႕ခ်င္တဲ့ေနရာမွာအတင္းအၾကပ္ ပံုစံမ်ဳိးဒီလိုလုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီးဘယ္လိုသံုးသပ္ျပႏိုင္မလဲ။
ေျဖ-ဖြဲ႕စည္းပံုကိုကၽြန္ေတာ့္ေလာက္  ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူရွိဦးမလား။ငါ   ျပင္မယ္ေလရတာပဲ။ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မယ္ဆိုတာဖြဲ႕စည္းပံု   ႏိုင္ငံေရးကိုထိန္းသိမ္းမယ္လို႔ေျပာတာ။  ဖြဲ႔စည္းပံုမဲ့ႏိုင္ငံေရးကိုမသြားဘူးလုိ႔ ေျပာတာ။

HOT NEWS မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free