ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ရွိ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၅၉ ဦးအား လက္ရွိ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထက္ ရာထူးျမင့္သည့္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး၊ ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီး အဆင့္တို႔ျဖင့္ အစားထိုး လဲလွယ္လိုက္ေၾကာင္း ယမန္ေန႔ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယခုအစားထိုးခန္႔အပ္လိုက္သူမ်ားထ
ဲတြင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ အဆင့္ ၈ ဦး ဗိုလ္မွဴးႀကီး အဆင့္ ၁၄ ဦး ႏွင့္ ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီး အဆင့္ ၃၇ ဦးတို႔ ပါ၀င္သည္ကိုေတြ႕ရကာ လက္ရွိ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထက္ ရာထူးျမင့္မားသူ ဆယ္ဂဏန္းႏွင့္ခ်ီ ပါ၀င္လာျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုလက္ရွိအခ်ိန္ထိ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲတြင္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ အဆင့္ရွိသူ ၁ ဦးသာရွိေနခဲ့ရာမွ ယခု ၈ဦးထပ္မံ ထည့္သြင္းလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အမည္မေဖၚလိုသည့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္တဦးက ေျပာဆိုရာတြင္ အစားထိုးခံရသည့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲတြင္ အပတ္စဥ္ ၄၃ ဆင္း ဗိုလ္မွဴးအဆင့္ထိ ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ အန္အယ္လ္ဒီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ထဲ ၀င္လာေတာ့မည့္ အခ်က္ႏွင့္ ယခုအစားထိုးလဲလွယ္သည့္ အျဖစ္အပ်က္ ဆက္စပ္သည္ဟု ၎အေနျဖင့္ ယူဆေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

၎တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ယခုလႊတ္ေတာ္ ျပန္လည္ မစတင္မီ ၄ ရက္အလို ကတည္းက ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိေနရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေရြးခ်ယ္စရာ မလိုပဲ ခန္႔အပ္ခြင့္ရွိသည္ဟု ေဖၚျပထားသည္။

ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုေက်ာ္ၾကာ စစ္တပ္အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္မႈခံခဲ့ရသည့္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီက ယခုလဆန္းတြင္က်င္းပသည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၄၃ ေနရာ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲ ပါ၀င္လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က်မ္းက်ိန္မည့္ စာသားတြင္ အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ ဆိုသည့္စာသားကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီမွ တင္ျပထားရာ ၎တို႔၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ယေန႔ျပန္လည္စတင္မည့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ။

YPI မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free