ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနဆဲျဖစ္
ေသာ KIO, KIA အဖြဲ႕ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနား (သုိ႔မဟုတ္) ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူထုေရွ႕ေမွာက္၌ ထင္သာ၊ ျမင္သာ
ျဖစ္ေစရန္အတြက္ေဆြးေႏြးရန္ KIO, KIA အဖြဲ႕ကိုအဆုိျပဳထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ဦးေအာင္ေသာင္းက ေျပာသည္။

လူထုေရွ႕ေမွာက္၌ ေဆြးေႏြးမည္ဆုိသည္မွာ မ်ဳိးႏြယ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕မိ၊ ၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ အၿငိမ္းစားမ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္ဟု ဦးေအာင္ေသာင္းကေျပာသည္။ “ေဆြးေႏြးဖုိ႔အတြက္ အစစအရာရာ တာ၀န္ယူပါတယ္။ေဆြးေႏြးမယ့္ရက္ကေတာ့ သူတို႔ဘက္က ျပန္ၾကားတာကိုပဲ ေစာင့္ေနပါတယ္”ဟု ဦးေအာင္ေသာင္းကေျပာသည္။လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူလ်က္ရွိသည့္ အျခားေသာလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္
လည္း တတိယအႀကိမ္၊ စတုတၳအႀကိမ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မၾကာမီ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟုဆုိသည္။

အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးလ်က္ရွိရာ၌ အျခားအဖြဲ႕မ်ားမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို
ဦးစြာေဆြးေႏြးကာ ေနာက္ပုိင္းမွႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ၿပီး KIO/KIA အဖြဲ႕ႏွင့္မူ ႏုိင္ငံေရးအား ဦးစြာ ေဆြးေႏြးေနရေၾကာင္း ဦးေအာင္ေသာင္းက ေျပာသည္။

ယခုကမ္းလွမ္းထားသည့္ေတြ႕ဆုံမႈျဖစ္ေျမာက္ပါကအစိုးရႏွင့္ေကအိုင္အိုတို႔ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့ေသာေဆြးေႏြးမႈ
သုံးႀကိမ္စလုံးကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေရႊလီၿမိဳ႕တြင္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

7day news မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free