ျမန္မာ့ ျပည္တြင္း ျပည္သူ လူထုအား အေမွာင္ခ်ထားျပီး ျပည္တြင္းထြက္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အတြက္ ေရာင္းခ်ေနျခင္းအား ၀မ္းနည္းေၾကာင္း ျပသသည္႕ အေနျဖင့္ ယေန႕ည ၇ နာရီတြင္ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း စက္မႈဇုန္ နံေဘး သစ္ဆိုင္ေကြ႕မွတ္တိုင္ ရွိ ျမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္ ရံုးေရွ႕တြင္ ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းကာ အေမွာင္ထုတြင္း ျငိမ္သက္စြာ ရပ္ျပီး ျမန္မာ့ေျမမွ ထြက္ေသာ သယံဇာတမ်ား ျမန္မာျပည္ေထာင္စု ျပည္သူ႕အတြက္သာ ျဖစ္ပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း ပါမည္။

မိမိတို႕ အေျခခံလူတန္းစား ျပည္သူလူထု ႏွင့္ တန္းတူ အေရးၾကီးပုဂၢၢိဳလ္မ်ား ေနထိုင္ရာ ဗီြအိုင္ပီ ရပ္ကြက္မ်ားသည္လည္း အေမွာင္ခ်ထားခံရသည္ ဆိုပါလွ်င္ ထို ရပ္ကြက္ေန ဗီြအိုင္ပီ မ်ား လည္း က်ေနာ္ႏွင့္ အတူ လာေရာက္ ဆုေတာင္းႏိုင္ပါသည္။

ေမွာင္မိုက္မိုက္တြင္ က်ေနာ္တို႕ႏွင့္ အတူတူ အခက္ၾကံဳ ေနရေသာ ျပည္သူ႕ရဲ ၀န္ထမ္း မိသားစုမ်ား အပါအ၀င္ လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ ဖိစီးဒုကၡေရာက္ေနၾကေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား မည္သည္႕ အဖြဲ႕အစည္းမွ မဆို လာေရာက္ ပူးေပါင္း ဆုေတာင္း ႏိုင္ပါသည္။ဟူ၍ Freedom News Group (burma) Facebook တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free