ကရင္နီ(ကယား)ျပည္နယ္တြင္ ဖရူးဆိုးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁၄) တန္းျမင့္ ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္  ေက်းရြာလူထု မီွခိုအားထားသည့္ ေတာေတာင္မ်ား အထိ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕လာျခင္းမွ  ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ယင္းၿမိဳ႕နယ္ ခိုးေလွ်ဆိုေတာင္ေပၚတြင္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲတရပ္ကို ယခုရက္ပိုင္းက က်င္းပျပဳလုပ္ၾကသည္။

လူထုေတြ႕ဆုံပြဲ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳသူ ေဒသခံလူငယ္တဦးက “ေလ့က်င့္ေရးတပ္ကလည္း နီးလာတဲ့အတြက္ ဒီမွာရွိတဲ့ သံယံဇာတေတြ၊ ေျမေပၚ ေျမေအာက္ျဖစ္ေစ တနည္းအားျဖင့္ သူတို႔ကယူႏိုင္တဲ့ အေနအထား ရွိတာေၾကာင့္ အဲဒါေတြကို ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ ုဝိုင္းၿပီးထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္ လူထုေတြေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၾကတာပါ” ဟု YPI သို႔ ေျပာသည္။

ယခု ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေနၾကသည့္ ေဒသခံမ်ား ရိုးရာပူေဇာ္ပသမႈျပဳၾကသည့္ ေတာေတာင္မ်ားလည္း ျဖစ္ရာ ယဥ္ေက်းမႈအရ၊ ကရင္နီ သမိုင္းအရ တန္ဖိုးရွိသည့္ ေဒသမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားက တပ္နယ္ေျမအျဖစ္ ၎တို႔၏ လယ္ယာေျမမ်ားကို သိမ္းဆည္းထားသည့္အျပင္ ယခုအခါ ေက်းရြာအားလုံးမွ မွီခိုအားထားလွ်က္ရွိသည့္ ေသာက္ေရသံုး စိမ့္စမ္းေရထြက္ေပါက္ရွိရာ သမိုင္းဝင္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေတာ ေတာင္ႏွင့္နီးကပ္လာသျဖင့္လည္း ေဒသခံမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။


လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမွ ခူးလီးရယ္က “ဒီတစ္ႏွစ္ကေတာ့ ထူးထူးျခားျခား အဖက္ဖက္ကေနၿပီး ဒီေတာင္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ခ်င္ၾက တယ္။ အခုကလည္း သစ္ေတာေတြျပဳန္းတီးလာတယ္။  စိမ့္စမ္းေရလည္း အထြက္နည္းလာတယ္။ ဒီတပ္နဲ႕ ရြာက ေျခလွ်င္ ေလွ်ာက္ရင္ တစ္နာရီေလာက္ပဲ သြားရတဲ့အတြက္ ေဒါေလာ့ခူက ေရထြက္ေပါက္နဲ႕တအားနီးတယ္။ ဒါက က်ေနာ္တို႔အ တြက္အႏၱရာယ္ရွိတယ္ ” ဟု
လက္ရွိ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အေျခအေနကို ရွင္းလင္းေျပာျပသည္။

ထို႕ေၾကာင့္  ေကးလ်ားေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ မာခေရာ္ေရွ႕ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ  လူထုမ်ားအားလုံးက ေတြ႕ဆုံပြဲျပဳလုပ္ၾကကာ ေတာင္ေပၚတြင္ မီးထြန္းပူေဇာ္ေနၾကသည္။ ရိုးရာအစဥ္နည္းအတိုင္း
ပူေဇာ္ပသၾကၿပီးေနာက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ထံသို႔လည္း အသနားခံစာတင္ျပႏိုင္ရန္ကိစၥကိုပါ ေဆြးေႏြးသြားၾကသည္။

၎အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖရူးဆိုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က မတ္လ(၂၃)ရက္ တြင္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သို႔ ေမးျမန္းတင္ျပထားေသာ္လည္း ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္ အူးရယ္က ေျပာသည္။
၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဧၿပီလတုန္းကလည္း ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္ထံ တႀကိမ္ အသနားခံစာတင္ျပထားၾကၿပီးျဖစ္သည္။         ။
YPI မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free