ရမည္းသင္းခ႐ိုင္၊ ေပ်ာ္ဘြယ္  ၿမိဳ႕တြင္ ေပ်ာ္ဘြယ္-မႏၱေလးေျပး ဆြဲေနေသာ ““ေတာ္၀င္””ကားသင္း ရွိသည္။ ေပ်ာ္ဘြယ္ေတာ္၀င္ကား သင္းမွ နံနက္ (၅း၃၀) ထြက္သည့္ ေပ်ာ္ဘြယ္-မႏၱေလးကားတစ္စီးႏွင့္  နံနက္ (၇း၀၀)နာရီ ထြက္သည့္ ေတာ္၀င္ကားတစ္စီး၊ စုစုေပါင္း ကားႏွစ္စီးေျပးဆြဲေပးေနသည္။
ေပ်ာ္ဘြယ္-မႏၱေလးေျပးဆြဲ ေနသည့္ ေတာ္၀င္ကားမ်ားကို ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕မွ ကုန္သည္ပြဲစား မ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ခရီးသည္မ်ား  စီးေနၾကသည္။ နံနက္ (၅း၃၀) ထြက္သည့္ ေပ်ာ္ဘြယ္-မႏၱေလး  ေတာ္၀င္ကားကို ရန္ကုန္မွ မႏၱေလး  သို႔ ေျပးဆြဲေနသည့္ အမွတ္(၃)အဆန္  ရထားမွ ခရီးသည္မ်ားလည္း နံနက္   (၅း၀၀)နာရီ ေပ်ာ္ဘြယ္ဘူတာ ဆုိက္သျဖင့္ မိတ္ၳီလာေတာ္၀င္ကား  ခကို ၇၀၀ သတ္မွတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ေပ်ာ္ဘြယ္-မိတ္ၳီလာခရီး  သည္မ်ားကို ေတာ္၀င္ကားသင္းမွ  ယာဥ္မွဴး၊ယာဥ္ေနာက္လုိက္မ်ားက ၃၀၀ က်ပ္ပို၍၁၀၀၀က်ပ္ေတာင္း ယူေနၾကသည္။ ေပ်ာ္ဘြယ္-မိတ္ၳီလာ ခရီးသည္မ်ားကို ထိုင္ခုံႏွင့္ ထိုင္ လွ်င္ ၁၀၀၀ က်ပ္၊ ၾကားခံုထုိင္လွ်င္  ၇၀၀ က်ပ္ေတာင္းေနသည္။ ေပ်ာ္ဘြယ္-မႏၱေလးကားတြင္ ေပ်ာ္ဘြယ္မွ စထြက္စဥ္ ထိုင္ခုံမ်ား     လူမျပည့္ေသာ္လည္း ေပ်ာ္ဘြယ္- မိတ္ၳီလာခရီးသည္မ်ားမွာ ထုိင္ခံု ႏွင့္ ထိုင္လွ်င္ ၁၀၀၀ က်ပ္ ေတာင္း ယူေနသျဖင့္ မေက်မနပ္ျဖစ္ေန ၾကသည္။ ေပ်ာ္ဘြယ္-မႏၱေလး ကားမွ ေပ်ာ္ဘြယ္- မိတ္ၳီလာခရီး ကို ၁၀၀၀ က်ပ္ေတာင္းေနသည္ မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္ဆို၏။ ထုိကဲ့ သို႔ ေပ်ာ္ဘြယ္-မႏၱေလးေျပးဆြဲေန သည့္ ေတာ္၀င္ကားသင္းမွ ေပ်ာ္္ဘြယ္-မိတီ္ၳလာကားခ ၃၀၀ ပို၍ ၁၀၀၀ က်ပ္ ေတာင္းေန သျဖင့္ မေက်နပ္သူက ဇြန္လ ၂၀ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ေတာ္၀င္ ကားသင္းသို႔တုိင္ၾကားစာပို႔ထား ေၾကာင္း စုံစမ္းသိရွိရသည္။

Copy From Hot News Weekly
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free