ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ဒညင္းကုန္း အုတ္စက္ ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ံု အား ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားမွ ငွား ရမ္းလုပ္ကိုင္ေစရန္ အဆိုျပဳ တင္ဒါေခၚယူျခင္းမျပဳဘဲ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းတစ္ခုအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးလုိက္ျခင္းအေပၚ အဆုိပါ ဒညင္းကုန္းအုတ္ထုတ္လုပ္ေရး စက္႐ံုလုပ္သားမ်ားမွ မေက်မနပ္ ျဖစ္လ်က္ရွီၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္မွ လစာ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အက်ဳိးအတြက္မဟုတ္ဘဲ လုပ္ငန္း ရွင္တစ္ဦး၏အက်ဳိးကို ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း လုပ္ သားမ်ားမွ ေျပာၾကားၾကသည္။
““ဒီၾကားထဲမွာ သမုိင္းလမ္း ဆံုက တပ္မေတာ္အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံုေတာင္မွ ပုဂၢလိကကုိလႊဲၿပီး လုပ္ဖုိ႔ ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာကေန တရား၀င္အဆုိျပဳတင္ဒါ ေခၚ တယ္။ ခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒညင္း ကုန္းအုတ္ ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ံု ကေတာ့ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္တဲ့ မားသားထေရးဒင္းကုိပဲ ေပးလုိက္တယ္။ အဆုိျပဳတင္ဒါ ေခၚတာေတြ ဘာေတြ ဘာမွ မလုပ္ဘူး။ ခုဆုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စားရမယ့္ပိုက္ဆံက ႏုိင္င့့ံ၀န္ထမ္း လစာ။ ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ျပည္သူအတြက္ အလုပ္လုပ္ရမွာ မဟုတ္ဘဲ လူနည္းစုလက္တစ္ ဆုပ္စာလုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ လုပ္ရေတာ့မယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္က ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ သက္ညႇာ စြာခုိင္းေပမယ့္ ခုေပးလုိက္တဲ့ လုပ္ငန္းကေတာ့ သူ အက်ဳိး အျမတ္ရဖုိ႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ကုိ မတရားခုိင္းေတာ့မွာေလ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အုတ္စက္႐ံုက မ႐ႈံး လည္း မရွိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကေတာ့ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းအျဖစ္ကုိပဲ တန္ဖုိးထား ျမတ္ႏုိးတယ္။ အရင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကေပးတဲ့ လစာသတ္ မွတ္ခ်က္နဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ကမဟုတ္ ဘဲ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္က ခုိင္း မွာလုိေတာ့ လံုး၀အျဖစ္မခံႏုိင္ပါ ဘူး””ဟု အဆုိပါ ဒညင္းကုန္းထုတ္ လုပ္ေရးစက္႐ံု ၀န္ထမ္းတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။
အဆုိပါ ဒညင္းကုန္းအုတ္ ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ံု ၀န္ထမ္းမ်ား အနက္ လုပ္သက္ရင့္၀န္ထမ္းမ်ား အား စက္႐ံုအနီး စက္မႈ၀န္ႀကီး ဌာန ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား၌ ေန အိမ္မ်ားေပးထားၿပီး ယင္းသို႔ ပုဂၢလိကသုိ႔ လႊဲအပ္လုိက္ျခင္း အား မေက်နပ္သျဖင့္ အလုပ္မွ ႏုတ္ထြက္မည္ဆုိပါက ေနအိမ္ မ်ားမွ ဖယ္ရွားရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ႏြမ္းပါး၍ အိမ္ငွားရန္ ေငြေၾကး မတတ္ႏုိင္ရွာေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ ေအာင့္အည္းကာ ေန ေနရလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။
““ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းဘ၀နဲ႔ဆုိ အလုပ္ခ်ိန္ကလည္း မွန္တယ္။ အလုပ္လုပ္ရတာလည္း မပင္ပန္း ဘူး။ ခု ပုဂၢလိကကေတာ့ သူ အျမတ္မ်ားမ်ားရဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ကုိ မတရားခုိင္းေတာ့မွာေလ။ အဲသလုိရတဲ့လစာနဲ႔ မတန္ေအာင္  လုပ္ေပးရမယ့္အတူတူ ႏုိင္ငံနဲ႔ ျပည္သူအတြက္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ပဲ အက်ဳိးရွိရွိ လုပ္ေတာ့မွာေပါ့””ဟု အုတ္စက္႐ံု ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားတစ္ဦးမွလည္း မိမိတို႔၏ ခံစားခ်က္မ်ားအား ရင္ ဖြင့္ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ အဆုိ ပါကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဒညင္းကုန္း အုတ္ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ံု တာ၀န္ ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ သတင္းမီဒီယာ မ်ားအား လံုး၀ေတြ႕ဆံုျခင္းမျပဳဘဲ စက္႐ံုသုိ႔ သတင္းယူရန္လာေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ားအားလည္း စက္႐ံုအ၀င္ေပါက္မွ ၀င္ခြင့္မျပဳ သည့္အတြက္ ေမးျမန္းႏုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။


Copy From Hot News Weekly
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free