ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္မ်ား က အေမရိကန္ ေဒၚလာသည္ ျမန္မာ ၿပည္တြင္ တန္ဖိုး ၁၃၀၀ ႏွင္႔ အထက္ရွိလွ်င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမို အဆင္ေၿပႏိုင္မည္ဟူ၍ ေၿပာၾကားခ်က္အား ၿပည္တြင္းဘဏ္လုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူ ပညာရွင္မ်ားက ၿငင္းဆိုခဲ႔ ၾကသည္။ အေမရိကန္ ေဒၚလာ တန္ဖိုးသည္ ၁၀၀၀က်ပ္ထိမေရာက္ရွိႏိုင္ဟု ခန္႔မွန္းေၿပာဆိုခဲ႔ ၿပီး ယခု ေပါက္ေစ်းႏွင္႔ ၉၅၀ က်ပ္ၾကားတြင္ သာလွ်င္ ပိုမို သင္႔ ေလ်ာ္ေသာ ပမာဏမ်ား ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

" အေမရိကိကန္ေ္ေဒၚလာ တန္ဖိုးက ၉၀ဝ က်ပ္မွ ၉၅၀ ၾကားရွိရင္သီးႏွံေတြနဲ႔တၿခား တင္ပို႔မွုေတြ ၿပဳလုပ္ေနတဲ႔ Exporter ေတြေကာ စားသံုးသူေတြေကာ အဆင္ေၿပသင္႔ တင္႔တဲ႔ အတိုင္းအတာ ပမာဏၿဖစ္ ပါတယ္။ ၁၀၀၀ထိ ေရာက္ဖို႔ မရွိႏိုင္ပါဘူး" ဟု သမဝါယမဘဏ္မွ တာ ဝနရ္ သွိ တူ စဥ္ ီး က ေျပာသည။္ " ၈၇၀ က်ပ္ေလာက္ဆိုရင္ ပိုမို လုပ္ကိုင္လို႔ အဆင္ေၿပတဲ႔ ပမာဏၿဖစ္ပါတယ္။ စားသံုး သူဘက္ကလည္း ၾကည့္ေပးရပါတယ္။ အ ခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းကေတာ့ အနည္း ငယ္ရွိေနပါေသးတယ္"ဟု အေရွ႕တိုင္းဘဏ္ လီမိတက္ဥကၠ႒ဦးျမသန္းက ေျပာသည္။ ထို႔ၿပင္ ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသံုးၿပဳေနေသာ ႏိုင္ငံၿခားေငြ သံုးစြဲမွုကို အေမ၇ိကန္ေဒၚလာအၿပင္ ယူရိုႏွင္႔ စင္ကာပူေဒၚလာတို႔အား ထင္ထင္ရွားရွား က်ယ္ၿပန္႔စြာ အသံုးၿပဳႏိုင္ေစရန္ လုိအပ္သည္ဟု သံုးသပ္ခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ အသံုးျပဳႏိုင္လာ လွ်င္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးက႑ သံုးစြဲမႈ တိုး တက္လာႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသံုးျပဳေနေသာ Currency မ်ားသည္ နည္းေနေသးသျဖင့္ တရုတ္ႏွင္႔ ဂ်ပန္ေငြမ်ားကိုလည္း ခြင္႔ၿပဳေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟု သိရသည္။ ေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟု သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရဘဏ္တို႔၏ ေငြလဲေကာင္တာမ်ားကို ပိုမိုဖြင့္လွစ္ေပး ရန္ လိုအပ္ၿပီး ဘတ္ေငြအသံုးျပဳမႈမ်ား ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ဘတ္ေငြျဖင့္ ဘဏ္ အေကာင့္ဖြင့္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု သိရ သည္။

ၿပည္ၿမန္မာ မွ ကူးယူပါသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free