7493
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္(ေကအိုင္ေအ)အဖြဲ႕တို႔ အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္ေအအဖြဲ႕တို႔ အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားမႈသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းမွစတင္ခဲ့ကာ လက္ရွိအခ်ိန္၌ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။
“ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲမွာ ေတာင္ပိုင္းမွာ မျဖစ္ရင္ ေျမာက္ပိုင္းမွာျဖစ္တယ္ေပါ့။ တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္တာကေတာ့ ရွိေနတာပဲ။ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း ေရြ႕လ်ားမႈနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေတြ႕ၾကရင္ ျဖစ္တာပဲ။ အခုပိုၿပီးလႈပ္ေနတယ္။ ရွမ္းေျမာက္ပိုင္းကေတာ့ နည္းနည္းၿငိမ္ေနတယ္။ မၾကာေသးခင္ က ျဖစ္တာကေတာ့ ဖားကန္႔ေပါ့”ဟု ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ရက္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔က ေျပာျပသည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားရာ ေဒသသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈသည္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္၊ ၀ိုင္းေမာ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ မန္စီၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိလာသည္ဟု သိရသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ပထမပတ္အတြင္းတြင္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၌လည္း တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ေကအိုင္ေအ တပ္စခန္းမ်ားအား ထိုးစစ္မဆင္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ တိုက္ပြဲမ်ားတစ္ေက်ာ့ျပန္ ျဖစ္ပြားသည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ လက္ရွိကာလအထိ တိုက္ပြဲ အႀကိမ္အေရအတြက္မွာ ၂၀၀၀ ၀န္းက်င္ရွိၿပီျဖစ္ . . .

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္းကလည္း ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမ်ား၊ စက္တင္ဘာ လဆန္းတြင္ မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနား ရထားလမ္း၌ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ စသည္တို႔ ရွိခဲ့သည္။
“စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ည ပုိင္းက မႏၲေလး-ျမစ္ႀကီးနားရထား လမ္းဘက္မွာ တိုက္ပြဲျဖစ္တယ္။ ရထားလမ္း အသြားအလာ ရပ္သြားတာေပါ့။ ကုန္စည္အ၀င္အထြက္က ရထားကုိ အားထားေနရေတာ့ စိတ္ပူၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရထားက အခုေတာ့ ပုံမွန္ ျပန္သြားေနပါၿပီ”ဟု ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္တစ္ဦးက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔က ေျပာျပသည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္၊ ဇူလိုင္လမ်ား မွ စတင္ကာ ေဒသခံမ်ားသည္ ေန ထိုင္ရာေက်းရြာမ်ားကို စြန္႔ခြာမႈမ်ားရွိ လာခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ေပၚကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားမွ သာသနိ က အေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ ဖြင့္ လွစ္ေသာ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ခိုလႈံမႈမ်ားအျပင္ ေတာတြင္း ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားသို႔ ေရာက္ ရွိခိုလႈံသူမ်ားလည္း ရွိလာခဲ့သည္။
၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီး ေနာက္ပုိင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ဳိးစုံ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးစုံ ေပၚေပါက္လာၿပီး ျပည္ တြင္းလက္နက္ကိုင္ ဆူပူမႈမ်ားျဖစ္ပြားရာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္လည္း ပါ၀င္လာခဲ့သည္။
ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါ တီမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ ကမ္း လွမ္းခ်က္အရ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးေကာင္စီ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးေသာ္လည္း သေဘာတူညီမႈ မရရွိခဲ့ဘဲ တိုက္ပြဲမ်ားသာ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ ေမလအထိ ၁၀ လၾကာ ႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(ေကအိုင္အို) ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တို႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရႏွင့္ ေကအိုင္အိုတို႔ ျပန္လည္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္ဟုမွတ္တမ္းမ်ားအရသိရသည္။
၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့သည္။
အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးေနာက္ ၁၇ ႏွစ္အၾကာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္မူ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္(ေကအိုင္ေအ)တို႔အၾကား တစ္ေက်ာ့ျပန္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားမႈရွိလာကာ က ခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္ မိုးေမာက္ ၿမိဳ႕နယ္ တာပိန္ေရအားလွ်ပ္စစ္ တည္ရွိရာ ေဒသတစ္၀ိုက္တြင္ စတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး သိန္းစိန္သည္ ေကအိုင္ေအတပ္စ ခန္းမ်ားအား ထိုးစစ္မဆင္ရန္ ညႊန္ ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။တိုက္ပြဲမ်ား တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျဖစ္ပြားသည့္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ဇြန္လမွ လက္ရွိကာလ အထိ တိုက္ပြဲအႀကိမ္ အေရအတြက္မွာ ၂၀၀၀၀န္းက်င္ရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေလ့လာသိရွိသူတို႔က ဆိုပါသည္။
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(ေကအိုင္အို) မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သုံးႀကိမ္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
လက္ရွိကာလသည္ စစ္ျဖစ္ပြားသည့္ကာလ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆိုပါသည္။

Copy From Eleven MEdia
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free