ဒီတစ္ခါခြင့္လႊတ္ၿပီးေတာ့ စြပ္စြဲျပစ္တင္အဆုိ ႐ုပ္သိမ္းေပးပါ၊ မကန္႔ကြတ္ပါနဲ႔လို႔ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ဦးဆန္းဆင့္
ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္၀န္ႀကီး ဦးသန္းထြန္းတုိ႔ လႊတ္ေတာ္သို႔ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ၿပီး ေနာက္ စြပ္စဲြျပစ္တင္ျခင္းအဆုိအား ျပန္လည္မ႐ုတ္သိမ္းမီ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာဆႏၵရယူျခင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည့္ အတြက္ အဆုိပါျဖစ္စဥ္ မွန္/မမွန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ မွန္ကန္ေၾကာင္း အစည္း အေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအား သိရွိလိုပါက ေပးပို႔ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါမည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေျပာၾကားခ်က္အျပည့္အစုံမွာ-
ဆုံးျဖတ္ရမယ္႕ကိစၥျဖစ္ေတာ့ ဥကၠ႒တစ္ေယာက္ထဲနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ေပးလို႔မရတဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက ေတာ့ စြပ္စဲြျပစ္တင္ျခင္းအဆုိလက္မွတ္ထုိးထားတဲ့ ၁၉ ဦး ၿပီးေတာ့ ဥကၠ႒ေတြျဖစ္တဲ့ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ၁၁ ဦး၊ ေနာက္တစ္ခုက ဒီအထဲမွာပါေနတဲ့ တစညပါတီ၊ NLD  ပါတီလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးေတြ၊ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔က ပါတီတစ္ခုထဲမဟုတ္ဘူး။ အကုန္လုံး ပါတီစုံျဖစ္ေနေတာ့ ဒီမွာရွိေနေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႀကီးေတြအားလုံးက သေဘာတူညီမႈေလးရမွ ကၽြန္ေတာ္က ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကိစ္ၥျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိတုိနဲ႔ လိုရင္းကိုေျပာပါမယ္။ ဟိုမွာလည္း ၁၅ မိနစ္ၿပီးတာနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သြား မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဘာလဲဆုိေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ တာ၀န္နဲ႔လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို တားဆီးျခင္း၊ ျပည္သူ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ျပည္သူနဲ႔ အဆက္ျဖတ္ျခင္းသကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၏ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္၍ မရေတာ့သည္အထိ ဆုိးက်ဳိးမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့အတြက္ စြပ္စဲြျပစ္တင္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ရတာျဖစ္ပါတယ္။
ဌာနဆုိင္ရာ၀န္ထမ္းေတြ ဘယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကေခၚေခၚ သြားစရာမလုိေတာ့ဘူးဆုိၿပီး ေတာ့မွ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြထြက္လာပါတယ္။ ၿပီးလို႔ရွိရင္လည္း ေကာ္မရွင္နဲ႔ပါ အတိအလင္းပိတ္ပင္တားတယ္ ဆုိတာ ေဖာ္ျပတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီအေထာက္အထားႀကီးေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တစ္ပါတီထဲမဟုတ္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ မအူပင္မွာျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ ကိစၥပါေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။  ဟိုဘက္ပါတီေတြက ရွိေနတယ္။ ဘယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္လုိ႔ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြသာ မကဘူး၊ က်န္တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ပါ အကုန္အက်ဳိးသက္ေရာက္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ကို တင္ျပခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဘယ္သူ႔မွ မေျပာလည္းရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တင္ျပရျခင္းျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလုံးလို႔ သက္ေရာက္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေတြအားလုံးကို ပိတ္ပင္တားဆီးခဲ့တာျဖစ္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္ စလုံးရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ တာ၀န္အခြင့္အေရးေတြဟာ အကုန္ျပ႒ာန္းၿပီးသား ပုဒ္မ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁ ဒါေတြက ေျပာၿပီး သားမုိ႔လို႔ ထပ္ရွည္ၿပီး မေျပာေတာ့ပါဘူး။ ဒါကိ တားဆီးပိတ္ပင္လို႔ မရပါဘူး။ ဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္ေဖာက္ဖ်က္ တယ္။ ဥပေဒကို မလိုက္နာဘဲ ဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္တယ္။ ဒါအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ၿငိသြားၿပီ၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို တားဆီးတာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အခန္း (၈)ပါ တာ၀န္နဲ႔ အခြင့္အေရး ကိုပါ တားဆီးပိတ္ပင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ၃၅၅ နဲ႔ ၿငိကိုသြားတာ။ ၿငိသြားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဥပေဒအရ အျပစ္ရွိသြားၿပီ၊ ဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္းဆုိတာနဲ႔ ၿငိသြားတဲ့သေဘာျဖစ္တယ္။ ဒီဟာသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးေတြက လက္မွတ္ထိုးၿပီးတင္တဲ့ကိစၥျဖစ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္က မတင္လို႔မရဘူး။ ဒါကို ထပ္ခါတလဲလဲ ဥပေဒနဲ႔ ညီၫြတ္ေရးေျပာတာျဖစ္တယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ အျပင္မွာျဖစ္တဲ့ သတင္းေတြ ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ျဖစ္တဲ့သေဘာဆုိၿပီး ေျပာေနၾကတာ အကုန္သိၿပီးသားပါ။ ပထမ ေတာ့ မသိဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ပထမေတာ့ မွန္တယ္ထင္တာ ေနာက္ဆုံး ကၽြန္ေတာ္လည္း မတက္ႏုိင္လို႔ ၃၃ မ်က္ႏွာနဲ႔ ရွင္းလိုက္တဲ့အခါ တစ္တုိင္းလုံး၊ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအျပင္ ျပည္ပမီဒီယာမ်ားပါ သိသြားတာပါ။ လႊတ္ေတာ္ ရဲ႕ ဂုဏ္သိက္ၡာနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ တာ၀န္ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ထမ္းေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
သို႔ေသာ္လည္းပဲ တစ္ဖက္က စဥ္းစားတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ထြက္ေပါက္ေလး ေပးထားတယ္။ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေပါ့ဗ်ာ၊  ပ်က္ကြက္တာေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္တာေပါ့။ သို႔ေသာ္လည္း စိတ္ရွည္သည္းခံရတာေပါ့ဗ်ာ။ တစ္ခု က အသက္အရြယ္အရလည္း ကၽြန္ေတာ္ျပန္ၿပီး ငဲ့ညႇာတာပါ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စြပ္စဲြျပစ္တင္ျခင္းအဆုိကို ျပန္႐ုပ္သိမ္းဖို႔ လိုပါတယ္။ ျပန္႐ုပ္သိမ္းလို႔ရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္က ခြင့္ျပဳလုိက္မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ သို႔ေသာ္လည္း မကန္႔ကြက္လိုက္ပါနဲ႔လို႔ ေျပာခ်င္တယ္။ ကန္႔ကြက္လိုက္ရင္ေတာ့ မရဘူး။ ဒီကိစ္ၥႀကီး ဟာ ဥပေဒအရသြားတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ ျပန္႐ုပ္သိမ္းလိုက္မွ ၿပီးစီးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒအရျပန္လုပ္ ရမွာျဖစ္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ ေတာင္းပန္လိုက္႐ုံနဲ႔ မၿပီးေသးဘူး။ အေႂကြးႀကီးက်န္ေနတယ္။ ဒါဟာ အသက္၀င္ၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုၿပီးျပတ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔သည္ ဒီစြပ္စဲြျပစ္တင္အဆုိကို ျပန္႐ုပ္သိမ္း တဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ျဖစ္ခ်င္တာက ကိုသန္းထြန္းကလည္း ေတာင္းပန္တယ္၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္း ေတာင္းပန္ရာစကားေျပာသြားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အခု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအားလုံး အထူးသျဖင့္ လက္မွတ္ထုိးတဲ့ ၁၉ ဦး ၿပီးေတာ့ တျခားပါတီေတြ ေဒါက္တာလွျမတ္ေသြးတို႔ပါ၊ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာ ကေတာ့ သူတုိ႔ေတာင္းပန္ၿပီးျဖစ္တယ္။ ဒါကို ျပန္႐ုပ္သိမ္းၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ေပးလုိက္ခ်င္ပါတယ္။ ဒီဆႏ္ၵေလးယူ တာပါ။ အဲဒါရတယ္ဆုိရင္ ဒီကိစၥၿပီးျပတ္သြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္တယ္။ ဒီလုိေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ ေမးစရာေတာ့ရွိတာေပါ့။ ဦးျမင့္လႈိင္ကိစ္ၥက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ၁၀တန္းေအာင္ မေအာင္ဘူး၊ ထုိင္ဆုိ ထုိင္၊ ထဆုိ ထဆုိတာ မခံႏုိင္လို႔ ျဖစ္တဲ့ကိစ္ၥပါ။ ဒါအေျပာမတတ္တာေပါ့။ ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားတယ္ ဆုိတဲ့ကိစ္ၥက ေတာင္းပန္လုိက္ရပါတယ္။ အခုကိစ္ၥကေတာ့ ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္တာျဖစ္တယ္။ သိေအာင္ ေျပာရရင္ ဒါဥပေဒကိုခ်ဳိးေဖာက္တဲ့ကိစၥ၊ သို႔ေသာ္လည္း ေတာင္းပန္တဲ့ဟာကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ျပန္႐ုပ္သိမ္းလိုက္ မွျဖစ္မယ္။ ဒီအတုိင္းထားလိုက္လို႔ကေတာ့ မရဘူး၊ အသက္မ၀င္ေတာ့ဘူး။ သူေတာင္းပန္တာ အလကား ျဖစ္သြားမွာစိုးလုိ႔ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းတာကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးေတြကို ေျပာခ်င္ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ရပ္တည္တာပါ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးေတြဘက္ က အၿမဲရပ္တည္တာပါ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးေတြဘက္က အၿမဲ ရပ္တည္ပါမယ္။ အခု ဘာခံစားတယ္ဆုိတာ သိတယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ တုိက္တုိက္တြန္းတြန္းလုပ္လုပ္၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေကာ္မတီေတြဆင္းစစ္ဆင္းစစ္ အမုန္းခံၿပီးေျပာေျပာ သူတုိ႔မလုပ္ဘူးဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လႊတ္ေတာ္က အလကားပဲ၊ အလကားလႊတ္ေတာ္ပဲ၊ ကေန႔ ဒီလိုျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာ ခံစားရတယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ခံစားသလို ကၽြန္ေတာ္လည္း ခံစားရပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲလုပ္လုပ္ ဗခအငသည မွ မယူဘဲဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ က ဘာလုပ္ရမလဲဗ်ာ။
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးေတြ ေတြ႕ရင္ပဲ အလကားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြပဲ ဘာမွ အျဖစ္ရွိတာမဟုတ္ပါဘူးလို႔ အေျပာခံရတာျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ရွည္သည္းခံၿပီး ေျပာင္းလဲသြားပါမယ္။ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေအာင္ လုပ္သြားပါမယ္။ မေျပာင္းလဲခ်င္တဲ့သူေတြ ေပၚလြင္ေနပါတယ္။ ဒါကို စိတ္ရွည္သည္းခံ ၿပီး ေနာက္ထပ္ဒါေတြ အမ်ားႀကီး ႀကံဳေတြ႔ရမွာပါ။ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ လုပ္ကိုင္မႈ ေတြကို တားဆီးပိတ္ပင္တယ္ဆုိရင္ ေနာင္ဆုိရင္ သည္းခံမွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကိုယ္တုိင္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ဘက္က ရပ္တည္မယ္။ လႊတ္ေတာ္ဘက္က ရပ္တည္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လို႔ ပထမဆုံး အႀကိမ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးႀကိမ္အေနနဲ႔ ခႊင့္လႊတ္သည္းခံၾကၿပီး ေတာင္းပန္တာကိုပဲ ေက်နပ္လိုက္ၿပီ ဆုိရင္ ဒီကိစၥကို အဆုိ႐ုပ္သိမ္းေပးဖုိ႔ လိုပါတယ္။ ဒါကို ဦးလွျမင့္ကိုယ္စား ဦးႏုိင္၀င္းကပဲ အဆုိတင္သြင္းလုိက္ ပါ။ ၿပီးရင္ျပန္႐ုပ္သိမ္းတဲ့အခါမွာ ေတာင္းပန္တဲ့အေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့မွ ေနာင္တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္တဲ့အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ၀န္ႀကီးမျဖစ္လို႔ မနာလို၀န္တုိ မစၦရိယစိတ္ေၾကာင့္ ဆုိတာေတြ ကၽြန္ေတာ္ထံတင္ထားပါတယ္။ အဆုိေတြပါတင္ထားၿပီးသားျဖစ္တယ္။ ေက်နပ္တယ္ဆုိတာ ေလးနဲ႔ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးပါ။
ၿပီးေတာ့ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကလည္း ဘာမွ ထပ္ၿပီး မတင္ျပပါနဲ႔ေတာ့။ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ငါတာ၀န္ယူပါတယ္။ ေစာင့္ၾကည့္႐ုံပါပဲ။ ဒီဘက္က တစည ဦးမန္းသက္တင္ႀကီးတို႔အဖဲြ႕ရယ္၊ ေဒါက္တာလွျမတ္ေသြးတုိ႔ရယ္ ဒီအႀကိမ္ကို ကၽြန္ေတာ္ အေနနဲ႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္ဘက္ကိုပဲ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ တာ၀န္အက်ဳိးကိုပဲ ထမ္းမယ္ဆုိတာ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ေနၿပီးေတာ့မွ ဒီတစ္ခါခြင့္လႊတ္ၿပီးေတာ့မွ အဆုိကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခြင့္ေပး ပါ။ မကန္႔ကြက္ပါနဲ႔လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္။ ကဲ ဒီေလာက္ပါပဲ။

ဦးကိုကိုေအာင္
    (လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး)Copy From Hot News Weekly
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free