ဒဂံုၿမဳိ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္အေရွ႕ပိုင္းၿမဳိ႕နယ္တို႔တြင္ အခန္းေပါင္း ၉၅၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္ေသာ ေစ်းႏႈန္းသက္သာသည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္း ငါးခုကို ၃ ႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟု ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး အတြင္းေရးမွဴးဦးေက်ာ္စိုးကေျပာသည္။

ဒဂံုၿမဳိ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဗိုလ္ဗထူး

စီမံကိန္း၊ ဗိုလ္မင္းေရာင္အိမ္ရာစီမံကိန္းႏွင့္ ပင္လံုအပါ့မင့္အိမ္ရာစီမံကိန္းတို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ဒဂံုၿမဳိ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ဧရာ၀ဏ္ အိမ္ရာစီမံကိန္း၊ ဒဂံုၿမဳိ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း Housing Estate University အိမ္ရာစီမံကိန္းတို႔ကို တည္ေဆာက္မည္ဟုဆိုသည္။

ဗိုလ္ဗထူးစီမံကိန္းမွာ ၄၈ ရပ္ကြက္ ဗိုလ္ဗထူးလမ္းႏွင့္ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းတြင္ တည္ရွိၿပီး အခန္းေပါင္း ၄၉၅၆ ခန္း၊ ေစ်း၀ယ္စင္တာ တစ္ခု၊ စာသင္ေက်ာင္း ၅ ေက်ာင္းႏွင့္ ကား ၃၇၂၆ စီးရပ္ႏိုင္ေသာ ပါကင္၊ ဗိုလ္မင္းေရာင္အိမ္ရာစီမံကိန္းမွာ ဗိုလ္မင္းေရာင္လမ္းႏွင့္ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းေဒါင့္တြင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ခန္းေပါင္း ၆၄၈ ခန္း (၆ ထပ္တိုက္)ႏွင့္ ဒဂံုၿမဳိ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း ပင္လံုလမ္းမတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ပင္လံုအပါ့မင့္အိမ္ရာစီမံကိန္းတြင္ အခန္း ၁၄၄ ခန္းတို႔ျဖစ္သည္။

ဧရာ၀ဏ္စီမံကိန္းတြင္ အခန္းေပါင္း ၃၀၀၀ ခန္းႏွင့္ ေစ်း၀ယ္စင္တာ တစ္ခုႏွင့္ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ Housing Estate University အိမ္ရာစီမံကိန္းတြင္ ေစ်း၀ယ္စင္တာတစ္ခုႏွင့္ အခန္း ၇၈၀ ခန္းတို႔ျဖစ္သည္။

“ဘက္ဂ်တ္ကို တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တင္ၿပီးေတာ့ ဘ႑ာေရးေကာက္မရွင္ရဲ႕ အတည္ျပဳၿပီးမွ သံုးစဲြရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလုပ္ငန္းစတင္ဖို႔ အတြက္ ရွိတဲ့အင္အားနဲ႔ ႀကဳိးစာလုပ္သြားမွာျဖစ္တယ္” ဟု ဦးေက်ာ္စိုးကေျပာသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေခၚယူသြားမည္ဟု သတင္းရရွိသည္။


Copy From 7Day News
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free