ဘယ္သူေတြ ဘယ္လိုေျပာေနေျပာေန ကၽြန္ေတာ္ ဝင္မေျပာခ်င္ဘူး ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက တစ္ခုတည္းပဲ ဒီပါတီမွာ ဒီလူမ်ိဳး ပါတီဝင္ရွိေနတယ္ဆိုတာပဲ။ ဒီလူေတြကေရာ ျမန္မာလူမ်ိဳးေကာင္းက်ိဳးလုပ္ေပးမယ္လို႔ ယံုၾကည္စိတ္ခ်လို႔ရလား။

Copy From Free Rohingya
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free