“တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ အမိန္႔အရ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ ၃/ခ ရပ္ကြက္ႏွင္႔ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းတုိ႔သုိ႔ဆက္သြယ္ထားေသာဘူတာရုံေဟာင္းလမ္းမႀကီးအား ပိတ္ဆုိ႔ေဆာင္ ရြက္ထားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း”  (သ.မ.က) တပ္မွဴးမွ တယ္လီဖုန္းျဖင္႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းသည္ကုိျပန္လည္ေျဖ ၾကားသည္။ေန႔စဥ္ပညာသင္ၾကားရန္အတြက္ အမွတ္ (၄) အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း၊မဂၤလာဒုံ၊ ေအာင္ဆန္း သူရိယလွေသာင္ေက်ာင္း၊အထက (၂) မဂၤလာဒုံ ေက်ာင္းမ်ားရွိရာသုိ႔ သြားေနၾကရသည္႔ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းႏွင္႔ တကၠသုိလ္အသီးသီးမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင္႔ ထုိ႔နည္းအတူ ေန႔စဥ္ႏွင္႔အမွ်၀မ္းေရးအတြက္လွဳပ္ရွားရန္အတြက္္ ျပည္လမ္းရွိ စာတုိက္မွတ္တုိင္သုိ႔ုိ တုိင္းျပည္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ၀မ္းစာရွာေနၾကရေသာလုပ္သားမ်ား၊ ေရာင္းခ်စားေသာက္ ေနၾကရေသာ ေစ်းသည္မ်ား၊ ဆြမ္းခံၾကြေနေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ အျခားကိစၥအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင္႔သြားလာေနရေသာ ျပည္သူလူထုမ်ား သြားလာေနေသာမဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘူတာရုံေဟာင္းလမ္းမႀကီးအား တပ္မေတာ္မွ ပိတ္ဆုိ႔ ထားေသာေၾကာင္႔ သြားေရးလာေရးခက္ခဲမႈဒုကၡမ်ားေန႔စဥ္ႏွင္႔အမွ်ရွိေနသည္ဟု မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၁)၊ ၃-လမ္း ၊ ၃/ခ ရပ္ကြက္မွ ရပ္မိရပ္ဖျဖစ္ေသာ ဦးလွေဌးမွေျပာသည္။ထုိသုိ႔သြားေရးလာေရးခတ္ခဲခဲ႔ၿပီး အမ်ားျပည္သူမ်ား ဒုကၡေရာက္ခဲ႔သည္မွာ (၃-၆-၂၀၁၂)ေန႔ ကတည္းကျဖစ္ သည္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ၊အမွတ္ ၃/က ရပ္ကြက္၊ အမွတ္ ၃/ခ ရပ္ကြက္၊အမွတ္ ၁/က စံျပရပ္ကြက္၊(ခ်စ္တီးကုန္း)၊အမွတ္ ၂/ခ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ ခန္႔မွန္းလူဦးေရ (၁၆၀၀၀) ေက်ာ္ခန္႔မွာ လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀)ေက်ာ္ကတည္းက လြတ္လပ္စြာအသုံးျပဳသြားလာေနခဲ႔ေသာ တပ္မေတာ္စစ္ေဆးရုံကုတင္ (၁၀၀၀)၏ အေရွ႕ဘက္စာတုိက္ကားမွတ္တုိင္အနီိး ယခင္မဂၤလာဒုံဘူတာေဟာင္း သုိ႔ဦးတည္ဆက္သြယ္ထားေသာလမ္းမႀကီးအား တပ္မေတာ္သားဖြားမီးယပ္ႏွင္႔ကေလးေဆးရုံကုတင္ (၃၀၀)ႏွင္႔ တပ္မေတာ္သူနာျပဳတကၠသုိလ္တုိ႔မွ (၂၈-၅-၂၀၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ၿခံစည္းရုိးမ်ားႏွင္႔သံတံခါးမႀကီးမ်ားျပဳလုပ္တပ္ ဆင္ခဲ႔ၿပီး (၃-၆-၂၀၁၂) ေန႔မွစ၍ ယေန႔ထိတုိင္ တံခါးမ်ားအား ေသာ႔ခတ္ပိတ္ဆုိ႔ထားခဲ႔ပါသည္။ထုိသုိ႔ပိတ္ဆုိ႔ထားမႈေၾကာင္႔ အထပ္ေဖာ္ျပပါရပ္ကြက္မ်ားမွ ေန႔စဥ္သြားလာေနၾကေသာေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ လူမမယ္ေလးမ်ား၊ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ကုမဏီ၀န္ထမ္းမ်ား၊ေစ်းသည္မ်ား၊ရဟန္းသံဃာမ်ား၊သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားမွာ ထုိလမ္းမထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာေ၀းကြာလွေသာ အျခားလမ္း (ခေရပင္လမ္းမႀကီး)မွ ေကြ႔ပက္၍သြားလာေနရေသာေၾကာင္႔ မလုိလားအပ္ေသာအခ်ိန္မ်ားစြာကုန္ျခင္း၊လူပင္ပန္းျခင္း၊ကားမ်ားအခ်ိန္ ျပည္႔ရွဳပ္ေထြးေသာလမ္းမႀကီးျဖစ္သျဖင္႔ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင္႔ကေလးသူငယ္မ်ားအဖုိ႔ ယာဥ္အႏၱရာ ယ္မ်ားစုိးရိမ္ရျခင္းေၾကာင္႔ မိဘ ေမာင္ အမမ်ားက ေန႔စဥ္ႏွင္႔အမွ် ဆင္းရဲဒုကၡခံၿပီး သက္သက္အခ်ိန္ပုိကုန္ေန ၾကရပါသည္။ထုိ႔ေၾကာင္႔ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားမွစုေပါင္း၍ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံတင္ျပရာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားသုိ႔ ဆက္လက္တင္ျပႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ႔ေသာ္လည္းေတြ႔ခြင္႔မရခဲ႔ေၾကာင္း၊ “တယ္လီဖုန္းျဖင္႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေသာအခါ ထုိကိစၥမွာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ အမိန္႔အရ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း”၊  (သ.မ.က) တပ္မွဴးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ႔ပါသည္။ထုိ႔ေၾကာင္႔ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးသုိ႔ဆက္လက္တင္ျပခဲ႔ေသာ္လည္း မည္သုိ႔မွ်တာ၀န္ယူေျဖရွင္းမေပးႏုိင္ခဲ႔ေသာေၾကာင္႔ ” ၊(၄) ရပ္ကြက္ေနျပည္ သူမ်ားမွာ မ်ားစြာအတိဒုကၡေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရပ္မိရပ္ဖျဖစ္ေသာ ၄င္း ဦးလွေဌးမွ ေျပာသည္။ရဟန္းရွင္လူ၊ျပည္သူမ်ား၏ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ဒုကၡကုိ တာ၀န္ရွိသူအဆင္႔ဆင္႔ထံသုိ႔ တင္ျပခဲ႔ေသာ္လည္း မည္သုိ႔မွ် တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိပါသျဖင္႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင္႔ေဆြထံသုိ႔ အသနားခံစာကုိ (၂၄-၆-၂၀၁၂) ေန႔ရက္စြဲပါစာမူျဖင္႔တင္ျပခဲ႔ေသာ္လည္း “ယေန႔အခ်ိန္ထိ တစ္ စုံတရာအေၾကာင္းမထူးေသးေၾကာင္း၊ဒီအတုိင္းသာဆုိ ခန္႔မွန္းလူဦးေရ (၁၆၀၀၀) ေက်ာ္ခန္႔ေနထုိင္ၾကေသာ (၄) ရပ္ကြက္ေန ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူမ်ားမွာ ေရေဘး၊မီးေဘးအတြက္အထူးစုိးရိမ္ရေၾကာင္း၊အကယ္၍ အခန္႔ မသင္႔ မီးေဘးမ်ားနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ခဲ႔ရလ်င္ မီးသတ္ကားမ်ား အ၀င္အထြက္လုံး၀မရႏုိင္ေၾကာင္း၊သုိ႔ပါေသာေၾကာင္႔ အမ်ားျပည္သူမ်ားအား သနားငဲ႔ညာေသာအားျဖင္႔ ယခင္ကအတုိင္း လြတ္လပ္စြာသြားလာအသုံးျပဳခြင္႔ရရွိေရး အတြက္ ျပည္သူပိုင္လမ္းအျဖစ္အျမန္ျပန္လည္သတ္မွတ္ေပးေစလိုေၾကာင္း” ၃/ခ ရပ္ကြက္၊ညီလာခံက်င္းပေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ကေျပာသည္။
­­

ကိုဆက္


Copy From Hot News Weekly Web Page
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free