ဘယ္ေနရာမွာ သံဃာေတာ္ေတြ တစ္ခုခုျဖစ္ ပြဲဆူေအာင္ ပါလိုက္တတ္သည့္ မႏၱေလးျမိဳ႔မွ ဆူပူသူ သံဃာေတာ္ အခ်ိဳ႔သည္ ကိုယ့္မႏၱေလးျမိဳ႕အတြင္း  အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ေတာ့ စိတ္မ၀င္စားၾက။ ငယ္ရြယ္ေသာ သံဃာေတာ္မ်ား ရွိသလို၊ ၾကီးသည္ အထိ သံဃာမစစ္ေသာ သံဃာမ်ား ရွိေနသည္ကိုလည္း မႏၱေလး တစ္ပတ္ျပည့္ေအာင္ ပတ္စရာ မလိုေတြ႔ ႏိုင္သည္။

ဘာသာျခားတို႔၏ အျပစ္ဆို၊ လက္ညိႈးထိုးစရာ ေနထုိင္ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း မျမင္ ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ ၍ ပင္ မရ။ အရွင္ ဘုရားတို႔ ဘာသာေရး သာသနာေရး မလုပ္ ခ်င္ပါက ယဥ္ေက်းမႈကို ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းရန္၊ အမ်ိဳးေ ကာင္း သား သမီးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေ ရွာက္ရန္၊ လူငယ္ မ်ားကို စိတ္ဓာတ္ေကာင္း မြန္ေစရန္ ဆိုေသာ ရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ားျဖင့္ သုဓမၼာ ဇရပ္မ်ားတြင္ ထမင္း မစား ေရမေသာက္ ငုတ္တုပ္ထိုင္ ဆႏၵျပႏိုင္ ပါတယ္။ အရွင္ ဘုရားတို႔ မႏၱေလးမွာ ဒီလို ေမွာင္ရိပ္ခိုျပီး မေကာင္းမႈေတြ ျဖစ္ေနတာကို သြားေ ရာက္ ေဆာင္ ရြက္ေ ပးၾကပါ။
မႏၱေလးၿမိဳ႕၏ အထင္ကရ ေနရာမ်ား ထဲတြင္ သုဓမၼာ ဇရပ္တန္း ေတြ သည္လည္း ပါဝင္ ေပသည္။ သမိုင္း ဝင္ အေမြ အႏွစ္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏုိ င္ငံေတာ္မွ ျပဳျပင္ ထိန္း သိမ္း ခဲ့ၾက သည္။  ႏိုင္ငံျခား ခရီး သြား မ်ားသ ည္ လည္း ထိုေနရာသို႔ လာေရာက္၍ ေလ့လာေနသည္ ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ေနၾကရသည္။ နန္းၿမိဳ ႕ႀကီးႏွ င့္ က်ံဳး ၊ေ က်ာက္ေတာ္ႀကီး၊ ကုသိုလ္ေတာ္၊ မႏၱေလးေတာင္တို႔ျဖင့္ သုဓမၼဇ ရပ္တန္းသည္ အလြန္ ပနံ သင့္လွေပ သည္။ 

ယခုအခါ ထိုေနရာတြင္ အေအးဆိုင္မ်ား ၏ႀကီစိုးရာဇုန္ တစ္ခုလို ျဖစ္ေနသည္။ သက္ဆိုင္ရာမွ လည္း မ်က္ ကြယ္ျပဳ ထားသည္ ဟုထင္ သည္။ အမ်ားသူငါ၏ ထမင္းလုတ္ကို ပုတ္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။  အရွိန္ အ ဟုန္ျမင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုး တက္လာေသာအခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းရန္ မွာႏိုင္ငံ သူႏိုင္ ငံသား အားလံုး၏ တာဝန္ပင္ျဖစ္သည္။
႐ိုး႐ိုး သားသားျဖင့္ မိသားစု ဝမ္းေရးကို ေဈးေရာင္း၍ ေျဖရွင္းေနၾက သည္ကို ဂုဏ္ယူမိ ပါသည္။ ႐ိုး႐ိုး သား သား ဖြင့္လွစ္ ေရာင္းခ်ေနလွ်င္ သုဓမၼ ဇရပ္မ်ားႏွင့္ အေအး ဆိုင္မ်ားမွာ အလြန္ ပင္ႏွစ္လိုဖြယ္ျဖစ္ သည္။ အခုေ တာ့ ၿခံဳေတြၾကားမွာ ထီးတိုင္ ပုေတြႏွင့္ ကာရံ ထားၾကၿပီး အတြဲမ်ား သီးသန္႔ ထိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ျမဴ ဆြယ္ ၍ ေရာင္းခ်ေနျခင္းမ်ိဳးမွာ မျဖစ္သင့္ေပ။  ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶအေမြအႏွစ္မ်ား ထြန္းကား ရာ ေနရာ တြင္ ဤသို႔ေသာ အျမင္မတင့္ စရာမ်ား မရွိသင့္ဘူးဟု ထင္သည္။ 
ဥပမာအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးေသာ ပံုသာျဖစ္သည္
မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္သူၿမိဳ႕ေတာ္ သားမ်ားသည္ လည္း ျမင္ေတြ႕ၾက ရမည္မွာမလြဲေပ။  အထူး သျဖင့္ ေျမာက္ျ ပင္ တြင္ေန ထိုင္ၾက သူမ်ား ပို၍ပင္ျမင္ေတြ႕ၾက ရေပမည္။ ညေမွာင္ ရိပ္ေလး သမ္းလာ လိုက္သည္ႏွင့္ သမီး ရည္း စား အတြဲမ်ားသည္ အလွ်ိဳလွ်ိဳအၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ လာေရာက္ ေနထိုင္ၾကေပေတာ့သည္။ ႐ိုး႐ိုး အတြဲေရာ၊ ဆန္းဆန္း အတြဲေရာ အလြယ္တကူပင္ ကူးလူး ေနၾကေတာ့သည္။  ည(၁၀) နာရီေရာက္သည့္ တိုင္ အေမွာင္ ထု ထဲတြင္ အေအးေသာက္ ေနၾကသည္။ လူမ်ား ကိုေတာ့ မေတြ႕ရ။ ရပ္ထားသည့္ ဆိုင္ ကယ္ႏွ င့္ စက္ဘီး တစ္ခ်ိဳ႕သာျမင္ေတြ႕ ေနၾကရသည္။

ပို၍ ဆိုး သည္က မီးထြန္း မထားျခင္းပင္။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ လည္း အလြန္ေကာင္း သည္။ ျခင္ေဆးေခြ မ်ား ထြန္းေပးထား ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အသိမၾကြယ္၊ စမ္းသပ္ခ်င္ေသာ အရြယ္မ်ားသည္ ထိုေနရာကို စမ္းသပ္ကြင္း တစ္ခုႏွယ္ အသံုးခ်ေနၾက သည္။ မိဘ အမ်ားစု သည္လည္း သားသ မီးမ်ား က်ံဳးေဘး အေအးေသာက္ သြားမည္ ဆိုလွ်င္ ယံုၾကည္ စိတ္ခ် လႊတ္ တတ္ၾကသည္။ သို႔ေပမယ့္ သုဓမၼ ဇရပ္တန္းကို မေက်ာ္ႏိုင္ၾကေပ။

ငယ္ရြယ္သူေတြကို အမွားထဲဇြတ္ တိုးဝင္ေစရန္ သုဓမၼဇရပ္တန္းကို အမွီျပဳၿပီး အေအးဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေ နၾကသူ မ်ားက ကာဗာေပးၿပီးတြန္းပို႔ သလိုျဖစ္ေနေတာ့ မိဘမ်ားမွာေ သာကမီးေ တြ ေဝေနၾက ရေတာ့ သည္။  အမ်ိဳးဂုဏ္ ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ အေမြကို ဖ်က္ၿပီး ႏိုင္ငံ၏ မ်က္ႏွာကို အိုးမဲ သုတ္ေနသလို ခံစားေနၾက ရသည္ ။ႏိုင္ငံတကာ မွေ လ့လာသူမ်ား အမ်ားဆံုး ဝင္ထြက္ သြားလာရာတြင္ ဟန္ျပၿပီး မဖြယ္ မရာ ေရာင္းခ်ေနေသာ အေအးဆိုင္မ်ား ဖယ္ရွား ရွင္းလင္းၿပီး စနစ္တက် အခ်ိန္ သတ္မွတ္ကာ မီးမ်ား လင္း ထိန္ စြာ ထြန္းၿပီးေရာင္း ခ်ႏိုင္လွ်င္ မိသားစု ဝမ္းေရး မခက္ခဲဘဲႏွင့္ မႏၱေလး သည္လည္း မႏၱေလးပင္ျဖစ္ လာေပ လိမ့္မည္။

From: ေအာင္ကိုဦး
Copy From Myanmar Daily Star Group
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free