အဆင့္-1


ေဖ့ဘုတ္ကိုဖြင့္ပါ မူလမ်က္ႏွာမွာ ေအာက္ကအတိုင္း လြတ္တဲ့ေနရာမွာ ညာဘက္ကလစ္ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ 
(ေအာက္ပါပံုကိုၾကည့္ပါ)
အဆင့္-2


ထို႕ေနာက္ ေပၚလာသည့္ boxမွ view page source ဆိုတာကိုႏွိပ္လိုက္ပါ ... ထို႕ေနာက္ေအာက္ ပါပံု အတိုင္းေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္ ... ေအာက္ပါအတိုင္ေပၚလာပါက Ctrl+F ကိုတြဲးလိုက္ပါက ေအာက္ပါအတိုင္း boxေပၚလာပါမည္..ေအာက္ပါပံုမွာ Google chrome မွာ ျပဳလုပ္ထား သည့္ပါျဖစ္ပါသည္။Google chrome Ctrl=+F ႏွင့္တြဲးႏွိပ္ၿပီးပါက အေပၚမွာေပၚမွာျဖစ္ၿပီး mozilla firefox မွာေတာ့ေအာက္ေျခ မွာေပၚ လာမွာျဖစ္ပါသည္။
  
ေအာက္ပါပံုမွာ mozilla firefox မွာ Ctrl=+F ႏွင့္တြဲးႏွိပ္ၿပီး ေပၚလာသည့္ပံုျဖစ္ပါသည္။
ထို႕ေနာက္ေပၚလာသည့္ Box မွာ orderedfriends ဆိုတာကိုရိုက္ထည့္လိုက္ပါ..

ထို႕ေနာက္ ေအာက္ ပါပံု အတိုင္း highlight ျဖင့္ ျပထား ေသာ စာ ၏ေနာက္ မွ list ထဲမွာ ပထမဆံုဂဏာန္အတြဲးကို ေကာ္ပီကူးယူလိုက္ပါ..

အဆင့္-3

ထို႕ေနာက္ Facebook စာမ်က္ႏွာေရွ႕ ကိုသြာၿပီးေ နာက္ https://www.facebook.com/ ေစာေစာေ ကာ္ ပီ ကူးယူလာသည့္ ဂဏာန္ကိုေနာက္မွာထည့္ၿပီး Enter ေခါက္လိုက္ပါ

ထို အခါ မိမိ profile ကို အၾကည့္မ်ားဆံုးသူကိုယ္ေတြ႕၇မွာျဖစ္ပါတယ္...
  Copy From Myanmar Daily Star Group
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free