လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ မကိုက္ညီဘူးဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ညီညြတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးတင္ရီက ရန္ကုန္တိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရုံးကို ကန္႔ကြက္ အယူခံလႊာ တင္ထားတဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး NLD ပါတီက ေျဖရွင္းခ်က္ေပးမယ့္စာကို တနလၤာေန႔မွာ တင္သြင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


AFP
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔က ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ဝါသိခၤေက်းရြာသို႔ ပါတီစည္းရံုးေရး ခရီးစဥ္ သြားေရာက္သည့္ ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လူထုက ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္စဥ္။
ဦးတင္ရီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခရိုင္ေကာ္မရွင္ရုံးမွာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္ေန႔က ကန္႔ကြက္ခဲ့တာပါ။ အဲဒီ ကန္႔ကြက္လႊာကို ခရိုင္ေကာ္မရွင္က ပယ္ခ်ၿပီးေနာက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ အယူခံလႊာကို ရန္ကုန္တိုင္း ေကာ္မရွင္ရုံးမွာ ထပ္တင္ခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္ ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရုံးကေတာ့ သူတို႔အေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲပုဒ္မ (၂၈-က) အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပၿပီး ညီညြတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးတင္ရီရဲ႕ ကန္႔ကြက္လႊာကို ပယ္ခ်ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

RFA က ကူးယူထားမိပါသည္
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free