DKBA နဲ့ အစိုးရ ညွိႏိႈင္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာလားဖြယ္ ဦးေဆာင္ေသာ ဒီေကဘီေအ တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ အစိုးရျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရး အဖြဲ႔တို႔သည္၊ DKBA တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ BGF တပ္ဖြဲ႔မ်ား ေနရာခ် ထားေရးအတြက္ ကရင္ျပည္နယ္ ဖါးအံၿမိဳ႔တြင္ ယမာန္ေန႔က ေတြ႔ဆံုေဆြး ေႏြးခဲ့ပါသည္။ ယင္းေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ဒီေကဘီေအ ဖက္မွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ မိုေရွး၊ ဦးေဆာင္ျပီး၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေလး၊ ဗိုလ္မွဴး ေလာက္လံုတို႔ အပါ၀င္ အဖြဲ႔၀င္ (၇) ဦး တက္ေရာက္ ခဲ့သည္ဟု ဗိုလ္မွဴးေလာက္လံုက ဆိုပါသည္။ အစိုးရ ဖက္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ အမွတ္ (၄) စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မွဴး (ကစထ ၄) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သက္ႏိုင္၀င္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရးအဖြဲမွ ဦးေအာင္ေသာင္း၊ ဦးေက်ာ္၀င္း၊ ဦးသိန္းေဇာ္၊ အေရွ႔ေတာင္တိုင္း တိုင္းမွဴး တင္ေမာင္၀င္း၊ နယ္ ျခားေစာင့္တပ္ အႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဖားႏြီးတို႔ အပါ၀င္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား ကိုယ္စားလွယ္ (၁၁)ဦး တက္ေရာက္ ေဆြး ေႏြးခဲ့သည္ဟု ဒီေကဘီေအဖက္က ဆိုပါသည္။ “ အေျခအေနက ေနရာမခ်လို႔ မျဖစ္ေတာ့ဘူးေလ။ ေနတဲ့ေနရာေတြက ထပ္ေနသလို၊ သြားလာေရးမွာလည္း၊ အခက္အခဲျဖစ္လာပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သူ႔တပ္ကိုယ့္တပ္အျပိဳင္ စည္းရံုးလာခဲ့တဲ့အတြက္ အထင္အျမင္လြဲမွားမွဳေတြ တစတစႀကီးထြား လာေနတဲ့အတြက္ ေနရာခ်ထားရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဟု ဒီေကဘီေအဖက္ကဆိုပါသည္။
ထိုေတြ႔ဆံုပဲြ၌ေဆြးေႏြးၾကသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ၊
(က) ျမိဳင္ႀကီးငူေဒသအား စစ္မဲ့ဇံုအျဖစ္ ထားရွိျပီး၊ မည္သည့္ တပ္ဖြဲ႔မဆို စစ္၀တ္စံုျဖင့္ သြားခြင့္မျပဳသည့္ေနရာ သတ္မွတ္ခဲ့ပါ သည္။
(ခ) BGF တပ္မွဴးေဟာင္း ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ဘိအား စစ္ေျပးအျဖစ္ မသတ္မွတ္ေတာ့ဘဲ DKBA ကလို႔ထူးလား တပ္အဖြဲ႔အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ျခင္း။
(ဂ) DKBA ၏ ဆက္ဆံေရးရံုးမ်ားမွာ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႔၊ ဖါးအံျမိဳ႔ႏွင့္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးျမိဳ႔၌ ထားရွိရန္။
(ဃ) စီးပြားေရးအရ ေနျပည္ေတာ္ ႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္ ေျမေနရာမ်ားေလ်ွာက္ထားရန္။
(င) တပ္ေနရာခ်ထားေရးမွာ BGF တပ္မ်ားကို လက္ရွိေနရာ၌ ထားရွိျပီး ဒီေကဘီေအ ကလို႔ထူးလားႏွင့္ ကလို႔ထူး၀ါး စစ္ ဗ်ဴဟာတပ္မ်ားကို ကရင္ျပည္နယ္ လွဳိင္းဘြဲၿမိဳ႔နယ္စပ္ရွိ မယ္တေ၀ါ တ၀ိုက္ ထားရွိရန္ ျဖစ္ျပီး အေသးစိပ္ကို ယေန႔ထပ္မံ ေဆြးၾကမည္ျဖစ္သည္။
_
ကရင္ျပည္နယ္ျပည္ နယ္လံုျခဳံေရးေကာင္စီ (ဓါတ္ပံု - Voice Weekly)
အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ေရးေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ေသာင္းသည္၊ ကလို႔ထူးေဘာ စစ္ဗ်ဴဟာအတြက္ Skynet  အလံုး(၂၀) လွဴတန္းခဲ့ပါသည္။ အစီစဥ္အရ ကလို႔ထူးလား စစ္ဗ်ဴဟာမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဘိႏွင့္ ကလို႔ထူး၀ါး စစ္ဗ်ဴဟာမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္သက္တို႔ကို မိတ္ဆက္ေပးရန္ရွိျပီး  တပ္ေနရာ ခ်ထားေရးကို ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။
မၾကာခင္ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္ ပ႗ိပကၡေၾကာင့္ အစိုးရသည္ DKBA ႏွင့္ BGF တို႔ကို တပ္ေနရာ ခ်ထားလိုက္ျခင္း ျဖစ္ဟန္ရွိပါသည္။ DKBA တပ္ဖြဲ႔တြင္ ကလို႔ထူးေဘာ၊ ကလို႔ထူး၀ါးႏွင့္ ကလို႔ထူးလား ဟူ၍ စစ္ဗ်ဴဟာ (၃) ခုရွိသလို၊ BGF နယ္ျခားေစာင့္တပ္တြင္လည္း အမွတ္ ၁၀၁၁ ႏွင့္ အမွတ္ ၁၀၁၉ တပ္ရင္းတို႔ ရွိပါသည္။ ခန္႔မွန္းအင္အားမွာ တဖြဲ႔တြင္ အင္ အား (၇၀၀)ေက်ာ္ ရွိမည္ဟု နယ္စပ္ရွိ စစ္ေရး အကဲခတ္မ်ားက ဆိုပါသည္။
DKBA ႏွင့္ BGF ပ႗ိပကၡေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္ ဒီေကဘီေအၾကား အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ပ်က္ပ်ယ္ျပီး ျပန္လည္ တိုက္ခိုက္ၾက မည့္အေရးကို ဒီေကဘီေအ အေျခစိုက္ေသာေဒသမွ လူမ်ားက စိုးရိမ္လာေနၾကပါသည္။

phophtaw မွတဆင့္ ကူးယူေဖာ္ျပမိပါသည္။

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free