အတည္ျပဳျပဌာန္းၿပီးျဖစ္ေသာ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဥပေဒတြင္ အဓမၼလုပ္အားေပးေစခိုင္းသူအား အေရးယူမည့္ ဥပေဒပုဒ္မကို ျဖည့္စြက္ရန္အတြက္ ယေန႔က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။

ယင္းဥပေဒအား  ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒဟုေခၚေၾကာင္း၊ ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဥပေဒ၏ ပုဒ္မ (၂၇) ပုဒ္မခြဲ (က) ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ပုဒ္မခြဲ (ခ) အျဖစ္ ျဖည့္စြက္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းဥပေဒပုဒ္မတြင္  မည္သူမဆို ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံမွ ၎၏ဆႏၵအေလ်ာက္ ကမ္းလွမ္းျခင္း မဟုတ္ဘဲ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျပစ္ေပးမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း ျဖင့္ ထိုသူ၏ လုပ္အားသို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈ အားအဓမၼရယူခိုင္းေစမႈျပဳလွ်င္ ျပဳသူအား ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ ဟုပါရွိေၾကာင္း ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းကေျပာသည္။

ယင္းဥပေဒ ပုဒ္မႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ေဆြးေႏြးလိုေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား မနက္ျဖန္ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ စာရင္းေပးရန္လႊတ္ေတာ္မွ ေၾကျငာထားေၾကာင္း ဦးေဖသန္းက ေျပာသည္။

၎က “ဒါက လုပ္ငန္းသေဘာအရ ေဆြးေႏြးႏိုင္တယ္ေျပာတာပါ။ တကယ္က ဒီပုဒ္မကို ကို္ယ္စားလွယ္ အမ်ားစုက သေဘာတူပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

ယခုဥပေဒပုဒ္မမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း၏ တိုက္တြန္းခ်က္အရ ျဖည့္စြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဓမၼလုပ္အားေပး ေစခိုင္းမႈမ်ားမွာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးၾကည္ျမင့္က  ေျပာသည္။့

၎က “ အခု ဥပေဒပုဒ္မျဖည့္စြက္တာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ILO ရဲ႕အၾကံျပဳခ်က္ကို အစိုးရက လက္ခံလာတဲ့အေျခအေနကို ျပတာပဲ” ဟုေျပာသည္။

ယခုကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး အလုပ္သမား၊ လယ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦီးျဖစ္သည့္ မစုစုေႏြးကမူ ယခုလက္ရွိတြင္္လည္း အဓမၼလုပ္အားေပးေစခိုင္းသူအား တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အဓမၼလုပ္အားေပးေစခိုင္းမႈမ်ားမွာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ယခုအခ်ိန္အထိ ျဖစ္ပြားေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။

၎က “ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ဥပေဒအတုိင္းအေရးယူမယ္ဆိုရင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္မွရမယ္။ အေပၚပိုင္းက ဥပေဒေတြ ျပဌာန္းခ်က္ေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ ထုတ္ထုတ္ ေအာက္ေျခကမက်င့္သံုးရင္ အဓမၼလုပ္အားေပးေစခိုင္းမႈေတြ ဆက္ျဖစ္ေနအံုးမွာပဲ” ဟုေျပာသည္။      ။


YPI မွ ကူးသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free