511c
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ အမ်ားဆုံး၀ယ္ယူသည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘန္ေကာက္ညျမင္ကြင္း
ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔မွစ၍ တစ္ရက္လွ်င္ ၁၂ နာရီအထိ ေလးလၾကာ လွ်ပ္စစ္မီးျဖတ္ေတာက္မႈ အစီအစဥ္ စတင္ေနမႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ား အပါအ၀င္ လူထုလူတန္းစားအလႊာ အသီးသီး အခက္ေတြ႕ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကာယကံရွင္ အသီးသီးက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေနာက္ပိုင္း အလွည့္က် မီးေပးစနစ္ ပယ္ဖ်က္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕ႀကီး အသီးသီးတြင္ ပုံမွန္မီးေပးခဲ့ရာမွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔မွစ၍ အလွည့္က် မီးေပးစနစ္ကို ျပန္လည္က်င့္သုံးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
လွ်ပ္စစ္မီးျဖတ္ေတာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါေမာကၡဦးေမာ္သန္း (ပါေမာကၡခ်ဳပ္-ၿငိမ္း၊ စီးပြားေရး တကၠသိုလ္)က “အခုၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ လူထုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျပည့္၀ခဲ့တယ္။ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚထားတဲ့  အျမင္ေတြေကာင္းလာတယ္။ စီးပြားေရးမွာ ေငြလဲႏႈန္းေပါင္းစည္းေရးနဲ႔ ႏႈန္းရွင္ထားရွိေရးလုိ အေရးႀကီးတဲ့ ေျခလွမ္းေတြလုပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ လွ်ပ္စစ္မီးေပးတဲ့ပမာဏ ကုိ ေလွ်ာ့လုိက္တာ ေကာင္းတဲ့ေျခလွမ္းေတြကုိ တုံ႔ေႏွးေစတဲ့ လုပ္ရပ္တစ္ခုလုိ႔ ယူဆပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးဟာ လူတုိင္း၊ အိမ္ေထာင္စုတုိင္းအတြက္ အဓိကလုိအပ္တယ္။ အစုိးရလွ်ပ္စစ္မီး ပ်က္တာနဲ႔ အိမ္ေထာင္စုတုိင္း အဆင္မေျပတာ ၾကံဳရတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြလည္း လုပ္ငန္းခ်ိန္အတြင္း  မီးပ်က္ေတာ့ စက္သံုးဆီအသံုးျပဳၿပီး ဆက္လုပ္ရတဲ့အတြက္ ကုန္က်စရိတ္တက္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ေစ်းျမႇင့္ၿပီး ေရာင္းခ်ရတယ္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ ျမင့္လာႏုိင္တယ္။ စီးပြားေရးပုိၿပီး တုံ႔ေႏွးသြားႏုိင္တဲ့အတြက္ အလုပ္အကုိင္နဲ႔ ၀င္ေငြျဖန္႔ျဖဴးမႈ ဆုတ္ယုတ္လာႏုိင္တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ မီတာခတက္ခ်ိန္မွာ မီးပုိမွန္လာမယ္လို႔ ထင္ခဲ့ေသးတယ္။ ေနာက္စက္သံုးဆီေတြကုိ အခြန္ေလွ်ာ့တယ္လုိ႔ ၾကားေတာ့ ဒီဇယ္တို႔ ဓာတ္ဆီတို႔ ေစ်းက်မယ္ထင္ခဲ့တာ၊ မီးလည္း ပုိမမွန္လာဘူး၊ စက္သံုးဆီလည္း ေစ်းမက်ေသးဘူး။ မီတာခတုိးလုိ႔ မီးပံုမွန္လာရင္ အျပစ္မေျပာသာဘူး။ အခုမီးက မႏွစ္ကေလာက္ေတာင္ မမွန္ေတာ့ဘူး။ မီးမမွန္လုိ႔ စက္သံုးဆီေစ်းက်ရင္ ခံသာေသးတယ္။ အခု မီးမလာတဲ့အတြက္ ျပင္ပ စက္သံုးဆီေစ်းကြက္မွာ ေစ်းေတာင္ ပုိျမင့္လာႏုိင္တယ္။ ဒါေတြက အမ်ားျပည္သူနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိ ၀န္ ထုပ္၀န္ပုိးျဖစ္ေစတယ္။ မီးမမွန္တာ က အေျခခံအေဆာက္အဦ အရည္အေသြးနိမ့္က်မႈရဲ႕ ျပယုဂ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ မီးမမွန္တာ၊ လမ္းမေကာင္းတာ၊ ဆက္သြယ္ေရး ည့ံဖ်င္းတာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ႏုိင္ငံျခားလုပ္ငန္းေတြ ၀င္လာခ်င္မွာမဟုတ္ ဘူး”ဟု သံုးသပ္ပါသည္။

မီတာခတုိးလုိ႔ မီးပံုမွန္လာရင္ အျပစ္မေျပာသာဘူး။ အခုမီးက မႏွစ္က ေလာက္ေတာင္ မမွန္ေတာ့ဘူး။ မီးမမွန္လုိ႔ စက္သံုးဆီေစ်းက်ရင္ ခံသာေသးတယ္။ အခုမီးမလာတဲ့အတြက္ ျပင္ပ စက္သံုးဆီ ေစ်းကြက္မွာ ေစ်းေတာင္ ပုိျမင့္လာႏုိင္တယ္။ ဒါေတြက အမ်ားျပည္သူနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး ျဖစ္ေစတယ္။ မီးမမွန္တာက အေျခခံ အေဆာက္အဦ အရည္အေသြးနိမ့္က်မႈရဲ႕ ျပယုဂ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေနျဖင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအပါ အ၀င္ ၿမိဳ႕ေနလူထု ၇ သန္းေက်ာ္ အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈမွာ အဓိက အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနရာ ယခုကဲ့သို႔ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ မီးျဖတ္ေတာက္မႈေၾကာင့္ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ အခက္အခဲမ်ဳိးစုံ ၾကဳံေတြ႕ေနၾကရသည္ဟု ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။
511b
ေနျပည္ေတာ္ ဇဗၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ညျမင္ကြင္းကုိ ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္
“က်န္တာေတြေတာ့ သိပ္မေျပာခ်င္ဘူးဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ့္အေမ အသက္ ၉၀ ရွိၿပီ။ ညဘက္ေတြမီးျဖတ္ရင္ သိပ္ဒုကၡေရာက္တာပဲ။ မီးစက္ႏႈိးဖို႔ ပတ္၀န္းက်င္အားနာရ။ သက္ႀကီး အေမအိုအတြက္ စိုးရိမ္ရ။ အခုအခ်ိန္ က အပူျပင္းဆုံးကာလ ဧၿပီလဗ်ာ။  ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုခုေၾကာင့္ ဒီစနစ္ကို က်င့္သုံးလိုက္တာဆိုရင္ ျပည္သူ ကို ဒုကၡေပးတာနဲ႔ အတူတူပဲ။ တာ၀န္ရွိသူေတြမွာ လူသားအခ်င္းခ်င္း စာနာစိတ္ရွိဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ ေသခ်ာတယ္ဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္အပါအ၀င္ အလႊာအသီးသီးက လူေတြအကုန္လုံး ဒီမီးျဖတ္တဲ့ကိစၥေၾကာင့္ အားလုံးစိတ္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေနၾကရတယ္”ဟု သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အိမ္ရာတစ္ခုတြင္ ေနထိုင္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ အခ်ဳိ႕ကလည္း ကာလရွည္မ ီးျဖတ္မႈေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္မႈမ်ား အေပၚ ေထာက္ျပေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။
511a
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ညျမင္ကြင္းကုိ ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔ကေတြ႔ရစဥ္
“အခုလို မီးကို အခ်ိန္ပိုင္းနဲ႔ ေပးလိုက္တာဟာ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား လုပ္ငန္းေတြကို သတ္ပစ္လိုက္သလိုပဲ။ မီးစက္နဲ႔ အလုပ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာင္ အေသးစား အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြ အလြန္ဆံုးခံႏိုင္ ရင္တစ္လပါပဲ။ မီးျဖတ္လိုက္လို႔ ဒီဇယ္နဲ႔လည္မယ္ ဆိုျပန္ေတာ့လည္း ပုဂၢလိက ဒီဇယ္တင္သြင္းတဲ့လူေတြက ဒီဇယ္ေစ်းကို လိုသလိုကစားထားတဲ့ ႏႈန္းနဲ႔ ၀ယ္သံုးေနရတယ္။ စက္သံုးဆီေတြ အခြန္အမ်ားႀကီး ေလွ်ာ့ေပးတယ္ ဆိုေပမယ့္ ေစ်းတစ္က်ပ္မွမက်ဘူး။ တစ္ဖက္က မီးကို အခ်ိန္ပိုင္းနဲ႔ေပး၊ တစ္ဖက္က က စားထားတဲ့စက္သံုးဆီေစ်းကို ၀ယ္သံုးခိုင္းသလို ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီႏွစ္ခုၾကားထဲမွာ ကာလရွည္ၾကာ မီးျပတ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေသးစား အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြကို သတ္သလိုပါပဲ။ မီတာခေတြကို တိုးေကာက္လိုက္တုန္းက မီးေတာ့မွန္ၿပီဆိုၿပီး ထင္လိုက္ေသးတယ္။ အခုေတာ့ မီးလည္းအခ်ိန္ ပိုင္းပဲသံုးရ၊ စက္သံုးဆီကေစ်းမက်၊ မီတာခလည္း ပိုေပးလိုက္ရတဲ့အျဖစ္ ၾကံဳလိုက္ရတာပဲ။ အရင္မီးေပးႏိုင္ၿပီး မွ အခုမေပးႏိုင္ဘူးဆိုတာ ေတာ္ေတာ္အံ့ၾသဖို႔ေကာင္းတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္း ဆိုတာသိခ်င္ပါတယ္”ဟု ဒဂံုဆိပ္ကမ္း စက္မႈဇုန္မွ ပလတ္စတစ္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ပါသည္။
“အရင္မီးလာတုန္းက ငါး တစ္ပိႆာအတြက္ ေရခဲ ၁၄ က်ပ္ဖိုးပဲ သံုးရတယ္။ အခုမီးပ်က္တဲ့ရက္က စၿပီး ငါးတစ္ပိႆာအတြက္ ေရခဲ ၃၆ က်ပ္ဖိုး သံုးရတာေၾကာင့္ တစ္ဆေက်ာ္ တက္သြားတယ္။ ဒါလတ္တေလာ ၾကံဳရတာ။ ေရခဲစက္ေတြ အားလံုး မီးစက္နဲ႔လည္ရေတာ့ ေစ်းေတြ တက္တဲ့အျပင္ ေရခဲေတြကလည္း အေလးခ်ိန္မျပည့္ေတာ့ဘူး။ မီးသာ ေရရွည္ ပ်က္မယ္ဆိုရင္ အေျခခံေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းကေတာ့ ထိခိုက္ဦးမွာပါ”ဟု ဦး၀င္းႀကိဳင္(ဒုဥကၠ႒-ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖဲြ႕ခ်ဳပ္)က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ရဲရြာေရအား လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈႏွင့္ ေရအား လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားပုံမွန္အတိုင္း ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ အလွည့္က် မီးေပးစနစ္ စတင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားဖူးပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည့္အတိုင္း အလွည့္က် မီးေပးစနစ္ က်င့္သုံးခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ ပုံမွန္အတိုင္း မီးေပးခဲ့သည္။
တစ္ႏိုင္ငံလုံး လွ်ပ္စစ္သုံးစြဲမႈ၏ တစ္၀က္နီးပါးမွ်ရွိၿပီး စက္မႈလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ စက္မႈဇုန္အမ်ားဆုံးတည္ရွိ ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးေ၀ႏုိင္မႈအေပၚ ပုံမွန္အားျဖင့္ လုံေလာက္မႈရွိေၾကာင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးအဖြဲ႕မွတာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားထားခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစြဲ မႈသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၆၇၀ မဂၢါ၀ပ္ ရွိၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြက္ National  Grip မွ မဂၢါ၀ပ္ ၄၀၀ ယူေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ရွိ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စက္႐ုံ ေလး႐ုံမွ မဂၢါ၀ပ္ ၂၇၀ ခန္႔ထုတ္လုပ္ ေသာေၾကာင့္ပုံမွန္အားျဖင့္လုံေလာက္မႈ ရွိေၾကာင္း ထိုစဥ္က ေျပာၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

မႏွစ္ကလည္း မီးမပ်က္ဘူးဆုိေတာ့ မီးမပ်က္ေတာ့ဘူးထင္လုိ႔ မီးစက္ ေတြဘာေတြ ဘာဆုိဘာမွ ျပင္မထားဘူး။ အခုျဗဳန္းစားႀကီး မီးျဖတ္ခ်လုိက္ေတာ့ ျပႆနာတက္ေရာဗ်ာ။    ဘယ္လုိျဖစ္တာလဲ။ ျမစ္ဆုံကိစၥတုန္းကေတာင္ လွ်ပ္စစ္(၁)၀န္ႀကီးက ဓာတ္အားေတြ ပိုလွ်ံလုိ႔ေရာင္းရတာလုိ႔ ေျပာေသးတယ္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေတြ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔က ရတာေတြ ဘယ္ေရာက္ကုန္ၿပီလဲ။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ မီဒီယာေတြ႕ ဆုံပြဲတြင္ အမွတ္(၂)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္စိုးက”ျမစ္ႀကီးနားဘက္မွာ ခ်ီေဗြ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၿပီးပါၿပီ။ မဂၢါ၀ပ္ ၁၀၀ေလာက္ သယ္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးညင္း၊ မိုးေကာင္း၊ ျမစ္ ႀကီးနားဓာတ္အား ရရွိေရးေဆာင္ ရြက္ေပးမယ္။ ၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ကုန္ေလာက္ဆိုရင္ ေလာက္ကိုင္၊ ကြန္ဟိန္း၊ ပင္းတယတို႔မွာ လုပ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြက ရွမ္းျပည္နယ္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုပဲ ေတာင္ႀကီးပတ္၀န္းက်င္မွာ အင္းေဒသမီးရရွိေရး၊ ဓႏုေဒသ မီးရရွိ ေရးစတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ၂၀၁၁-၂၀၁၂မွာ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။  ေမာ္လၿမိဳင္မွာ ၂၃၀ ေကဗီြေအ ဓာတ္အားလိုင္းက သထုံကေန ေမာ္လၿမိဳင္ကို ေရာက္ပါေတာ့မယ္။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ မွာၿပီး ပါမယ္။ ၿပီးရင္ ဓာတ္အားရၿပီး မြန္ ျပည္နယ္၊ကရင္ျပည္နယ္အတြက္ ဓာတ္အား လုံလုံေလာက္ေလာက္ ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာ ေရႊေတာင္ကေန ေျမာင္းတကာ ဒီမွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္ကို ဓာတ္အားလိုင္း ထပ္ထည့္ရပါတယ္။ ေျမာက္ဘက္ပိုင္းက ထုတ္တဲ့ဓာတ္အားေတြကို ရန္ကုန္ကို သယ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ရတာပါ။ ရန္ကုန္မွာ ဓာတ္အားေကာင္းလာတာနဲ႔ အသုတ္၊ ပုသိမ္တို႔ စတဲ့  ဧရာ၀တီတိုင္း ဓာတ္အားရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ပါမယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။
ထို႔ျပင္ “၂၀၁၂- ၂၀၁၃ မွာ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္မွာက ေရႊေတာင္ကေန ေတာင္ကုတ္ကို ၂၃၀ ေကဗီြေအ ဓာတ္အားလိုင္း ဆြဲပါမယ္။ ေတာင္ကုတ္ကေနမအီ၊ မအီကေနအမ္း၊ အမ္းကေနမန္းဆြဲပါမယ္။ ဒါကို ၿေအငသညေူ  ြမငစ နဲ႔ဆက္ထားတာျဖစ္ ပါတယ္။ National  Grip ကေန ထြက္တဲ့ ဓာတ္အားကိုယူၿပီး ေတာင္ကုတ္၊ မအီ၊ အမ္း၊ ေက်ာက္ျဖဴစတဲ့ေဒသေတြကို ၂၀၁၂-၁၃မွာ ဓာတ္အား ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ပါမယ္။၂၀၁၂ -၂၀၁၃မွာ မေရာက္ရင္၂၀၁၄ေနာက္ အက်ဆုံးၿပီးေအာင္ ဓာတ္အားလိုင္း ကိုေဆာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၄မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ္းကေန ေတာင္ဘက္ျခမ္း တစ္ျခမ္းလုံး၂၄နာရီမီးရပါမယ္။  ဒီအတြက္ပစၥည္းေတြ အားလုံး၀ယ္ယူ ေနၿပီ။ ရခိုင္မွာ ေက်ာက္ျဖဴကေန ေအာက္ပိုင္းအားလုံး ၂၄နာရီ မီးရမယ္။ ၂၀၁၄အကုန္မွာ ရမယ္လို႔ခန္႔ မွန္းပါတယ္။ အမ္းကိုေရာက္ၿပီးရင္ အမ္းကေန ေက်ာက္ေတာ္ကို ၂၃၀ ေကဗီြေအဓာတ္အားလိုင္း ဆက္ဆြဲပါမယ္။ ေက်ာက္ေတာ္-ပုဏၰားကြၽန္း- စစ္ေတြဆြဲပါမယ္။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ကုန္ရင္ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ National  Grip ကေန မီး ၂၄နာရီရသြားပါမယ္။ ဒါကိုေတာ့ အာမခံပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ပစၥည္းေတြကိုလည္း ၀ယ္ၿပီးပါၿပီ”ဟု အမွတ္ (၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္း အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး က ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အလွည့္က် မီးေပးစနစ္ကို ၁၉၉၉ခုႏွစ္က က်င့္ သံုးခဲ့ၿပီး ၂၀၀၇ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာမွ ဇြန္ လအထိလည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလမွ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ လည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ မွ ဇြန္လအထိ လည္းေကာင္း အသီးသီး က်င့္သံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
“မီးပ်က္တဲ့ကိစၥကို ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သမၼတႀကီးကေရွ႕ ဆက္သြားမယ္။ ေနာက္မဆုတ္ဘူးလို႔  ေျပာထားတာကို အခုေတာ့ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ကို ျပန္သြားေနသလိုပါပဲ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကေတာင္ မပ်က္ဘူးေလ။ အခု မီးပ်က္တယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥကေနာက္ျပန္ဆုတ္ေနတဲ့ သေဘာလို႔ပဲ ျမင္ပါတယ္။ ျပည္သူတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ေတာ့ အဲဒီလိုပဲ ခံစားမိပါတယ္”ဟု မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“အခုလို မီးေတြပ်က္ေတာ့ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုေတြမွာ ေနရတဲ့သူေတြ အတြက္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးကို အခက္အခဲ ၾကံဳရပါတယ္။ မီးကအခ်ိန္ပိုင္းနဲ႔ ျဖစ္သြားတဲ့အခါ မီးလာတဲ့ အခ်ိန္ေလးကိုပဲ တိုက္ခန္းေတြ အားလံုး၀ိုင္းၿပီး ေရတင္ၾကတာေၾကာင့္ ေရမရတဲ့ အခက္အခဲေတြ အသီးသီး ၾကံဳရတယ္။ ကိုယ့္ရပ္ကြက္ဘက္ျခမ္းက မီးပ်က္ေနေပမယ့္ ဟိုဘက္ ရပ္ကြက္ျခမ္းက မီးလာတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ ေနေတာ့ေအာက္က ေရပိုက္ေတြကလည္း ေရဖြင့္သံုးလို႔မရဘူး။ ဒီေတာ့ မီးအခက္အခဲတင္ မကဘဲ ေရအခက္အခဲပါ ၾကံဳရပါတယ္။ ေရ၀ယ္သံုးမယ္ ဆိုရင္လည္း ေရသန္႔တစ္ဘူးကို ၄၀၀၊ အေပၚထပ္ကိုထမ္းတင္ခ ၂၀၀ နဲ႔ ေရတစ္စည္ျပည့္ေအာင္ ျဖည့္ဖို႔ေတာင္ မိသားစုတစ္စုအတြက္ မလြယ္တဲ့ အေျခအေနပါ။ မႏွစ္က တစ္ႏွစ္လံုးေတာင္မီးေတြ မွန္ေအာင္ေပးေနႏိုင္ ေသးတာပါ။ အခုခ်ိန္မွ ႐ုတ္တရက္ႀကီး မေပးႏိုင္ေတာ့ဘူး ဆိုတာက တကယ့္ကို မယံုၾကည္ႏိုင္စရာပါပဲ။ အခုလိုသာ မီးဆက္ပ်က္ေနမယ္ဆိုရင္ တိုက္ခန္းေတြမ်ားၿပီး တိုက္ခန္းတစ္ခန္းမွာေတာင္ မိသားစု ႏွစ္စုေလာက္ ေပါင္းေနတာမ်ဳိး၊ မိန္းကေလးေလး ငါးေယာက္စုၿပီး အေဆာင္သေဘာ ေနတာမ်ဳိးေတြမ်ားတဲ့ ေက်ာက္ေျမာင္းလို ရပ္ကြက္မွာက အခက္အခဲဒုကၡေတြ ပိုၿပီးၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္ပါတယ္”ဟု  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လူေနထူထပ္ေသာ ရပ္ကြက္မ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ေသာ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ေျမာင္း ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သူတစ္ဦးက ေျပာပါ သည္။
“မီးပ်က္တဲ့ဒဏ္ကို ကြၽန္ေတာ္ လည္း ခံစားရတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ ရပ္ကြက္ထဲက လူေတြလည္း ခံရတာပဲ။ အထူးသျဖင့္ အခုလို အရမ္းပူတဲ့ ရာသီမ်ဳိးမွာ မီးပ်က္တာ ပိုဆိုးတယ္။ အခုထပ္ျပီး အလွည့္က်မီးေပးစနစ္ နဲ႕ဆက္ေပးမယ္ဆိုေတာ့ ဘယ္သူမွ မေက်နပ္ၾကဘူး။၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္တုန္းကေတာ့ ေျပာခဲ့ၾကတာေတြ ဖတ္ရတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးရင္ လွ်ပ္စစ္မီး အခ်ိန္ျပည့္ေပးႏိုင္မယ္။ အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာခဲ့ၾကတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ ျဖစ္မလာတဲ့အတြက္ လူထု က ပိုၿပီးမေက်မနပ္ ျဖစ္လာၾကတာေပါ့။ မီးပ်က္လို႔ မီးစက္ေတြႏိႈးရ၊ ၾကာလာေတာ့ အဲဒီ မီးစက္သံေတြၾကား ရဖန္မ်ားေတာ့ လူက႐ူးေတာင္ ႐ူးခ်င္လာတယ္။ ကတိေတြကို အလြယ္တကူ မေပးၾကပါနဲ႕။ လူထုအတြက္၊ ျပည္သူလူထုအတြက္ လုပ္ေပး ႏိုင္တာေတြကို ေျပာၾကပါ။ လုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္ ေျပာၿပီး ျဖစ္မလာရင္ ျပည္သူလူထုက ေဒါသထြက္ရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ျပည္သူလူထုကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျမင္ေအာင္ ေျပာၾကပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ဖတ္ခဲ့ရတာပဲ။ ရဲရြာႀကီး ၿပီးသြားရင္ ဘယ္လို ဘယ္လို၊ ေပါင္းေလာင္းက ဘယ္လို ဘယ္လို။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာတင္ မသံုးႏိုင္ဘဲ ပိုေနလို႔ ေရာင္းခ်ရတာကဘယ္လို ဘယ္လို။  တကယ္တမ္း လက္ေတြ႕မွာ ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္မွာေတာင္ မီးကို လံုေလာက္ေအာင္ မေပးႏိုင္ေသးဘူး။ ထြက္လိုက္တဲ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေတြ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေတြ၊ စြမ္းအင္ေတြ ထြက္ေနေပမယ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာတင္ လွ်ပ္စစ္မီးက မလံုေလာက္ဘူးဆိုေတာ့ အဲဒီေရအားလွ်ပ္စစ္ေတြ၊ သဘာ၀ ထြက္ေငြ႕ေတြ၊ စြမ္းအင္ေတြက ဘယ္ ေတြေရာက္သြားသြားလဲ။ နားမလည္ႏိုင္ဘူး။ ေျပာေနတာေတြကို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္လို႔ေတာင္ မရေတာ့ဘူး”ဟု ကိုျမေအး (၈၈မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး)က သုံးသပ္ခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းစုစုေပါင္း ၁၆ ခုရွိၿပီး အခ်ဳိ႕ မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏုိင္ငံတို႔ႏွင့္ အက်ဳိးတူ လုပ္ေဆာင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခု အခါတြင္ စီမံကိန္းအခ်ဳိ႕၌ လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိစၥရပ္ အခ်ဳိ႕ေပၚေပါက္ေနေၾကာင္း စုံစမ္း သိရွိရသည္။ “၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ကမွ စတင္လည္ပတ္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းက ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံ ကိန္းႀကီးတစ္ခုမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အဆင္မေျပမႈေတြ ရွိေနတယ္လို႔ ၾကားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္။ ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္းရပ္ၿပီး လပိုင္းအတြင္း ျဖစ္တယ္လို႔ ၾကားပါတယ္၊ အခုမီးပ်က္တာက ‘ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ အဓိက ပတ္သက္ေနတယ္လို႔ သိရတယ္”ဟု လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိဓာတ္ အားစနစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အျပည့္အ၀ေပးႏုိင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ ပမာဏမွာ ၁၅၅၅ ဒသမ ၂၅ မဂၢါ၀ပ္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္း လုံးရွိ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ ၃၁ ႐ုံမွ ၃၀၄၅ မဂၢါ၀ပ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံး အတြက္ ေန႔စဥ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲမႈပမာဏမွာ မဂၢါ၀ပ္ ၁၁၀၀ မွ ၁၂၀၀ ၾကားရွိၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ အဓိက ထုတ္ယူလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ပါေမာကၡေဒၚလွျမင့္(ပါေမာကၡ ဌာနမွဴး-ၿငိမ္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဌာန) က “အိမ္မွာ ဒီေန႔က စၿပီး မီးျပတ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ မီးျပတ္တယ္ဆုိရင္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ လူတန္းစားမေရြး ဒုကၡေရာက္ပါတယ္။ တတ္ႏုိင္တဲ့သူေတြ က မီးစက္ သံုးခ်င္သံုးႏုိင္ေပမယ့္ မီးစက္မရွိတဲ့ သူေတြဆုိ ဒုကၡေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။ သက္ႀကီးရြယ္အုိေတြ အတြက္ဆုိ ပုိဆုိးတယ္။ အနည္းဆံုး ပန္ကာေလးေလာက္မွ မဖြင့္ႏုိင္ရင္ေနရတာ မသက္မသာျဖစ္ပါတယ္။ အဲယားကြန္းဆုိတာလည္း ဒီေန႔လုိေခတ္မွာ ဇိမ္ခံပစၥည္း မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ မီးပ်က္တဲ့အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ အလုပ္ခ်ိန္ပ်က္တယ္။ အလုပ္က မလုပ္မျဖစ္လုပ္ရေတာ့ စက္သံုးဆီ သံုးရတယ္။  စက္သံုးဆီကုန္က်စရိတ္ေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ တက္တယ္။ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ တက္တာေၾကာင့္ ကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းကုိ တက္ရတယ္။ ကုန္ပစၥည္းေစ်းတက္ေတာ့ ကုန္ေစ်း ႏႈန္းတက္ပါတယ္။ ဒါက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကုိလုပ္ရမွာပါ။ လုပ္ငန္းက ရပ္ထားလုိ႔မွမရတာ။ အမ်ား ျပည္သူကေတာ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္ တဲ့ဒဏ္ကုိ ခံစားရေတာ့မယ္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ၀န္ပိေတာ့မယ္။ ဒီလွ်ပ္မီးကိစၥကုိ အစုိးရက ဒီလုိနည္းနဲ႔မွ ေျဖရွင္းလုိ႔ရမွာလား စဥ္းစားသင့္တယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးဆုိတာ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ထုတ္လုိ႔ရတယ္။ အခု ေရအားလွ်ပ္ စစ္နဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕နဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြးတုိ႔လုိမ်ဳိး ဒီဇယ္နဲ႔တုိးၿပီး မလုပ္ႏုိင္ဘူးလား။ ကုန္က်စရိတ္ကုိ အစုိးရဘတ္ဂ်က္မွာ အလဲႊအေျပာင္းလုပ္လုိ႔ မရႏုိင္ဘူးလား။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွာ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အစုိးတစ္ရပ္မွာဦးစားေပး အစီအစဥ္ေတြရွိပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူရဲ႕လုိအပ္ခ်က္၊ အမ်ားျပည္သူရဲ႕ ထိခုိက္နစ္နာမႈေတြကုိ ေျဖရွင္းေပးဖုိ႔ က အစုိးရတစ္ရပ္မွာ ဦးစားေပးအဆင့္မွာ ရွိသင့္ပါတယ္။ အရင္ကလည္း ျဖစ္ခဲ့တာပဲ၊ မီးျဖတ္ခဲ့တာပဲဆုိၿပီး အျမဲလုပ္ေနက်မုိ႔လုိ႔ လုပ္လုိက္ဦးမယ္ဆုိတဲ့ သေဘာမျဖစ္ဖုိ႔ သတိျပဳသင့္ ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီအေျခအေနက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ၀င္လာႏုိင္တဲ့ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေတြကုိ တြန္႔ဆုတ္ေစတယ္။ အေျခခံအေဆာက္ အဦမွာ လွ်ပ္စစ္က အဓိကအေရးပါတဲ့ အရာတစ္ခုဆုိေတာ့ လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္တာဟာ ႏုိင္ငံအတြက္ေကာင္းတဲ့ ပံုရိပ္မဟုတ္ဘူး”ဟု ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၀ယ္ယူမႈအမ်ားဆုံး ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲမႈသည္ မဂၢါ၀ပ္ ၂၃၉၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစြဲႏိုင္မႈ ပမာဏသည္ မဂၢါ၀ပ္ ၁၅၀၀ ေက်ာ္ သာရွိေသးေၾကာင္း ထို႔ျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ အရံလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအျဖစ္ မဂၢါ၀ပ္ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရံလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအျဖစ္ မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀ သာရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။
“မႏွစ္ကလည္း မီးမပ်က္ဘူးဆုိေတာ့ မီးမပ်က္ေတာ့ဘူးထင္လုိ႔ မီးစက္ေတြဘာေတြ ဘာဆုိဘာမွ ျပင္မထားဘူး။ အခုျဗဳန္းစားႀကီး မီးျဖတ္ ခ်လုိက္ေတာ့ ျပႆနာတက္ေရာဗ်ာ။ ဘယ္လုိျဖစ္တာလဲ။ ျမစ္ဆုံကိစၥတုန္းကေတာင္ လွ်ပ္စစ္(၁)၀န္ႀကီးက ဓာတ္အားေတြ ပိုလွ်ံလုိ႔ေရာင္းရတာလုိ႔ ေျပာေသးတယ္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ေတြ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကရတာေတြ ဘယ္ေရာက္ကုန္ၿပီလဲ။ အခုလုိ ဘာမေျပာညာမေျပာ လုပ္တာကေတာ့ လက္မခံႏုိင္ပါဘူး။ သက္ဆုိင္သူေတြ ကုိယ့္တာ၀န္ကုိယ္ ယူသင့္ပါၿပီ။ ဘာေၾကာင့္ ဆုိတာကုိ တရား၀င္ရွင္းလင္းပြဲလုပ္ၿပီး မီဒီယာကတစ္ဆင့္ ျပည္သူေတြ ကုိ အသိေပးသင့္ပါတယ္”ဟု ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။ eleven media မွ ကူးယူသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္က႑
အက်ယ္အ၀န္း      ၆၇၆၆၀၀ စတုရန္းကီလိုမီတာ
စက္တပ္ဆင္အင္အား ၂၇၂၁ မဂၢါ၀ပ္
အမ်ားဆုံး ထုတ္ႏိုင္သည့္ဓာတ္အား ၁၉၀၀ မဂၢါ၀ပ္
အမ်ားဆုံး၀န္အား ၁၅၈၈ မဂၢါ၀ပ္
အရန္ဓာတ္အား ၃၁၂ မဂၢါ၀ပ္
တစ္ႏွစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ ၈၃၉၇ ယူနစ္သန္းေပါင္း
တစ္ႏိုင္ငံလုံး ဓာတ္အားသုံးစြဲႏိုင္မႈ အခ်ဳိး ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္း  
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free