ထား၀ယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္ကူညီႏိုင္ရန္
ဂ်ပန္-ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတုိ႔ ပါ၀င္ေသာ သုံးႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ထူေထာင္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အီတလ်ံ-ထုိင္း ကုမၸဏီ ဥကၠ႒ ပရီခ်ိဳင္း က ေျပာၾကားသည္။

ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတုိ႔ အဓိက ပူးတြဲ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ယင္းစီမံကိန္းကုိ ေခ်းေငြ ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့ရန္ ဂ်ပန္ အစုိးရက သေဘာတူထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း Bangkok Post သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

"ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြအတြက္ သေဘာတူခ်က္ကုိ ဒီႏွစ္အကုန္ အၿပီးသတ္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္"ဟု ယင္းက ဆုိသည္။

ကုမၸဏီ အေနႏွင့္ ယင္း၏ ေရရွည္ ဘ႑ာေရး အစီအစဥ္ကုိ ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ အၿပီးသတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယမန္ေန႔ ႐ိုက္တာ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

"ဂ်ပန္ ၀င္လာမယ္ဆုိေတာ့ ၀မ္းသာေနၾကတယ္။ ထုိင္းလုပ္တာထက္စာရင္ေတာ့ သာမယ္။ လူ႕အခြင့္အေရးနဲ႕ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ဂ်ပန္ေတြလုပ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္"ဟု စီမံကိန္း တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ နဘုလယ္ေဒသမွ အသက္ ၄၀ အရြယ္ ေဒသခံ တစ္ဦးက The Voice Weekly သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

ထား၀ယ္စီမံကိန္း လုပ္ကုိင္ရန္ Max Myanmar ႏွင့္ အီတလ်ံ-ထုိင္း ကုမၸဏီတုိ႔ ပါ၀င္ေသာ ထား၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကုမၸဏီ (DDC) ကုိ တည္ေထာင္ထားသည္။

The Voice မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free