ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ဂံုးေက်ာ္တံ တားႀကီး ေလးစင္းတည္ေဆာက္ ရန္ရွိရာတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ၿဖစ္ ေသာလွည္းတန္းဂံုးေက်ာ္တံတား ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ပထမအပတ္ မွစ၍ စတင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရၿပီး ၄လ အတြင္းအၿပီးသတ္ႏိုင္ရန္ မွန္းထားေသာ္လည္း အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လုပ္ငန္းအၿပီး သတ္ႏိုင္မည့္ရက္ကို အတိအက် မခန္႔မွန္းႏိုင္ေသးဟု စီမံကိန္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးေၿပာၾကားခ်က္ အရသိရပါတယ္။
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္ေနမႈအပိုင္းႏွင့္ပတ္သတ္ ၍ ေရႊေတာင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကုမ္ၸဏီမွ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ကိုေအာင္ခိုင္ၿမင့္က စီမံကိန္း လည္ပတ္ေနမႈမ်ားကို ရွင္းလင္း ေၿပာၿပရာ““ အခက္အခဲအပိုင္းအ ေနနဲ႔ ေၿမေအာက္ႀကိဳးမ်ား တယ္လီဖုန္းႀကိဳးမ်ား မီးႀကိဳးမ်ား ေရသန္႔လိုင္းမ်ားကို ကနဦးအေန ႏွင္႔ လြတ္ကင္းေအာင္ဖယ္ရပါ တယ္။ ကားလမ္းအေနႏွင့္ အလယ္တြင္ တံတားထိုးမည္ၿဖစ္ ၿပီး ေဘးတြင္ကားလမ္းႏွစ္လမ္း ပါရွိမည္ၿဖစ္သည္။ ကားလမ္း သြားဖုိ႔အတြက္ အလယ္ဘိုးပိုင္ တုိင္မ်ားတည္ေဆာက္ဖုိ႔အတြက္ ေရေၿမာင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားရွင္း လင္း၍ ကားလမ္းကို တိုးခ်ဲ႕ရပါ တယ္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ အဆိုပါစီမံကိန္းႏွင့္မလြတ္ေသာ ႀကိဳးမ်ား ေရႏႈတ္ေၿမာင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားၿပီး လုပ္ငန္းခြင္လည္ပတ္ ေနရေၾကာင္း ေၿပာဆိုပါတယ္။
မၾကာမီတြင္ မိုးရာသီကာလ သုိ႔ ေရာက္ရွိလာေတာ့မည္ၿဖစ္သ ၿဖင့္ တံတားတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို မူလအစက(၄) လအတြင္း အၿပီးသတ္တည္ ေဆာက္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းခြင္လည္ ပတ္ရာတြင္ မေမွ်ာ္လင့္ထား သည့္အခက္အခဲမ်ားေၾကာင္႔ လုပ္ငန္းအၿပီးသတ္ႏိုင္မည့္ရက္ အတိအက်ကို မခန္႔မွန္းႏိုင္ေသး ေၾကာင္း ေၿပာဆိုလာၿပီး လက္ရွိ ဂံုးေက်ာ္တံတား စီမံကိန္းေလးခု တြင္ လွည္းတန္းဂံုးေက်ာ္တံတား တစ္စင္းကိုသာ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရပါတယ္

Hot News မွ ကူးယူသည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free