ထိုင္းႏိုင္ငံ စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ Mr. Payungsak Chartsutipol ဦးေဆာင္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ရွစ္ဆယ္ေက်ာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး က႑မ်ားတြင္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ အတြက္ လာေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ထံမွ စံုစမ္းသိရွိ ရသည္။

အဆိုပါ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ အဖြဲ႔သည္ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႔ တစ္နာရီခြဲတြင္ UMFCCI အသင္းခ်ဳပ္၌ ျမန္မာ-ထိုင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအလိုက္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးရန္ ရွိေၾကာင္း UMFCCI အသင္းခ်ဳပ္၏ သတင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခ်က္အရ သိရသည္။

ယင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖြ႔ဲတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အပိုပစၥည္း စက္မႈလုပ္ငန္း၊ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ေရး စက္မႈလုပ္ငန္း၊ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္း၊ အလွကုန္ လုပ္ငန္း၊ ေရနံ ဓာတုႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔ လုပ္ငန္း၊ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္း၊ သၾကား ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း၊ သံ၊ စတီး စက္မႈလုပ္ငန္း၊ အိမ္ၿခံေျမ လုပ္ငန္း၊ ေႂကြထည္ ေျမလုပ္ငန္း၊ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းတို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခ်က္တြင္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားသည္။

The Voice မွ ျဖစ္သည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free