ျပည္တြင္းၿငိမး္ခ်မး္ေရး ေဆြးေႏြးမႈ အဆင့္ဆင့္တုိးတက္လာသည့္အခါ တုိင္းရင္းသား အလံုးစံုပါ၀င္သည့္ National Assembly (အမ်ိဳးသားညီလာခံ) ႀကီးတရပ္ က်င္းပၿပီး ျပင္ဆင္သင့္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖဲြ႔ ေခါင္းေဆာင္ ရထားပို႔ေဆာင္ ေရး၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။“ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိတာကလည္းျပင္လုိ႔ရပါတယ္၊ ျပင္ဖုိ႔အတြက္ကေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာပဲျပင္လုိ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရွ႕မွာ ေနျပည္ေတာ္မွာပဲ National Assembly ႀကီးလုပ္ၿပီးေတာ့ လုိအပ္တဲ့ဥပေဒေတြျပင္ဖုိ႔လုိတယ္ဆုိရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာသြားၿပီးျပင္မယ္” ဟု ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔က ဆီဒိုးနားဟိုတယ္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး(KNU ) နွင့္ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ၌ မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္နက္ကိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ားနွင့္ ၿငိမ္းခ်မး္ေရးေဆြးေႏြးသည့္အခါ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ လမး္ညႊန္ေျမပံု အဆင့္သံုးဆင့္ရွိၿပီး အဆုိပါအဆင့္သံုးဆင့္တြင္ ဒုတိယအဆင့္မွာ ႏိုင္ငံေရးရာ (political issue), ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ (political dialogue) မ်ား ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအဆင့္တြင္ ေတာင္းဆုိသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ခြင့္မျပဳသည့္အခ်က္မ်ားပါရွိလာပါက ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၎ကေျပာသည္။


ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးခ်မွတ္ထားသည့္လမ္းညႊန္ေျမပံု အဆင့္သံုးဆင့္မွာ ပထမအဆင့္အျပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း၊ ဒုတိယအဆင့္မွာ political Dialoge ေျပာၾကားျခင္းနွင့္ ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တတိယအဆင့္မွာ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံု ပါ၀င္သည့္ National Assembly က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

“တခ်ိဳ႕တုိင္းရင္းသား ေတြကကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကိုေမးတယ္ လြတ္ေတာ္နဲ႔ National Assembly ဘယ္လုိစပ္ဆက္သလဲဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္တဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ သြားျပင္လုိ႔ေတာ့ဘယ္ရမလဲဆိုၿပီးေမးတယ္ National Assembly ဆုိတာ တုိင္းရင္းသားေတြအားလံုးပါ၀င္တဲ့ အစည္းအေ၀းႀကီးလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္၊ အဲဒါကလည္း လႊတ္ေတာ္နဲ႔ကပ္ရက္ ၿပီးေတာ့မွာပဲလုပ္မွာပါ ဒီဘက္စားပြဲနဲ႔ဟုိဘက္စားပြဲပါပဲ ဒီေတာ့ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာဥပေဒျပင္ဖို႔လုိရင္ ဟိုဘက္စားပြဲကိုပို႔ဟိုဘက္စားပြဲမွာျပင္၊ ဒီလုိသေဘာမ်ိဳးနဲ႔ လုပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

တုိင္းရင္းသားမ်ားနွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးသည့္အခါ ယခုအခါ အျပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ျဖစ္သကဲ့သို႔ လက္နက္ကိုင္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ အခ်ိဳ႔ႏွင့္လည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီးျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အၿပီးသတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ တတိယအဆင့္ျဖစ္သည့္ National Assembly ႀကီးက်င္းပၿပီးသည့္အခါမွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အၿပီးသတ္ေဆြးေႏြးႏုိင္ၿပီဟုေျပာ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္မင္းကေျပာသည္။

ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ေရာဂါဆုိးႀကီးကို ေခတ္အဆက္ဆက္အစိုးရမ်ားက ၿငိမ္းခ်မး္ေရးေဆြးေႏြးရန္ႀကိးစားၾကေသာ္လည္း အနာႏွင့္ေဆးမတည့္ေသာေၾကာင့္ ကုသ၍ မေပ်ာက္ကင္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ ေခတ္စနစ္ေတြ ေျပာင္းလဲလာၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ အနာႏွင့္ေဆးတည့္ ၿပီ ဟုေျပာႏုိင္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးးအဖြဲ႔ အေနျဖင့္ လက္နက္ကိုတုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္း အမ်ားအျပားနွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္လွ်က္ရွိၿပီး ရွမ္း ၊မြန္စသည့္အဖြဲ႔မ်ားနွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မး္ေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိထားၿပီးျဖစ္ကာ ရခိုင္၊ ကရင္နီအစရွိသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕မွာ အျပစ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ လပိုင္းမ်ား အတြင္း လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ။


COPY FROM YPI
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free