သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ The Voice Weekly တို႔၏ စတၳဳတ အႀကိမ္ေျမာက္ ရုံးခ်ိန္းကို ဒဂံုၿမိဳ ႔နယ္ တရားရုံးတြင္ ယေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီခန္႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ သတင္း ေရးသားသူအား စာနယ္ဇင္း က်င့္ဝတ္ႏွင့္ အေျခခံ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား အရ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း The Voice Weekly ၏ အက်ိဳးေဆာင္ေရွ ႔ေန ဦးသိန္းညႊန္႔က ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးဌာန အခ်ိဳ ႔၏က်ပ္သိန္းေထာင္ခ်ီ အလႊဲသံုးစားမႈမ်ား စစ္ေဆးေတြ႔ရွိ သတင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ သတၳဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနက အယ္ဒီတာခ်ဳပ္၊ ထုတ္ေဝသူႏွင့္ သတင္း ေရးသားသူ တို႔ကိုအသေရ ဖ်က္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ရာ The Voice Weekly ၏ အက်ိဳးေဆာင္ ေရွ ႔ေနက ဝန္ႀကီးဌာနသည္ သတင္း ေရးသားသူအမည္ကို အတိအက် ေဖာ္ျပၿပီး တရားစြဲဆိုရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စာနယ္ဇင္း က်င့္ဝတ္အရ သတင္းရင္းျမစ္ႏွင့္ သတင္းေရးသားသူတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း သမုိင္းအစဥ္လာမ်ားအရလည္း အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း အယ္ဒီတာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အိုးေဝ ဂ်ာနယ္တြင္ ‘ငရဲေခြးႀကီး လြတ္ေနၿပီ’ ေဆာင္ပါး ေရးသားသူအား တကၠသိုလ္ အာဏာပိုင္ ၿဗိတိသွ် လူမ်ိဳးတို႔က ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ အယ္ဒီတာကိုေအာင္ဆန္းကို ေျပာဆိုရာ ကိုေအာင္ဆန္းက ေရးသူ ကိုညိဳျမမွန္း သိေနေသာ္လည္း စာနယ္ဇင္း က်င့္ဝတ္အရ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျငင္းဆန္ခဲ့သျဖင့္ တကၠသိုလ္ အာဏာပိုင္တို႔က ကိုေအာင္ဆန္းကို ေက်ာင္းထုတ္ပစ္လိုက္ရာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပထမ ေက်ာင္းသား သပိတ္ႀကီး အစျပဳျဖစ္ပြားရာမွ (၁၃၀၀) ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့သည္ဟု တရားရုံး တရားခြင္၌ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။

ၿပီးေနာက္ The Voice Weekly ၏ ေရွ ႔ေနက ဆက္လက္၍ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးရာတြင္ စာနယ္ဇင္းက်င့္ဝတ္ အမွတ္စဥ္ ၅ မွာပါတဲ့ "သတင္းစာသမားတို႔သည္ မိမိကိုယုံၾကည္၍ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္ေသာ သတင္းရင္းျမစ္တို႔၏ လုံၿခဳံေရးကို အေလးထားေသာအားျဖင့္ အထူးသိပ္သည္းလွ်ဳိ႕ဝွက္ထားရမည္" ဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ႔လည္း ထပ္ဆင့္ရွင္းျပခဲ့ၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ ‘ႏုိင္ငံသားတိုင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ လံုၿခဳံေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး သို႔မဟုတ္ ျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရားအက်ိဳးဌာ ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္လွ်င္ မိမိ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခြင့္၊ ေရးသားျဖန္႔ေဝပိုင္ခြင့္’ ရွိေၾကာင္း ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သတၳဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေရွ ႔ေနက ေငြေၾကးအလြဲသုံးစားျပဳသည္ ဆိုေသာ အေရးအသားသည္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခုိက္ေစေၾကာင္း၊ သတင္းေရးသားသူမွာလည္း တာဝန္ရွိေၾကာင္း၊သတင္းေရးသားသူ၏ အမည္ကို The Voice Weekly အယ္ဒီတာခ်ဳပ္က သိေနပါလွ်က္တမင္သက္သက္ ထိမ္ခ်န္ထားပါသျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ယခင္တရားခြင္ ကဲ့သို႔ ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။

အဆိုပါ စတုထၱ အႀကိမ္ ေျမာက္ တရားခြင္သို႔ ပထမအႀကိမ္ ရုံးခ်ိန္းမွ စ၍ မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ သတင္း ရယူခဲ့ေသာ Eleven Journal၊ Messenger Journal၊ Venus Journal၊ Yangon Times ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းေထာက္မ်ားသာမက Myanmar Journalist Association ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ Myanmar Journalist Union ျဖစ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ားပါ တက္ေရာက္ သတင္းရယူခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။

သတင္းေရးသားသူအား ေဖာ္ထုတ္ရန္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အၿပီးသတ္ အမိန္႔ကို ေမလ ၂၃ရက္ေန႔တြင္ အမိန္႔ခ်မွတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း The Voice Weekly အက်ိဳးေဆာင္ ေရွ ႔ေနကေျပာၾကားသည္။

The Voice မွ ျဖစသ္ည္။
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free