လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့သတိၱရွိရွိ တင္ျပေဆာင္ရြက္ၾကရန္ မိမိအေနျဖင့္ တိုက္တြန္းခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ ထိခိုက္ေစေသာ အေျပာအဆို အသုံးအႏႈန္းမ်ား မရွိေစရန္ သတိေပးေၾကာင္း၊ မိမိတို႔လႊတ္ေတာ္သည္ ဟန္ေရးျပလႊတ္ေတာ္မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းက ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းက "မိမိတို႔လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ဥပမာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာဆို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာဆို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လိုက္နာက်င့္သုံးရမယ့္ နည္းဥပေဒမ်ားလည္း ထုတ္ျပန္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔ လႊတ္ေတာ္တက္ေရာက္လာတဲ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ မိမိတို႔လႊတ္ေတာ္က ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒေတြ ဘာရွိလဲဆိုတာ အေသးစိတ္ ေလ့လာဖတ္ၾကားရမယ္။ လိုက္နာရမယ္။ လြယ္လြယ္ကေလး စကားနဲ႔ေျပာမယ္ဆိုရင္ တစ္ခ်ဳိ႕ေနရာမွာ စည္းကမ္း၊ စည္းကမ္းမွာ do ၊ don't ရွိတယ္။ do ေတြကို လိုက္နာၿပီး don't ေတြကို မလုပ္မိဖို႔ လိုတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္မွာရွိတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို မိမိတို႔တစ္ေတြ သိရွိ႐ုံတင္မကဘူး လိုက္နာဖို႔လိုပါတယ္။ ေစာင့္ထိန္းဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစေသာ အေျပာအဆို အသုံးအႏႈန္းမ်ား မရွိေစဖို႔ သတိေပးပါတယ္။ မိမိတို႔ လႊတ္ေတာ္ဟာ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္မွာ ရွိရမယ့္ ဂုဏ္အဂၤါေတြရွိေအာင္ တည္ေဆာက္ေနသလို လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြကိုလည္း ေက်ပြန္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။တစ္ႏွစ္ခြဲကာလအတြင္းမွာ မိမိတို႔လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ ေစတနာထား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကိုလည္း ဒီေန႔တက္ေရာက္လာတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုေရာ၊ အသစ္ေရာက္ရွိလာတဲ့လူေတြေရာ ျပန္လည္သုံးသပ္ေလ့လာဖို႔လိုလိမ့္မယ္။ ဒီ ၁ႏွစ္ခြဲကာလအတြင္းမွာ မည္မွ်အထိ အပင္အပန္းခံ ႀကိဳးစားေနၾကတယ္။ ႐ုံးခ်ိန္မဟုတ္ဘဲ ႐ုံးခ်ိန္ျပင္ပအခ်ိန္ေတြ ႐ုံးပိတ္ရက္ေတြမွာ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္။ အဲဒီလို လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာလည္း ႏိုင္ငံနဲ႔ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကိုပဲၾကည့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္အတြက္ မၾကည့္နဲ႔။ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအတြက္ မၾကည့္နဲ႔။ ရွင္းရွင္းေျပာမယ္ဆိုရင္ အစိုးရအတြက္လည္း မၾကည့္နဲ႔။ တို႔ၾကည့္ရမွာက ႏိုင္ငံနဲ႔ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ၾကည့္ရမယ္။ ေဆာင္ရြက္ရမယ္။ အဲဒီလိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ ပါတီစြဲ၊ ဝါဒစြဲ၊ ေဒသစြဲ၊ လူမ်ဳိးစြဲ ၊ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာအစြဲေတြ မထားဘဲ ႏိုင္ငံနဲ႔ ႏိုင္ငံသားျပည္သူမ်ားအတြက္ မွ်မွ်တတျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ မိမိက တိုက္တြန္းသလို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အသီးသီးကလည္း ဒီအဆိုျပဳခ်က္ကို အားလုံးလက္ခံယုံၾကည္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ကာလ ျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မိုလို႔ မိမိတို႔ လႊတ္ေတာ္ဟာ ဟန္ေရးျပလႊတ္ေတာ္ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီနည္းတူပဲ မိမိတို႔လႊတ္ေတာ္ကို အခ်ိန္ေတြမကုန္ရေအာင္ မေရာင္ရာဆီလူး မလိုတဲ့စကားေတြေျပာ အခ်ိန္ျဖဳန္းမယ္ဆိုရင္ မိမိတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းမွာ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါကိုလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံး သိရွိနားလည္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္လိုမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတိုင္းပဲ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ နိမ့္က်ေနာက္က်ေနတယ္ ဆိုတာလည္း မိမိတို႔ခံယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။သူမ်ားႏိုင္ငံနဲ႔ ရင္ေဘာင္တန္းမယ္ဆိုရင္ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ေအာင္ အေတြးအေခၚေတြ ခံယူခ်က္ေတြ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မိမိအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့တယ္။ ၿပီးခဲ့တာေတြ ၿပီးၿပီ။ ဒါေတြကို ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ေနမယ့္အစား အတိတ္ကို သင္ခန္းစာယူ အနာဂတ္အတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ မိမိတို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္တယ္ဆိုတဲ့ အႀကံေပးတိုက္တြန္းမႈမ်ားနဲ႔ ယေန႔ကာလအထိ ဒီလိုေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ဒီေန႔ျပည္သူေတြရဲ႕ အသံကို ၾကားေအာင္နားေထာင္ ျပည္သူေတြ ဘာေတြျဖစ္ေနလဲဆိုတာ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ ၾကည့္ၿပီးတဲ့အခါ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မိမိလႊတ္ေတာ္ ေရာက္လာတဲ့အခါမွာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရဲရဲဝံ့ဝံ့ သတၱိရွိရွိ တင္ျပၾကပါဆိုၿပီး ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ဒီေန႔မိမိတို႔ လႊတ္ေတာ္ကေတာ့ ဒီေန႔ထက္ မနိမ့္ေသာ ပြင့္လင္းမႈေျပာဆိုမႈမ်ား မိမိတို႔ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ budget section လို႔ေခၚတဲ့ ဒီကာလအတြင္းမွာ ေဘးႏိုင္ငံက မယုံၾကည္ေလာက္ေအာင္ ဒီပါတီက အစိုးရ၊ ဒီပါတီက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဒီလိုအေျခအေနေတာင္ ေျပာၾကဆိုၾကပါလားဆိုတဲ့ အေနအထားမ်ဳိး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါက ဘာလဲဆိုတာ မိမိတို႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ ေစတနာနဲ႔ ယုံၾကည္ခ်က္ပါ။ ခုနကေျပာသလိုပဲ လူပုဂၢိဳလ္အတြက္ မၾကည့္ဘူး။ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအတြက္ မၾကည့္ဘူး။ ေျပာမယ္ဆို အစိုးရအတြက္လည္း မၾကည့္ဘူး။ ၾကည့္မွာက ျပည္သူ႔မတြက္၊ အမ်ားျပည္သူ႔အတြက္ ဒါ့ေၾကာင့္ ေရွ႕ဆက္သြားမယ့္ခရီးမွာ အခုလိုပဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ သတိၱရွိရွိနဲ႔ ေျပာဆိုတာေတြ လိုလားပါတယ္။ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ မိမိတို႔လႊတ္ေတာ္ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေစေသာ၊ ေကာက္ခ်က္ခ်တဲ့ေနရာမွာ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေစေသာ ကိစၥမ်ဳိးမရွိဖို႔ မိမိအေနနဲ႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ဒါကလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ေရးရာကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တာဝန္အရွိဆုံး လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က႑အသီးသီးႏွင့္ နယ္ပယ္အသီးသီးအတြက္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ေရးဆြဲသတ္မွတ္၍ ဥပေဒျပဌာန္းႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ၿပီး သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္လိုေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ မည္ကာမတ္တ အစိုးရႏွင့္ ဟန္ေရးျပလႊတ္ေတာ္ေလာက္ႏွင့္ ယခုကိစၥမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အင္မတန္မွခဲယဥ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္ စတုတၱပံုမွန္ အစည္းအေ၀း တတိယေန႔၌ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အေနျဖင့္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

Copy From Eleven Media
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

One Response to this post

 1. Maribel Artaste on July 24, 2012 at 3:50 PM

  Hi!Great and interesting blog you have:) Come and visit my site too. http://ads.com.mm/?cid=4fd60e65e4b0fa6db841e338&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_martaste&utm_source=ads_lb_blog&utm_medium=lb_blog

Leave a comment

Join Free