မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း ကြန္ယက္ အရည္အေသြး နိမ့္က်လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၌ 3G မိုဘိုင္းလ္ ကြန္ယက္ကို တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ရန္ အတြက္ ျပည္ပ ကုမၸဏီ သံုးခုႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး မိုဘိုင္းလ္ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးေဌးဝင္းက The Voice Weekly သို႔ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပ...
ါ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ ကုမၸဏီ သံုးခုမွာ ZTE ၊ Huawei ႏွင့္ ASB (Alcatel Shanghai Bell) တို႔ျဖစ္ၿပီး စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္ မ်ားအရ ႏွစ္လအတြင္း 3G ဖုန္းလိုင္း တစ္သန္း တိုးခ်ဲ႕ တပ္ဆင္ သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းသည္ အသစ္ထပ္မံ တပ္ဆင္မည့္ GSM ဖုန္းလိုင္း မ်ားတြင္ 2G စနစ္ ေနရာ၌ ႏိုင္ငံတကာ တြင္ စံအျဖစ္ အသံုးျပဳ ေနေသာ အသံႏွင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ ေပးပို႔မႈ ပိုမို ျမန္ဆန္သည့္ 3G စနစ္ကို အစားထိုး ထုတ္လုပ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း ထံ မွ စံုစမ္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရး က႑ကို ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေပါင္ တန္းႏိုင္ရန္ အတြက္ ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားကို ဖိတ္ေခၚထားၿပီး ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္း ကိုလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ကမာၻ႕ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီႀကီးမ်ား ဝင္ေရာက္လာဖြယ္ ႐ွိေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး အသိုင္းဝိုင္းက ခန္႔မွန္း ေျပာၾကားသည္။

Copy From The Voice Weekly Facebook Page
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free