ရခိုင္အမ်ိဳးသား ကြန္ရက္ (ANC) မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားအား ျမန္မာျပည္သို႔ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိစဥ္အတြင္းက ရိုဟင္ဂ်ာဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းသံုးခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ ကန္႔ကြက္သည့္ အေနျဖင့္ အိတ္ဖြင့္စာတစ္ေစာင္ကို ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ အဆိုပါစာကို ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ရက္ေန႔က ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


Source Facebook
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free