ႏုိ၀င္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲတြြင္ လက္ရွိ အေမရိကန္သမၼတ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ကုိယ္စားျပဳ သမၼတေလာင္း ဘာရက္အုိဘားမားမွာ ၿပဳိင္ဘက္ ရီပတ္ဘလီကန္ပါတီ ကုိယ္စားျပဳ သမၼတေလာင္း မစ္ရြမ္ေနကုိ အႏိုင္ရသြားၿပီျဖစ္ၿပီး ဒုတိယသက္တမ္း ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း (ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၇ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီ ၀န္းက်င္) တြင္ စီအင္န္အင္န္သတင္းဌာန၊ေဖာ့က္စ္သတင္းဌာနတုိ႔၏တြက္ခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။
အိုဘားမားသည္  အဓိက စစ္ေျမျပင္ဟု ဆိုရမည့္ ပင္ဆီလ္ေဗးနီးယားတြင္ အႏုိင္ရသြားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ပင္ ေထာက္ခံမႈမကြာသည့္ ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္ေသာ နယူးဟမ့္႐ိႈင္းယား၊ ၀စၥကြန္ဆင္၊ မီရွီဂန္တို႔တြင္လည္း အိုဘားမားက အႏိုင္ရခဲ့ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ား၏ မဲေရတြက္မႈ ေစာင့္ၾကည့္တြက္ခ်က္မႈအရ သိရသည္။အေမရိကန္သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အိုဟိုင္းယိုးျပည္နယ္တြင္မႏုိင္ဘဲ သမၼတျဖစ္သည္ဆုိျခင္းမွာ ႏွစ္ႀကိမ္သာ ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အဓိက ျပည္နယ္အျဖစ္ မွတ္ယူၾကရာအိုဟိုင္းယိုးတြင္လည္း အိုဘားမားပင္ အႏိုင္ရခဲ့ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားကေဖာ္ျပသည္။  ရြမ္ေန၏ ဇာတိျပည္နယ္ မီရွီဂန္တြင္ အိုဘားမားကို ႐ႈံးျခင္းမွာ ႐ႈံးခ်က္နာသည္ဟု ဆိုႏုိင္ၿပီး ရြမ္ေန၏ဖခင္မွာ မီရွီဂန္ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္သည္။
ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ အပိုင္ေသခ်ာသည့္ ျပည္နယ္မ်ားဟု ခန္႔မွန္းထားသည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္မူ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတုိင္း အသီးသီး အႏုိင္ရထားၾကသည္။
အေစာပုိင္း ထြက္ေပၚလာေသာ မဲရလဒ္ခန္႔မွန္းမႈမ်ားတြင္ ရြမ္ေနက အသာရေနခဲ့ေသာ္လည္း ေထာက္ခံမႈမကြာသည့္ ျပည္နယ္အမ်ားစုတြင္ အုိဘားမားက အႏိုင္ရသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
သမၼတေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္အတူ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၄၃၈ ေနရာကိုလည္း ေရြးေကာက္ေနရာ ထြက္ရွိလာေသာ အေျခအေနမ်ားအရ ရီပတ္ဘလီကန္တို႔သာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကို ဆက္လက္လႊမ္းမုိး ထားႏုိင္မည့္ အေျခအေနတြင္ရွိေနသည္။ သက္တမ္းေျခာက္ႏွစ္ ထမ္းေဆာင္ရသည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ကိုမူ အမတ္ေနရာ ၁၀၀ အနက္ ၃၃ ဦးကို ေရြးေကာက္ေနၿပီး ဒီမိုကရက္အမ်ားစု ရထားခဲ့သည့္ေနရာ မ်ားျဖစ္သလို ဒီမိုကရက္တုိ႔သာ အမ်ားစု ဆက္ႏုိင္သြားဖြယ္ ရွိေနသည္။ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေနရာ ၁၁ ေနရာအတြက္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေနသည္။
စီအင္န္အင္န္သတင္းဌာန၏ တြက္ခ်က္မႈအရ သမၼတေရြးေကာက္မဲ ၅၃၈ မဲရွိသည့္အနက္ မဲေရတြက္မႈမၿပီးဆံုးေသးမီပင္ ထက္၀က္ ျဖစ္ေသာ ၂၇၀ ကိုေက်ာ္ၿပီး ၂၇၄ မဲအထိရရွိေနၿပီျဖစ္ကာ ရြမ္ေနမွာ ၂၀၁ မဲ သာရရွိေသးေသာေၾကာင့္ အႏုိင္ရၿပီဟုေၾကညာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ေဖာ့က္စ္သတင္းဌာနႏွင့္ အျခား အေမရိကန္သတင္းဌာနႀကီးမ်ားကလည္း အိုဘားမားအႏိုင္ရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

Facts
အေမရိကန္သမၼတကို မဲရရွိသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ တုိက္႐ိုက္ေရြးျခင္းမဟုတ္ဘဲ ျပည္နယ္အလိုက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္တြင္ ရွိေသာ အမတ္အေရအတြက္ စုစုေပါင္းႏွင့္ညီေသာ ေရြးေကာက္ေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ား (electoral collage) ျဖင့္ ေရြးျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းမဲကို ေရြးေကာက္မဲမ်ား (electoral votes) ဟု ေခၚသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကာလီဖိုးနီးယားျပည္နယ္သည္ ေရြးေကာက္မဲ ၅၅ မဲရၿပီး ယင္းနယ္တြင္ လူထုဆႏၵမဲထက္၀က္ေက်ာ္သူက ယင္း ၅၅ မဲစလံုးရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ (မိန္းႏွင့္ နီဘရာဆကာျပည္နယ္မွအပ) ႏိုင္သူအကုန္ယူ  Winner Take All စနစ္ျဖင့့္ ယင္းျပည္နယ္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ electoral votes မ်ားကုိ ခြဲေ၀ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး electoral votes ၅၃၈ မဲ ရွိသည့္အနက္ ၂၇၀ ႏွင့္အထက္ရသူ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ လူအမ်ားဆံုးႀကိဳက္သူ အႏုိင္ဆိုျခင္းထက္ ျပည္နယ္အမ်ားဆံုး ႀကိဳက္သူအႏုိင္ျဖစ္လာေစၿပီး ျပည္နယ္ငယ္မ်ားမနစ္နာေစရန္ ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း လူဦးေရ ႏွင့္ၿမိဳ႕မ်ားေသာ ျပည္နယ္မ်ားမွာ ျပည္နယ္ငယ္မ်ားထက္ electoral vote မ်ားေသာေၾကာင့္ လူနည္းစု ျပည္နယ္ငယ္မ်ားတြင္သာ အသာရ႐ံုျဖင့္ မႏိုင္ေစရန္ ဖန္တီးေပးထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို အားေကာင္းေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။Copy From Eleven Media
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free