လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း ဧရိယာအတြင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ယမန္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အတိုင္း လိုက္နာေပးရန္ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ   ႏို၀င္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက  အသိေပး ေၾကညာလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္အရ စီမံကိန္း ဧရိယာအတြင္း ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္လ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ ည ၁၂ နာရီ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး သပိတ္စခန္းအသီးသီးမွ ထြက္ခြာရန္ ၫႊန္ၾကား ထားေသာ္လည္း အဆိုပါ ညပိုင္းတြင္ ရဟန္းသံဃာမ်ား ဦးေဆာင္သည့္ သပိတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ သတင္းရရွိခ်ိန္ ေနာက္က်ျခင္း၊ ၎တို႔ေတာင္းဆိုထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အေပၚတိက်ေသာ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္ မရရွိေသးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ သပိတ္စခန္းမ်ားမွထြက္ခြာျခင္း မရွိေသးဘဲ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္လည္း ညဥ့္နက္ခ်ိန္ ေက်ာ္လြန္သြားျခင္းေၾကာင့္ ပဋိပကၡ တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိဘဲ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားခဲ့သည္။

ႏို၀င္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ မြန္းတည့္အခ်ိန္အထိ သိရွိရေသာ သတင္းမ်ားအရ ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို သပိတ္စခန္းမ်ားမွ ထြက္ခြာရန္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ ဆက္လက္ သတိေပးလ်က္ ရွိေနသည့္ အေနအထားတြင္သာရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သင့္မသင့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေပးၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ရပ္တန္႔ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားအားလံုးကို ႏို၀င္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ ည ၁၂ နာရီ ေနာက္ဆံုးထား ဖယ္ရွားေပးရန္ ၫႊန္ၾကားထားသည္။

Copy From Eleven Media Group Web Page
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free