နဂါးကိုးေကာင္ လာဘ္ကို ေဆာင္ အမည္ေပးထားေသာ ႐ုပ္တုႀကီးအား ဂင္းနက္စ္စံခ်ိန္ဝင္ ႏုိင္ရန္ ဂင္းနက္စ္စံခ်ိန္အဖဲြ႕သုိ႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ ဂင္းနက္စ္ စံခ်ိန္အဖဲြ႕မွ သေဘာတူလက္ခံရ ရိွေၾကာင္း စာတစ္ေစာင္ ျပန္လည္ ရရိွခဲ့သည္ဟု သိန္းသန္းေအာင္ ပန္းပု သမဝါယမအသင္း လီမိတက္မွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးသိန္းဝင္းက   ေျပာသည္။ ”သေဘာတူတဲ့ အေျခအေနပဲ ရိွေသးတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ လာၾကည့္မလဲ ဆုိတာေတာ့ မသိေသးဘူး” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ဂင္းနက္စ္စံခ်ိန္ ဝင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရျခင္းမွာ ျမန္မာ ပန္းပုလက္ရာအား ႏုိင္ငံတကာမွ သိရိွရန္၊ အကယ္၍ ဂင္းနက္စ္ စံခ်ိန္ဝင္ခဲ့ပါက ကမၻာေပၚတြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနႏွင့္ မညံ့   ေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္ဟု ၄င္းကဆုိသည္။ ဂင္းနက္စ္ စံခ်ိန္အဖဲြ႕မွ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေတာင္းဆိုလွ်င္လည္း ျပႏုိင္ရန္ျပင္ဆင္ ထား   ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ အဆုိပါ အဖဲြ႕မွ လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈမည္ ဆုိပါကလည္း ၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားသည္ဟု သိရသည္။  အဆုိပါ ဂင္းနက္စ္ စံခ်ိန္ အဖဲြ႕သုိ႔ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔ တြင္ ဂင္းနက္စ္စံခ်ိန္ ဝင္ႏုိင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ တစ္ပတ္အၾကာ တြင္ အဆုိပါအဖဲြ႕မွ စာျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  ျမန္မာ့ပန္းပု လက္ရာမ်ားႏွင့္ အဆုိပါ နဂါးကိုးေကာင္ ႐ုပ္တုႀကီးအား ႏုိင္ငံျခားသား ဧည့္သည္မ်ားမွ လာေရာက္ ေလ့လာလွ်င္လည္း ေလ့လာႏုိင္ရန္ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ ကံ့ေကာ္ကြက္ သစ္၊ သေျပလမ္းႏွင့္ စကားဝါ လမ္းေထာင့္ရိွ သိန္းသန္းေအာင္ ပန္းပု သမဝါယမအသင္းသို႔ လာေရာက္ ေလ့လာႏုိင္သည္ဟု သိရသည္။
စိုင္းလမင္း


Copy From Popular Myanmar
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free