ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ေရးအတြက္ စြမ္းအင္ပိုမိုသံုးစြဲဖို႔ လိုအပ္ေနေၾကာင္း၊ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္ေတြ အေျမာက္အမ်ားရွိေနေပမ့ဲ ထုတ္ယူသံုးစြဲႏိုင္တဲ့ အ
ေျခအေန မရွိဘဲျဖစ္ေနေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ADB အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ က ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာနိင္ငံရဲ႕ စြမ္းအင္က႑နဲ႕ပတ္သက္လို႔ ပဏာမ အကဲျဖတ္မွတ္တမ္းအရ ျမန္မာနိင္ငံမွာ စြမ္းအင္ အရင္းျမစ္အေျမာက္အမ်ားရိွတာမို႔ လွွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရး၊ ေရနံနဲ႔သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ADB အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာအနက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးနဲ႔ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ ထုတ္လုပ္ေရးတို႔က အဓိကျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ျမစ္ေတြအားလံုးကေန ေရအားလွ်ပ္စစ္ Megawatt ၁ သိန္းေက်ာ္ေလာက္ ထုတ္ယူနိင္မယ္လို့ ADB က ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ႏုိင္ငံတြင္းက သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ေတြကလည္း ၁၂ Trillion ကုဗေပ ထြက္ရိွနိင္ၿပီး ထိုင္းနိင္ငံကို ဓါတ္ေင႔ြေတြ ပို႔ေပးေနရတယ္လို႔ ADB ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

စြမ္းအင္ရင္းျမစ္ေတြေပါႂကြယ္ဝေပမဲ့ ျမန္မာနိင္ငံမွာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသံုးစြဲႏိုင္မႈဟာ အာရွတိုက္မွာ အနည္းဆံုးျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ရတယ္လို႔လည္း ADB က ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သဘာဝ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္ေတြ ေပါမ်ားေပမဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အျမစ္တြယ္ေနတဲ့့ ရင္းႏွီးေငြကန္႕သတ္ခ်က္ရိွေနတာ၊ ပညာအရည္အခ်င္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာလုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ ျပည့္မီသူ နည္းပါးလြန္းတာ၊ စြမ္းအင္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဝန္ႀကီးဌာန (၇) ခုၾကား ညိွဳႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိတာ စတဲ့ ျပႆနာေတြေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔ ADB စြမ္းအင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Anthony Jude က ေျပာပါတယ္။

စြမ္းအင္ထုတ္ယူတဲ့ေနရာမွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိစၥ၊ နယ္ေျမခံလူထု အေျခအေနေတြကိုလည္း ထည့္တြက္သင့္တယ္လို႔ ေလ့လာသူေတြက ေျပာဆိုၾကပါတယ္။

Copy From RFA Burmese Facebook Page
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free