ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ ဘဂၤလီတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား ၅၈၀ ေက်ာ္သည္ ပထမႏွစ္၀က္သာ ေက်ာင္းတက္ၿပီး အတန္းေအာင္ စာေမး ပြဲကုိ (ယေန႔) ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ေျဖဆုိခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုသုိ႔ ေက်ာင္းမတက္ဘဲ ေျဖဆုိခြင့္ရရွိျခင္းမွာ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ

႕အစည္း မ်ား ၏ တြန္းအားေပးမႈေၾကာင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမွ ခြင့္လုိက္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။

ေက်ာင္းမတက္ဘဲ အတန္းေအာင္စာေမးပြဲစစ္ခြင့္ရသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အ တြင္း စစ္ေတြတကၠသုိလ္တစ္ခုတည္းသာ ရွိေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ ယင္း အတြက္ စစ္ေတြတကၠသို္လ္မွ ေက်ာင္းဆရာမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး လုံး၀ေက်နပ္မႈမရွိေၾကာင္းလည္းသိရွိရပါသည္။

စာေမးပြဲစစ္ခြင့္ရေသာေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ယေန႔အခါတြင္ ၿမ္ိဳ႕နယ္အသီး သီး ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၊ မူလြန္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေထြအုပ္ရုံးအစရွိ ေသာ ေနရာတုိ႔ တြင္ လုံျခဳံေရးအရ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိ ရ ပါသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္လည္း စစ္တပ္နယ္ေျမရွိ အထက ေက်ာင္းတြင္ စစ္ေဆးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
ေက်ာင္းတက္စရာမလုိဘဲ ေက်ာင္းသားမ်ား စာေမးပြဲစစ္ခြင့္ရရွိေနသည္မွာ အစုိးရ၏ လုပ္ရပ္မွားယြင္းေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ႏွစ္လုံးေက်ာင္း တက္ၿပီး စာေမးပြဲေျဖဆုိသူမ်ားပင္ ဆာပလီမ်ားထိေနၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ယခုအခါတြင္ ပထမႏွစ္၀က္သာ ေက်ာင္းတက္ၿပီး အတန္းေအာင္စာေမးပြဲ စစ္ခြင့္ရရွိေနသည္မွာ မည္သုိ႔မွ် ေအာင္ျမင္ႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္းလည္း၊ ေအာင္ လ်င္ လည္း အခန္းေစာင့္ဆရာ/မ မ်ားအား ေငြေပးၿပီး ေအာင္ရန္ႀကိဳးစားလိမ့္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သုိ႔မဟုတ္ပါက အားလုံးကုိ ေအာင္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း တကၠသုိလ္မွ ဆရာ/မ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွ သုံးသပ္ေျပာဆုိၾကပါသည္။


Copy From RSV Facebook page
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment

Join Free